Tin tức

Hoàn thiện luật quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Hoàn thiện luật quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Sau khi xây dựng nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ và trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Quy định mới về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Quy định mới về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông.

10 nội dung đổi mới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

10 nội dung đổi mới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ vừa trình Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), theo đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

Những điểm mới của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Những điểm mới của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai năm 2013 có một số điểm mới nổi bật, như: bỏ khung giá đất; sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ); bổ sung quy định về thời hạn sử dụng đất… Những quy định mới này góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh khi thi hành Luật Đất đai năm 2013, trong thời gian qua.

Giải pháp nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải pháp nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có việc đổi mới và nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo, đặc biệt thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Bài viết đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác thông tin, báo cáo của Ngành TN&MT.

1 2 3 4 Tiếp