Tài nguyên

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Làm việc với huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện nghiên cứu để chủ động giải quyết những bất cập, khó khăn đang đặt ra trong quản lý nhà nước về khoáng sản; đồng thời kiến nghị, tham mưu tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Trong một thời gian ngắn, riêng tại địa bàn một xã của tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện hàng loạt các công trình, nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp mà không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước khu vực phía Nam

Tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước khu vực phía Nam

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường vừa tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đến nay, Bộ đã hoàn thiện dự thảo (lần 2) dự án Luật. Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước trước khi trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến.

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Hàng loạt vi phạm về đất đai ở Bắc Kạn

Trong một thời gian ngắn, riêng tại địa bàn một xã của tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện hàng loạt các công trình, nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp mà không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của các lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã dành 16 điều, từ Điều 38 đến Điều 54 để quy định các nội dung về thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thiết lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện; đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… Cụ thể như sau:

Các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Đà thiếu hụt 5 tỉ m3 nước

Các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Đà thiếu hụt 5 tỉ m3 nước

Đến giữa tháng 9.2022, các hồ thuỷ điện trên sông Đà đang thiếu hụt khoảng 5 tỉ m3 nước so với mức nước dâng bình thường. Thực tế này đòi hỏi Nhà máy nước Sông Đà cần khắc phục tình trạng sử dụng nước chưa hiệu quả, để hài hòa giữa mục tiêu giữ nước cho sản xuất điện và vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt của vùng hạ du.

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể hoạt động điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ cải tạo, phục hồi đất đai; tổ chức thực hiện điều tra đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (từ Điều 34 đến Điều 37).

Nghệ An: Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp

Nghệ An: Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp

Làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Quỳ Hợp kiến nghị tỉnh có cơ chế đặc thù cho địa phương, bao gồm cơ chế về nguồn thu thuế từ hoạt động khoáng sản và bổ sung biên chế quản lý khoáng sản; hỗ trợ kinh phí quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bên cạnh quy định quyền và trách nhiệm của Nhà nước, thì tại Chương II đã bổ sung một mục mới (Mục 3, từ Điều 30 đến Điều 31) quy định về quyền và nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai.

1 2 3 Tiếp Cuối