Báo giá Quảng cáo

Báo giá Quảng cáo

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO - PR

I. Tạp chí In Tài nguyên và Môi trường

  1. Số thường kỳ

Vị trí

Báo giá VNĐ

Trang bìa 4

25.000.000

Trang bìa 2

20.000.000

Trang bìa 3

20.000.000

Trang trong

15.000.000

Kích cỡ trang

20,5 x 28,5cm

II. Số đặc biệt Xuân Quý Mão – năm 2023

(Số đặc biệt chào mừng năm mới 2022 - Xuân Nhâm Dần)

Vị trí

Báo giá VNĐ

Trang bìa 4

50.000.000

Trang bìa 2

45.000.000

Trang bìa 3

40.000.000

Trang trong

25.000.000

Kích cỡ trang

20,5 x 28,5cm

III. Tạp chí Điện tử www.tainguyenvamoitruong.vn             

                                     Đơn vị VNĐ/tháng

Vị trí

Báo giá VNĐ

Top Banner phải

30.000.000

Chia sẻ 3

Top Banner trái

30.000.000

Chia sẻ 3

Banner phải

25.000.000

Banner giữa trên

25.000.000

Banner giữa dưới

20.000.000

Banner phải dưới

15.000.000

Lo gô chân trang

5.000.000

Bài PR

10.000.000

Ghi chú: