Báo giá Quảng cáo

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO - PR (Áp dụng từ ngày 1/1/2023)

I. Tạp chí in Tài nguyên và Môi trường

  1. Số thường kỳ

Vị trí

Báo giá VNĐ

Trang bìa 4

50.000.000

Trang bìa 2

40.000.000

Trang bìa 3

40.000.000

Trang trong

20.000.000

Kích cỡ trang

20,5 x 28,5cm

Báo giá trên 1 số Tạp chí in

II. Số đặc biệt Xuân Giáp Thìn – năm 2024

(Số đặc biệt chào mừng năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn)

Vị trí

Báo giá VNĐ

Trang bìa 4

80.000.000

Trang bìa 2

60.000.000

Trang bìa 3

50.000.000

Trang trong

30.000.000

Kích cỡ trang

20,5 x 28,5cm

III. Tạp chí Điện tử www.tainguyenvamoitruong.vn             

  Báo giá quảng cáo 1 tháng

Vị trí

Báo giá VNĐ

Top Banner phải

50.000.000

Chia sẻ 3

Top Banner trái

50.000.000

Chia sẻ 3

Banner phải

40.000.000

Banner giữa trên

30.000.000

Banner giữa dưới

30.000.000

Banner phải dưới

20.000.000

Lo gô chân trang

10.000.000

Bài PR

15.000.000

Ghi chú: