Tài Nguyên và Môi Trường eMagazine

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

 

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Ngày 10/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTƯ về phát động và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chíKế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo. Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. 

Sáng ngày 21/4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và 12 Tạp chí tổ chức ký kết thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023". Sau đó, các đại biểu cùng nhau thảo luận và trao đổi về chương trình hành động xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí cũng như những kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa và nâng cao văn hóa của người làm báo.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

 

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Trao đổi tại diễn đàn, TS. Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, mỗi cơ quan báo chí đều có tôn chỉ và mục đích riêng, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua việc chung tay ký kết xây dựng môi trường văn hóa sẽ giúp lan tỏa tinh thần báo chí, chia sẻ bản sắc riêng của từng cơ quan, đồng thời gặp gỡ, trao đổi, giao lưu giữa các cơ quan báo chí để cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa. Theo TS. Đào Xuân Hưng, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên là những hạt nhân rất quan trọng trong tòa soạn, cần tạo một môi trường làm việc văn hóa để gắn kết và chia sẻ tinh thần văn hóa báo chí, cùng nhau tạo nên những tác phẩm báo chí có giá trị, mang tính nhân văn cao.

TS. Đào Xuân Hưng nêu thực tế hiện nay, công nghệ 4.0 đã giúp báo chí phát triển nhanh chóng, vượt bậc. Tuy nhiên, thông tin báo chí đang khai thác và chia sẻ trên không gian mạng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Do đó việc xây dựng môi trường văn hóa trên không gian điện tử là cần thiết, cần lưu ý đến. 

Bên cạnh đó, TS. Đào Xuân Hưng mong các Tạp chí, ngoài việc cùng nhau cam kết xây dựng môi trường văn hóa, hãy cùng nhau tuyên truyền cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, mang lại bầu không khí trong lành cho cuộc sống. Cùng nhau chia sẻ những sáng kiến và hành động đẹp về bảo vệ môi trường, xây dựng những tác phẩm báo chí liên quan đến môi trường để môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. Hy vọng trong thời gian tới, môi trường báo chí cũng như môi trường sống ngày càng đẹp và tốt hơn.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Theo nhà báo Nguyễn Thùy Dương, Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí gồm hai phần: Môi trường văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo. Mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi quốc gia hay mỗi dân tộc đều cần phải có văn hóa. Văn hóa chính là bản sắc riêng của từng đơn vị.

Việc tạo không khí vui vẻ, môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp và tôn trọng con người sẽ giúp làm việc hiệu quả hơn. Môi trường tích cực sẽ lan tỏa tính nhân văn giữa người với người, giữa cơ quan với cá nhân và lan tỏa trong từng tác phẩm báo chí. 

Dẫn chứng trường hợp khi tiếp xúc với những doanh nhân vướng vòng lao lý, nhà báo khẳng định, cư xử văn hóa bài viết sẽ có tính nhân văn cao, ngược lại sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu bị chi phối bởi sự kỳ thị. Viết về cái xấu, cái ác phải có tinh thần xây dựng, không nên dập vùi người khác.

Nhà báo Nguyễn Thuỳ Dương chia sẻ thêm, Tạp chí Thương gia luôn chú trọng đến đào tạo tầng lớp kế cận, đào tạo những phóng viên trẻ mới ra trường. Hàng tuần luôn có những cuộc trao đổi giữa phóng viên kỳ cựu với phóng viên trẻ, việc trao đổi được diễn ra thường xuyên để tạo cho các phóng viên môi trường làm việc tốt nhất. 

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Ở khía cạnh khác, nhà báo Tạ Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội nêu thực tế, thời gian qua, một số cơ quan báo chí bị đình bản có thời hạn, một số cán bộ phóng viên chưa nhận thức đúng đắn về sứ mệnh, vị trí, vai trò và trách nhiệm của người làm báo, thiếu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ.

Nhóm người này đã thay văn hóa ý tưởng thành văn hóa tư tưởng, một số nhân danh đấu tranh tiêu cực để chuộc lợi; đe dọa, tố cáo doanh nghiệp, từ đó thỏa thuận mang lại lợi ích cá nhân. Thậm chí, những nhà báo này còn tham gia hội, nhóm để lấy thông tin, nhưng thực chất là đánh hội đồng doanh nghiệp. Các cơ quan báo chí quan tâm đến độ nóng của thông tin, muốn có nhiều bạn đọc đã bỏ qua khâu kiểm chứng, dễ dàng xuất bản nhanh chóng.  

Vì vậy việc nhận diện chưa đúng về văn hóa báo chí sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, đi ngược lại định hướng báo chí cách mạng. Do đó, nhận diện đúng về văn hóa báo chí là trách nhiệm của người làm báo. 

Tạp chí Người Hà Nội (trước đây là Báo Người Hà Nội) luôn nêu cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ phóng viên trong việc xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh. Mỗi nhà báo là một chiến sĩ, mỗi tác phẩm là một sản phẩm văn hóa, tâm niệm này được đội ngũ cán bộ, phóng viên, tự giác thực hiện. Mỗi năm, Tạp chí đưa ra những tiêu chí thi đua về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Xây dựng môi trường văn hóa là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm báo chân chính.  

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Nhà báo Dương Thanh Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam nêu ý kiến, mỗi người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thắp lên ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái trong hoạt động xã hội; thúc đẩy và lan tỏa, hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc... đồng thời tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam triển khai, định hướng mọi hoạt động gắn với tiêu chí văn hóa người làm báo; phấn đấu trở thành người làm báo vừa hồng vừa chuyên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn. Đồng thời ban hành Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa như: Giờ giấc làm việc, giao tiếp ứng xử, trang phục, tài chính, hội họp, nhận xét đánh giá phê bình các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết... nhằm tạo môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ mới đặc biệt là công nghệ báo chí hiện đại; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, xây dựng nề nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử chuẩn mực, thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Quang cảnh tọa đàm

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Theo Nhà báo Nguyễn Quốc Hải, Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị, việc xây dựng văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo phải mang tính bền vững và nhất trí cao, trước tiên là sự đồng thuận của cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và những người làm báo. Xây dựng bằng ý thức, tạo thói quen, nếp nghĩ trong tiềm thức của từng người, từ lãnh đạo đến phóng viên, biên tập viên và người lao động.

Nhận thức văn hóa, đạo đức văn hóa của người làm báo rất quan trọng, Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị luôn kiểm duyệt mỗi phóng viên, nhà báo trước khi tác nghiệp để họ luôn giữ được văn hóa, đạo đức và nhân cách của người làm báo. Tạp chí còn có chi hội, nhóm để kiểm tra, rà soát việc thực hiện những quy định này.

Tạp chí cũng rất chú trọng đến đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, văn hóa của nhà báo trẻ mới ra trường. Ngay từ đầu, Tạp chí luôn có sự trao đổi, rèn đức luyện tài. Nhà báo nhấn mạnh, tính kế thừa phải được liên tục, cần rèn luyện cho tầng lớp kế cận vì văn hóa là luôn luôn rèn luyện, phát triển bền vững sẽ tạo sức mạnh chung cho cơ quan báo chí và người làm báo.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Nhà báo Nguyễn Hợi, Phó Thư ký Chi hội Tạp chí Người làm báo khẳng định: Văn hóa báo chí phản ánh sức mạnh nội tại của mỗi tòa soạn và mỗi người làm báo. Vì vậy, công tác nâng cao nhận thức về văn hóa đã tạo được không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan và người làm báo văn hóa là yếu tố cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Hơn ai hết, nhà báo phải trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp mới đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân và xã hội. Làm sâu sắc hơn ngòi bút, lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần nhân văn trong mỗi tác phẩm báo chí phụ thuộc vào ý chí, cách thức vận hành của mỗi tòa soạn, mỗi nhà báo, phóng viên. Văn hóa trở thành sợi dây gắn kết trách nhiệm, lương tâm và lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi người làm báo, cùng nhau hướng đến xây dựng nền báo chí quốc gia giàu tính nhân văn. 

Khi phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hoá được phát động, Tạp chí Người làm báo đã đưa chủ trương ra họp bàn tại các cuộc giao ban hàng tuần, Ban Biên tập cùng Chi hội Tạp chí xây dựng kế hoạch cụ thể phong trào thi đua cho các hội viên trong đơn vị. Đồng thời phối hợp với một số cơ quan báo chí khác tổ chức hoạt động mang ý nghĩa đối với việc xây dựng môi trường làm việc giàu tính văn hóa.

Nhà báo Nguyễn Hợi khẳng định yếu tố cốt lõi, xây dựng môi trường văn hóa ở từng tòa soạn đã tạo ra nhân tố đậm đà bản sắc, thương hiệu của mỗi cơ quan báo chí. Văn hóa đó cần phải kết tinh từ truyền thống bản sắc và sự bồi đắp thường xuyên, sự nghiêm cẩn rèn dũa của mỗi phóng viên, nhà báo, từ tinh thần dấn thân nhập cuộc, sẵn sàng đón nhận xu thế đổi mới và trách nhiệm, lương tâm của người làm báo, quán triệt và nâng cao trong tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.  

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Nhà báo Nguyễn Văn Toàn, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chia sẻ, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo đầu tiên phải là con người. Hiện nay, một số cơ quan báo chí, tạp chí tuyển dụng người rất đơn giản, thậm chí có nhiều người chưa được đào tạo qua ngành báo chí. Theo nhà báo Nguyễn Văn Toàn, toà soạn báo khi tuyển dụng cần cử người lao động đào tạo qua lớp do Hội Nhà báo hoặc Học viện Báo chí tuyên truyền tổ chức để hiểu sâu hơn về lĩnh vực báo chí. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng phải thường xuyên trao đổi, rèn rũa cách làm việc và tác phong làm việc của các phóng viên và người làm báo.

Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTW ngày 21/6/2022, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã triển khai tới tất cả các phòng, ban và nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban hàng tuần đều nhắc nhở thực hiện. Đặc biệt khi làm việc, các phóng viên của Tạp chí luôn có giấy giới thiệu và thái độ làm việc nhã nhặn, lịch sự. Trong các bài báo phải thể hiện rõ vai trò và tâm huyết để mọi người đều hiểu và nâng cao ý thức xây dựng môi trường văn hóa, làm việc đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Lưu Đình Phúc kết luận, tại diễn đàn các cuộc thảo luận diễn ra rất sôi nổi, những nội dung được chia sẻ sâu sắc, có những ý kiến được chuẩn bị kỹ càng bằng văn bản, có ý kiến chia sẻ rất chân tình, nhưng tất cả đều nhất trí với quan điểm: Văn hóa phải từ mỗi người làm báo, xây dựng văn hoá là xây dựng con người. Các cơ quan báo chí cần phải có sự đồng thuận, nhất là vai trò của người đứng đầu. Văn hoá của người làm báo được thể hiện trong tác nghiệp, trong kiểm soát nghiệp vụ, thực thi đạo đức nghề nghiệp và xây dựng nhân cách, truyền đạt cho lớp kế cận, tạo ra sự phát triển bền vững.

Cục trưởng Lưu Đình Phúc nhấn mạnh, người làm báo có văn hoá cần làm tốt một số nội dung như: Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tin bài chuyên sâu, chuyên ngành; tạp chí theo đúng nghĩa, có quy trình, quy định trong quản trị toà soạn, quản trị xuất bản, quản trị nhân sự, tài chính… Mô hình cam kết này cần được lan toả và nhân rộng để từ đó mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí có những hành động thiết thực hơn, ứng xử văn minh hơn, đẹp hơn.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023

Tú Quyên

Tin tức

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt-Nga là tài sản quý giá, được thử thách qua năm tháng

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Bộ TN&MT đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Tài nguyên

Bộ TN&MT phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bắc Kạn: Lấy ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Môi trường

Kinh nghiệm quốc tế về thị trường các- bon và đôi điều khuyến nghị cho Việt Nam

Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông

Diễn đàn

Gặp mặt Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và Ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Thời tiết ngày 2/10: Mưa dông diện rộng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng

Phát triển

Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 5

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 4

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 3

Khoa học

Nguy cơ các dòng sông băng biến mất

Phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất và khoáng sản - Hiện trạng và đề xuất

Bản đồ kể chuyện (storymap) - phương thức truyền thông mới!

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Thanh tra 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Phúc: Khẩn trương làm rõ vi phạm của chủ trang trại chăn nuôi ở huyện Bình Xuyên