Đất đai

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Trong một thời gian ngắn, riêng tại địa bàn một xã của tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện hàng loạt các công trình, nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp mà không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Trong một thời gian ngắn, riêng tại địa bàn một xã của tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện hàng loạt các công trình, nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp mà không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của các lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã dành 16 điều, từ Điều 38 đến Điều 54 để quy định các nội dung về thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thiết lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện; đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… Cụ thể như sau:

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể hoạt động điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ cải tạo, phục hồi đất đai; tổ chức thực hiện điều tra đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (từ Điều 34 đến Điều 37).

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bên cạnh quy định quyền và trách nhiệm của Nhà nước, thì tại Chương II đã bổ sung một mục mới (Mục 3, từ Điều 30 đến Điều 31) quy định về quyền và nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai.

Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Ngày 7/9/2022, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký tờ trình số 307/TTr-CP gửi Ủy Ban thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Tạp chí TN&MT xin trân trọng giới thiệu tới độc giả lần lượt những nội dung quan trọng nhất của Dự án Luật. Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang

Tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang

Ngày 14-9, UBND TP. Nha Trang có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Nha Trang, Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang thông báo tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang.

1 2 3 Tiếp Cuối