Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 158 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: 2 cuộc thanh tra hành chính, 3 cuộc thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực, 64 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và 89 cuộc kiểm tra đột xuất (kiểm tra đối với 495 tổ chức). Đến nay, đã ban hành 138 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 56.944 triệu đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Qua thanh tra, kiểm tra đã góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nền nếp.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Chủ động khơi dậy tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới, tham gia phát triển xanh

Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Chủ động khơi dậy tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới, tham gia phát triển xanh

Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt vai trò là đội ngũ kế cận của Đảng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của Bộ. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới và quyết tâm hành động trong đội ngũ cán bộ trẻ; xây dựng công sở văn minh. Điều này đã nhận thấy trưong các nhiệm kỳ, nhiều đoàn viên đã trưởng thành, đóng vai trò hạt nhân trong cơ quan, đơn vị.

Ngành TN&MT Sóc Trăng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành TN&MT Sóc Trăng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Trong công tác cải cách hành chính, tổng số thủ tục hành chính cấp huyện là 25.628 hồ sơ, thực hiện đúng và trước hẹn 25.157 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,2% số hồ sơ đã được giải quyết; Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 354 hồ sơ, trong đó có 353 hồ sơ trước hẹn, chiếm tỷ lệ 99,7% hồ sơ đã được giải quyết.

Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

Rừng và biển là hai tài nguyên nổi bật, nhiều tiềm năng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; là cơ sở, điều kiện để phát triển kinh tế nội vùng cũng như hỗ trợ, kết nối liên vùng. Thời gian tới, để tận dụng tối đa giá trị, lợi thế sẵn có của tài nguyên rừng và biển trong liên kết, hỗ trợ cùng phát triển, cần có những giải pháp đột phá và quyết tâm mạnh mẽ, góp phần giải quyết, phá bỏ những khó khăn, điểm nghẽn, hướng tới sự liên kết, hợp tác phát triển “cùng thắng” giữa hai vùng.

Các tổ chức Khoa học và công nghệ nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ

Các tổ chức Khoa học và công nghệ nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ

Ngày 12/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cũng như những đề xuất để các đơn vị chuyên môn phối hợp và lãnh đạo Bộ tháo gỡ. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu báo cáo của ông Nguyễn Thạc Cường, Vụ phó Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Hợp tác quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng chủ động, hiệu quả

Hợp tác quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng chủ động, hiệu quả

Ngày 31/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những bài tham luận đánh giá những kết quả đã đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm qua. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu bài tham luận của ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Bộ TN&MT đã tích cực hỗ trợ, giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc cho các địa phương

Bộ TN&MT đã tích cực hỗ trợ, giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc cho các địa phương

Ngày 31/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những bài tham luận đánh giá những kết quả đã đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm qua. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu bài tham luận của ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới rất lớn trong công tác thanh tra, kiểm tra

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới rất lớn trong công tác thanh tra, kiểm tra

Ngày 31/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những bài tham luận đánh giá những kết quả đã đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm qua. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu bài tham luận của ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Những dấu ấn của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2023

Những dấu ấn của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2023

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được thông qua với nhiều nội dung mới, trên 12 triệu lượt đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Việt Nam công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP tại COP28 lớn nhất lịch sử… là những dấu ấn của ngành tài nguyên và môi trường năm 2023.

Bài 3: Thực thi hiệu quả chính sách pháp luật, chủ động triển khai các chiến lược, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 3: Thực thi hiệu quả chính sách pháp luật, chủ động triển khai các chiến lược, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2023, việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được hiệu quả; trách nhiệm của chính quyền các cấp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhận thức của người dân đối với các vấn đề về môi trường đã được nâng cao. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu.

Bài 2: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển

Bài 2: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông; thực hiện đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực,..

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường:  Bài 1: Đổi mới, sáng tạo, chủ động trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường: Bài 1: Đổi mới, sáng tạo, chủ động trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đặt trọng tâm vào đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tổ chức lập và triển khai thực hiện các quy hoạch; tiếp tục đề xuất các giải pháp, khơi thông các điểm nghẽn nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn kiên định thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, cam kết của mình tại COP28

Còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn kiên định thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, cam kết của mình tại COP28

Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã bế mạc ngày 12/12. Với Việt Nam, tại COP28 Thủ tướng Phạm Minh Chính các bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp lớn, gây ấn tượng với cộng đồng quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh, phải biến cam kết từ các hội nghị trước thành những hành động cụ thể, nhanh chóng, quyết liệt.

Ghi nhận một số kết quả nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Ghi nhận một số kết quả nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình vừa tròn 20 năm. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành đã gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy tự hào, vẻ vang theo phương châm: Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, người dân, doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của thực tiễn, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng về tài nguyên và môi trường.

Học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn: Nói không với thuốc lá điện tử

Học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn: Nói không với thuốc lá điện tử

Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn là trường phổ thông 2 cấp (THCS và THPT) trực thuộc Học Viện Khoa học Quân sự, dưới sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đây là ngôi trường liên cấp nội trú rèn luyện học sinh theo mô hình nhà trường quân đội duy nhất của Thủ đô Hà Nội đang vươn mình chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ. Học sinh từ đất nước Lào cũng như mọi miền Tổ quốc đã về đây tự nguyện rèn luyện như những “người lính”.

Kêu gọi xây dựng nhiều mái trường xanh- sạch-đẹp

Kêu gọi xây dựng nhiều mái trường xanh- sạch-đẹp

Ngày 5/9/2023, hơn 20 triệu học sinh cả nước đi khai giảng năm học mới. Dự kiến, năm học này các trường sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024. Một năm học mới nữa lại bắt đầu, học sinh đến trường không chỉ có một nhiệm vụ là học tập thật tốt mà còn phải có trách nhiệm cùng các thày, cô gìn giữ giảng đường, xây dựng ngôi trường xanh, sạch, đẹp.

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

1 2 3 Tiếp Cuối