Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương hướng tới duy trì, phát triển tài nguyên nước

13/10/2023

TN&MTThừa Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước Trần Văn Trà - Đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương cho biết, phạm vi lập quy hoạch gồm: Toàn bộ diện tích lưu vực sông Hương, và các lưu vực lân cận gồm: Lưu vực sông Ô Lâu, vùng cát ven biển Phong - Quảng Điền, lưu vực sông Nông, sông Truồi, sông Bù Lu, lưu vực sông A Sáp. Phạm vi địa giới hành chính của quy hoạch gồm: 9 huyện, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Phú Lộc, TP. Huế và huyện Hòa Vang của TP. Đà Nẵng.

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương hướng tới duy trì, phát triển tài nguyên nước

Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo Quy hoạch hướng tới mục tiêu đến năm 2030 phải tích trữ, điều hòa, phân bổ nguồn nước bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao giá trị kinh tế của nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với hợp tác song phương mà Việt Nam đã tham gia.

Đồng thời, bảo vệ nguồn nước mặt, nước dưới đất, bảo vệ chức năng nguồn nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, nguồn sinh thủy, các nguồn nước có chức năng điều hòa (sông, hồ, ao,…), các nguồn nước có giá trị cao về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa nhằm từng bước bảo đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH. Bảo đảm lưu thông dòng chảy, phòng, chống sạt lở bờ, bãi sông, giảm thiểu tác hại do nước gây ra, phòng, chống sụt, lún mặt đất.

Từng bước phục hồi các nguồn nước mặt bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng, ưu tiên đối với các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội; phục hồi mực nước dưới đất tại các khu vực bị suy giảm quá mức. Quản lý, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước bảo đảm kết nối, chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường, kết hợp bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định để đánh giá nguồn nước trên lưu vực, nhằm hỗ trợ điều hòa, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông Hương,…

Tầm nhìn đến năm 2050, dự thảo Quy hoạch hướng tới duy trì, phát triển tài nguyên nước, điều hòa, phân bổ nguồn nước bảo đảm an ninh tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với các điều ước quốc tế, hợp tác song phương liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham gia.Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, bảo đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH và giảm thiểu tối đa tác hại do nước gây ra. Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước được thực hiện theo phương thức trực tuyến trên cơ sở quản trị thông minh.

Cùng với đó, phục hồi các khu vực bị suy giảm mực nước dưới đất quá mức, các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng trên lưu vực sông; kết hợp phòng, chống sạt, lở bờ sông có hiệu quả, kiểm soát được cao độ đáy sông, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; bố trí lại dân cư ven sông và các biện pháp khác để từng bước nâng cao giá trị cảnh quan ven sông. Bổ sung và nâng cao một số chỉ tiêu của quy hoạch, quản lý tổng hợp tài nguyên nước phù hợp với giai đoạn phát triển của quốc gia, ngang bằng với các quốc gia phát triển trong khu vực; bảo đảm an ninh tài nguyên nước, nâng cao giá trị của nước phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

Theo đó, nội dung chính của dự thảo Quy hoạch gồm: Chức năng nguồn nước; quản lý, điều hòa, phân bổ nguồn nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho các mục đích khai thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển KT-XH trên lưu vực sông; quản lý khai thác, sử dụng nước mặt bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông; nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước; công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ; phòng, chống ngập lụt, sụt, lún mặt đất và xâm nhập mặn nước dưới đất; giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước.

Về giải pháp thực hiện, dự thảo Quy hoạch tập trung vào các giải pháp tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách, các quy chuẩn về khai thác, sử dụng, tái sử dụng tài nguyên nước; Điều hòa, phân bổ, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước; các giải pháp về phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Góp ý vào dự thảo Quy hoạch, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến, Ủy viên Phản biện 1 cho rằng, dự thảo Quy hoạch đã đưa ra những thách thức về phân bổ mưa, biến đổi khí hậu, hạn hán, ngập lụt, ô nhiễm. Tuy nhiên, cần xem xét bổ sung thách thức về sạt lở bờ sông bãi sông, sạt lở đất, xâm nhập mặn; điều tiết nước, dung tích phòng lũ, trữ nước, suy giảm chất lượng rừng, tỷ lệ che phủ rừng.

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương hướng tới duy trì, phát triển tài nguyên nước

Phó Cục trưởng Cục Quản lý TNN Nguyễn Minh Khuyến, Ủy viên Phản biện 1 phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, dự thảo Quy hoạch phân chia vùng quy hoạch trên các tiêu chí về tương đồng đặc điểm nguồn nước, khai thác sử dụng, hướng tới mục đích điều hòa phân bổ, bảo vệ, khắc phục tác hại do nước gây ra, phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn là phù hợp. Tuy nhiên, kết quả phân chia thành 13 tiểu vùng quy hoạch nhưng thực chất là 13 vùng quy hoạch thủy lợi, vì vậy cơ quan chủ trì xây dựng Quy hoạch cần phải xem xét lại cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

PGS. TS. Ngô Lê Long - Trường Đại học Thủy lợi, Ủy viên Phản biện 2, đánh giá, nhìn chung dự thảo đã đáp ứng được các yêu cầu chung về việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2020/TT-BTNMT, đồng thời, phù hợp với Kết luận 36/KL-TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa và Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022.

Theo đó, báo cáo đã kết hợp được các phương pháp truyền thống như thu thập, thống kê, xử lý thông tin, dữ liệu, kế thừa, lấy ý kiến tham vấn chuyên gia với các phương pháp hiện đại như mô hình toán, phương pháp bản đồ, công cụ GIS. Các mô hình toán và công cụ phần mềm sử dụng là hiện đại, bảo đảm độ tin cậy, phù hợp với nội dung giải quyết bài toán đã được áp dụng trong nhiều bài toán thực tiễn trên thế giới cũng như Việt Nam.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung dự báo nhu cầu sử dụng nước và ước tính lượng nước thải do các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gây ra tác động đến chất lượng nước của lưu vực sông Hương; bổ sung giải pháp bảo vệ chất lượng nước, môi trường các điểm du lịch, di tích danh lam thắng cảnh làm cơ sở cho việc dự báo số lượng khách du lịch, các hoạt động phát triển du lịch và phát triển hệ thống cơ sở lưu trú trên lưu vực sông Hương và các khu vực lân cận.

Cùng với đó, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo cũng cần xác định các đoạn sông cần bảo vệ không gian, cảnh quan, trong đó đặc biệt lưu ý tới khu vực Cố Đô Huế để có những giải pháp bỏ vệ và phát huy giá trị cảnh quan di tích tại khu vực này.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị đơn vị chủ trì lập Quy hoạch bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan tới đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước, dự áo nhu cầu nước và phân vùng chức năng nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống tác hại do nước gây ra; xác định hệ thống giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước, chất lượng nước và xả nước thải vào nguồn nước; …

Hội đồng cũng nhất trí thông qua dự thảo Quy hoạch sau khi đơn vị thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa các góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình phê duyệt.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những ý kiến góp ý chi tiết, mang tính chất xây dựng cho bản Quy hoạch của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Cục trưởng Châu Trần Vĩnh đề nghị đơn vị thực hiện nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện bản Quy hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ trước khi trình lãnh đạo Bộ TN&MT trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thanh Trần

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm