Tại sao phải sửa đổi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP?

09/05/2022

TN&MTBộ TN&MT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Bộ TN&MT cho biết, thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Và thực hiện Luật Biển Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Ngày 10/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Tại sao phải sửa đổi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP?

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP không còn phù hợp, vướng mắc khi triển khai, cần xem xét, sửa đổi cho phù trong tình hình mới.

Bất cập nổi cộm là Nghị định số 40/2016/NĐ-CP chưa có quy định điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) và trình tự, thủ tục điều chỉnh. Trong thực tế, có nhiều trường hợp cần xem xét, thay đổi các khu vực phải thiết lập HLBVBB như: Do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; có sự biến động lớn về đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm ở khu vực thiết lập HLBVBB; do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng mà HLBVBB đã được thiết lập không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu; thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực HLBVBB để thực hiện các dự án đầu tư được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư; thay đổi cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một lý do khác, khoản 2 Điều 8 quy định về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm chưa đầy đủ, chặt chẽ; chưa quy định cách xác định trong trường hợp đặc thù; thẩm quyền xác định; chưa có quy định trong trường hợp đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của các đảo chưa được xác định, công bố.

Bộ TN&MT cũng cho biết, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP tại khoản 4 Điều 9 đã có quy định về các trường hợp không phải thực hiện giao khu vực biển. Tuy nhiên, quy định còn chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển.

Mặt khác, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa có quy định về các trường hợp được giảm tiền sử dụng khu vực biển; chưa có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển; quy định về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp khu vực biển liên vùng có phạm vi thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thì tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền vào ngân sách địa phương nào; chưa có quy định tổ chức, cá nhân được công nhận khu vực biển thực hiện nộp tiền sử dụng khu vực biển; quy định không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển; quy định về mức tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động xả nước làm mát cho các nhà máy.

Với những lý do trên, việc rà soát, nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP là cần thiết và cấp bách.

Thanh Bình

Tin tức

Việt Nam - Hoa Kỳ : Mở rộng hợp tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Rà soát, cập nhật nhu cầu thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Lê Minh Ngân: Dự thảo quy hoạch không gian biển quốc gia phải tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Tài nguyên

Thanh Hóa chỉ đạo công an xử lý các trường hợp trục lợi trong việc thu hồi đất dự án

Quy định cơ chế, điều kiện để giải quyết nhu cầu tách thửa đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ với đất ở trong cùng thửa đất

Thanh Hóa: Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải pháp khai thác cát bền vững

Môi trường

Điều hướng làng nghề tái chế tham gia EPR

Nghi Xuân xử phạt 2 trại nuôi lợn vi phạm về môi trường

Triển khai các giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã

Hà Nội thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng không khí

Video

Chương trình "Ký ức mầu xanh: của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tri ân tại Côn Đảo

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trồng phát động trồng cây Chùa xanh tại chùa Núi Một, Côn Đảo

Họp báo Chính phủ: Quản lý chặt đấu giá bất động sản

Hòa Bình: Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT tỉnh Hòa Bình có chấm cho nhà thầu không đủ năng lực trúng thầu hay không