Đo đạc bản đồ

Kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng phát triển vững mạnh của lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Việt Nam.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới trên đất liền thuộc Bộ TN&MT

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới trên đất liền thuộc Bộ TN&MT

Ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới trên đất liền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hướng đến lộ trình hệ thống hoá thông tin đất đai quốc gia

Hướng đến lộ trình hệ thống hoá thông tin đất đai quốc gia

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vừa có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Quản lý đất đai nhằm hướng đến lộ trình hệ thống hoá thông tin đất đai quốc gia NLIS, cũng như tích hợp hệ thống thông tin địa lý GIS/LIS.

Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội Đo đạc Đông Nam Á lần thứ XVII (SEASC 2024)

Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội Đo đạc Đông Nam Á lần thứ XVII (SEASC 2024)

Tại Hội nghị quốc tế và Đại hội Đo đạc Đông Nam Á (SEASC) lần thứ XVI vừa được tổ chức tại Bandung - Indonesia đã bầu ra Hội đồng bao gồm thành viên của các nước Đông Nam Á. Theo đó, ông Ady S. Ruchiatan - Hiệp hội Đo đạc Indonesia được bầu làm Chủ tịch, ông Trịnh Anh Cơ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Trắc địa Bản đồ và Viễn thám Việt Nam (VGCR) được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực ASEAN AFLAG nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Hiện trạng xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Hiện trạng xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ đã quy định nội dung và một số nhiệm vụ cơ bản về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, bao gồm: Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện; chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển; công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý; xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam. Các văn bản trên là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia ở Việt Nam.

Định hướng và giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Định hướng và giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Ở nước ta, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã sớm nhận thấy tầm quan trọng và những lợi ích to lớn từ dữ liệu không gian địa lý mang lại. Nhiều năm qua, các bộ, ngành nói chung và ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu không gian địa lý phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Trước yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cần đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban, ngành, giữa trung ương với địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tham gia, kết nối vào mạng lưới hạ tầng dữ liệu không gian địa lý khu vực.

Đo đạc bản đồ 4.0

Đo đạc bản đồ 4.0

Đến nay, ai cũng phải thừa nhận rằng, lịch sử phát triển nhân loại luôn gắn với lịch sử phát triển công nghệ. Dưới góc nhìn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), lịch sử phát triển công nghệ được chia thành 4 giai đoạn: Cơ khí hóa (1.0); điện khí hóa (2.0); tin học hóa (3.0); thông tin và trí tuệ nhân tạo (4.0). Dưới góc nhìn của nhà tương lai học Alvin Toffler, nhân loại được phát triển trải qua 3 nền văn minh: Nông nghiệp; công nghiệp và thông tin. Giữa văn minh nông nghiệp và công nghiệp là quá trình máy móc thay thế cho lao động chân tay; giữa văn minh công nghiệp và thông tin là quá trình máy móc thay thế cho lao động trí óc. Trên thế giới hiện nay, quá trình phát triển của nền văn minh thông tin đang diễn ra mạnh mẽ tại các nước công nghiệp phát triển và bắt đầu hình thành tại các nước đang phát triển.

Quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản bản đồ

Quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản bản đồ

Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm bản đồ các loại ngày càng tăng các địa phương trên cả nước bởi những giá trị, lợi ích mà những tấm bản đồ có thể đem lại cho người sử dụng, sở hữu nó. Cùng với sự gia tăng về nhu cầu của người dùng, là sự gia tăng về nguồn cung với sự xuất hiện của rất nhiều công ty in, nhà in bản đồ trên thị trường. Tuy nhiên, không phải địa chỉ cung cấp bản đồ nào cũng đảm bảo uy tín, chất lượng, điều này khiến cho việc lựa chọn bản đồ để sử dụng, đặc biệt là ở các thành phố rất khó khăn.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc, bản đồ

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc, bản đồ

Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Sự thay đổi công nghệ trong đo đạc và bản đồ như công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ số, công nghệ mạng,… đã làm thay đổi phương pháp thu nhận, xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ ngày càng chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật dựa trên cơ sở dữ liệu không gian địa lý.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đo đạc bản đồ

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đo đạc bản đồ

Trước diễn biến đại dịch Covid-19 phức tạp trong nước với nguy cơ lây nhiễm tăng cao tại nhiều địa phương trên cả nước, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã và đang chủ động thắt chặt, tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh, với mục tiêu cao nhất vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động; đồng thời, duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.