Công tác khí tượng thủy văn đã đáp ứng các yêu cầu phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

27/12/2023

TN&MTChiều ngày 26/12/2024, Tổng cục KTTV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành; dự hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục.Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV và các đơn vị trong Bộ TN&MT đã thảo luận, góp ý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị và thúc đẩy lĩnh vực KTTV ngày càng phát triển.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai cho biết: Ngay từ đầu năm, Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo thường xuyên ước, dự báo chi tiết đến các huyện, thị; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Công tác khí tượng thủy văn đã đáp ứng các yêu cầu phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chỉ đạo tại Hội nghị

Trong quản lý mạng lưới trạm KTTV, Tổng cục chỉ đạo các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị quan trắc khí tượng, thuỷ văn, hải văn; chuẩn bị đầy đủ máy, thiết bị dự phòng thay thế; đảm bảo quan trắc tốt, ổn định phục vụ công tác dự báo KTTV trong mùa mưa, bão, lũ năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật KTTV, bảo vệ các công trình KTTV quốc gia, giải quyết triệt để các tồn tại và không để phát sinh mới việc vi phạm hành lang kỹ thuật trạm KTTV quốc gia, nhất là các trạm thủy văn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các hồ chứa thủy điện. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm định trên 2.000 phương tiện đo các loại phục vụ mạng lưới và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch kiểm định; đồng thời chỉ đạo các Đài KTTV khu vực thực hiện công tác kiểm tra, so mẫu phương tiện đo và so mẫu khí áp kế thủy ngân tại trạm; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, độ ổn định, bảo dưỡng duy trì hoạt động thường xuyên các chuẩn và thiết bị kiểm định tại cơ sở kiểm định và các chuẩn, thiết bị kiểm định trên xe kiểm định lưu động phục vụ mạng lưới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai cho biết thêm: Trong năm, chúng tôi tổ chức 07 Đoàn kiểm tra công tác PCTT và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia tại 09 Đài KTTV khu vực và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; hoàn thành công tác kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không tại một số trạm khí tượng cao không trên mạng lưới; tổ chức kiểm tra đột xuất về rà soát, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của trạm Khí tượng Vĩnh Long, trạm Thủy văn Mỹ Thuận và Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ. Quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, quản lý nhà nước hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế và thực hiện quy chế phối hợp, phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV đã được quy định đồng thời rà soát, lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc. Triển khai, tuyên truyền đến các ban, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác khí tượng thủy văn đã đáp ứng các yêu cầu phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh Hội nghị

Tổng cục luôn luôn đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên chức Tổng cục KTTV đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo thực hiện công tác, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, PCTT, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Kết quả công tác KTTV đã được Chính phủ, Bộ TN&MT, các cấp, các ngành và các địa phương ghi nhận.

Thứ trưởng cho biết, cùng với việc phát triển hiện đại hóa mạng lưới quan trắc KTTV và dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV chuyên nghiệp hiệu quả, truyền tin kịp thời đến các cấp các ngành và cộng đồng, ngành cần khai thác hiệu quả các nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng phục vụ cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế và hoạt động tác nghiệp. Bên cạnh đó, ngành KTTV cần khuyến khích xã hội hóa, chú trọng phát triển dịch vụ trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo KTTV nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, tận dụng mọi nguồn lực, sản phẩm về quan trắc, dự báo; kết hợp ứng dụng công nghệ AI để tạo ra những sản phẩm thân thiện phục vụ chỉ đạo điều hành, tiếp cận phục vụ cộng đồng; xây dựng kế hoạch mở rộng hoạt động dịch vụ KTTV, khai thác tối đa hiệu quả dịch vụ số liệu phục vụ cho việc tái đầu tư hệ thống kỹ thuật của ngành cũng như đầu tư nhân lực; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc chuyên dùng thu hút sự quan tâm đầu tư về hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động quản lý vận hành mạng lưới KTTV quốc gia.

Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo, đối với công tác cảnh báo, dự báo thiên tai hiện nay, cảnh báo mưa lớn cục bộ và lũ quét, sạt lở đất vẫn là quan trọng nhất, do vậy trong thời gian tới, Tổng cục KTTV cần tiếp tục thay đổi, cải tiến hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và truyền tin, nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI để đưa thông tin kịp thời và đổi mới hơn nữa đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường nhấn mạnh, năm 2024 là một năm nhiều thách thức đối với ngành TN&MT nói chung và ngành KTTV nói riêng, trong khi đó, nhu cầu của xã hội về thông tin KTTV ngày càng cao. Do vậy, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thực hiện tốt công tác chuyên môn, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Phương Đông

 

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận

Hoàn trả cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tài nguyên

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

Thanh Hóa: Sử dụng hiệu quả đất bãi bồi ven sông

Thái Nguyên: Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Lâm Đồng: Khoan giếng, phát hiện luồng khí ga đốt cháy không ngừng

Môi trường

Nắng nóng gay gắt, Sơn La tăng cường các giải pháp chống hạn

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ đơn vị sản xuất

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Tây Ninh: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Phát triển

'Mở khóa' nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Khai thác 'mỏ vàng' tín chỉ carbon

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Nam Định: Chủ trương cho lập quy hoạch 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.600 ha

Diễn dàn

Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, Trung Bộ vượt 39 độ

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa