Khoáng sản

Phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản: Kinh nghiệm thế giới và bài học tham khảo đối với Việt Nam

Phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản: Kinh nghiệm thế giới và bài học tham khảo đối với Việt Nam

Tài nguyên khoáng sản là đầu vào của ngành công nghiệp, là tài nguyên không thể thiếu trong phát triển kinh tế mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu quốc gia, là tài sản của toàn dân, do Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu. Chính vì vậy, để quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản một cách hiệu quả, việc phân cấp quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền của từng chủ thể quản lý là yêu cầu tất yếu.

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và môi trường 

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và môi trường 

Sở TN&MT cùng các ngành chức năng kiểm tra đột xuất 11 cơ sở chế biến mì tại thị xã Hoà Thành; tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 21 cơ sở chăn nuôi, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 11 tổ chức tổng số tiền là 3,372 tỷ đồng.

Hoàn thiện khung pháp lý để lấp kẽ hở đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hoàn thiện khung pháp lý để lấp kẽ hở đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là cơ chế đúng đắn, phù hợp với nguyên tắc của thị trường. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường công khai, minh bạch, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung cho ngân sách địa phương.

Rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền

Rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền

Năm 2024, Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ tổ chức xây dựng các Đề án quan trọng như: Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội; Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng; “Điều tra, đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long”...

Huyện Lạng Giang - Bắc Giang: Tăng cường quản lý khoáng sản

Huyện Lạng Giang - Bắc Giang: Tăng cường quản lý khoáng sản

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý khoáng sản.

Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông

Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 18702/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

1 2 3 Tiếp Cuối