Biển đảo

Tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển

Tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển

Lấn biển, mở rộng quỹ đất là hoạt động không mới cả trên thực tế và pháp lý. Tuy nhiên, do chưa có những quy định pháp lý cụ thể điều chỉnh quản lý hoạt động này nên trong những năm qua, hoạt động lấn biển chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí gây tác động không nhỏ đến hệ sinh thái và làm ô nhiễm môi trường biển. Theo đó, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển. Vì hiện nay, các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển và xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực biển, hải đảo chưa hoàn thiện nên việc quản lý tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại địa phương đang còn hạn chế, kém hiệu quả.

Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích biển

Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích biển

Phiên đàm phán thứ năm của Hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ) đã kết thúc sau hai tuần làm việc khẩn trương.

WWF- Việt Nam ghi nhận hiệu quả các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong lĩnh vực thuỷ sản

WWF- Việt Nam ghi nhận hiệu quả các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong lĩnh vực thuỷ sản

Đại dương là cánh đồng hành tinh cuối cùng của loài người và là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, đại dương của chúng ta đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm trắng từ rác thải nhựa. Theo báo cáo từ chương trình giám sát và đánh giá rác thải nhựa ở bờ biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021 cho thấy, rác thải nhựa có nguồn gốc từ hoạt động thủy sản chiếm ưu thế trong tổng số rác thải nhựa trên các bãi biển. Các loại nhựa thủy sản như phao xốp, dây thừng, lưới nhỏ, phao nhựa, dây câu chiếm 47% về số lượng và 46% về khối lượng rác thải nhựa. Do đó, thu gom rác thải nhựa trên biển đang là yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nỗ lực làm giàu từ kinh tế biển

Nỗ lực làm giàu từ kinh tế biển

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển”.

Mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa cho tàu cá, cảng cá theo phụ lục V Công ước Marpol

Mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa cho tàu cá, cảng cá theo phụ lục V Công ước Marpol

Trong khuôn khổ triển khai “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030”, năm 2021 - 2022, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) triển khai Dự án “Mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa cho tàu cá, cảng cá thực hiện Phụ lục V Công ước MARPOL”.

Hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ngày 14/07/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp với Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo (VISI), Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam (VASI) và các đối tác tổ chức “Hội thảo tăng cường kết nối thông tin và khoa học kỹ thuật về quản lý rác thải nhựa, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030”.

Bảo vệ đại dương vì tương lai chung

Bảo vệ đại dương vì tương lai chung

Đại dương nuôi dưỡng sự đa dạng sinh học và cung cấp thực phẩm, tài nguyên khoáng sản và năng lượng cần thiết cho sự sống trên hành tinh. Song, các đại dương đang phải đối mặt những mối đe dọa chưa từng có do các hoạt động của con người, vốn gia tăng nhanh chóng cùng dân số thế giới.

Phú Yên tạo đà phát triển từ kinh tế biển

Phú Yên tạo đà phát triển từ kinh tế biển

Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Sáu tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 5,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%. Trong đó, nổi lên là ngành kinh tế thuần biển đóng góp từ 8-10% GRDP; hình thành năm khu công nghiệp tập trung ở khu vực ven biển với tổng diện tích hơn 460ha, có hơn 80 dự án đầu tư.

Tài nguyên, hệ sinh thái biển là đầu vào cho phát triển kinh tế biển

Tài nguyên, hệ sinh thái biển là đầu vào cho phát triển kinh tế biển

Tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái biển… là những nguồn “vốn biển tự nhiên” quan trọng, là đầu vào cho phát triển kinh tế biển. Vì vậy, không thể đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế mà cần xem xét trong tổng thể hài hòa với lợi ích kinh tế, đảm bảo cân bằng giữa phát triển và bảo tồn biển, đặc biệt là môi trường và các hệ sinh thái biển.

Phát triển bền vững kinh tế biển

Phát triển bền vững kinh tế biển

Với định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay hành động của người dân và sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường biển và chủ quyền biển, hải đảo.

Phú Yên phát triển nghề nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại

Phú Yên phát triển nghề nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại

Phú Yên có bờ biển dài khoảng 189km với trên 21.000ha mặt nước đầm, vịnh, bãi triều, cửa sông… rất thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản nói riêng. Đặc biệt tỉnh có hàng nghìn ha vùng biển mở gần bờ và xa bờ có tiềm năng lớn để phát triển nuôi biển công nghiệp.

1 2 3 Tiếp Cuối