Tài Nguyên và Môi Trường eMagazine
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Nghị quyết 24

Ngày 3/6/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW (Nghị quyết 24) "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" đã được Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) thông qua.

Nội dung chính của Nghị quyết bao gồm 05 phần: Tình hình và nguyên nhân, Quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, và tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chủ động ứng phó đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường, xem các vấn đề trên là vấn đề của toàn cầu, là thách thức của toàn nhân loại. Đặc biệt, Nghị quyết đã nêu rõ tài nguyên là tài sản quốc gia để phát triển đất nước, do đó cần phải có đánh giá đầy đủ.

Đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu, và quản lý tài nguyên rừng, Nghị quyết nêu rõ mục tiêu là chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nên kinh tế xanh. Các mục tiêu cụ thể trong những năm tiếp theo là nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá được tiềm năng, giá trị của tài nguyên, từ đó quy hoạch quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả. Sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện tích các khu bảo tồn lên 3 triệu ha, nâng độ che phủ của rừng lên 45%.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện, ngày 4/7/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10/2023. Bộ TN&MT là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết.

Nghị quyết 24

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ TN&MT phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Viện Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo tham vấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Đây là hội thảo chuyên vùng lần thứ 3 được tổ chức, trước đó là 2 hội thảo tham vấn chuyên vùng tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và 3 hội thảo chuyên đề khác.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 24, một trong những thành tựu nổi bật đó là sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Những chủ trương lớn của Đảng đã từng bước được cụ thể hóa, tiếp cận được mục tiêu. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm chú trọng hơn. Môi trường được coi là điều kiện nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Qua đó, yếu tố chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu đã được các ngành, lĩnh vực đã được xây dựng, tham mưu hoàn thiện theo hướng đồng bộ phù hợp với các tiếp cận của thế giới và xu thế của thời đại.

Nghị quyết 24

Ứng phó với biến đổi khí hậu nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng bước chuyển biến từ coi thích ứng là trọng tâm sang tích cực giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng cơ hội để hướng tới nền kinh tế xanh. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và góp phần bảo vệ các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn lực tài nguyên từng bước được điều tra, đánh giá đầy đủ hơn, được quản lý bền vững hơn nên đã được khơi thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, vận hành của thị trường thông qua đấu giá quyền sử dụng, quyền khai thác; tư duy bảo vệ môi trường đang được đổi mới căn bản; công tác bảo vệ môi trường chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, đặc biệt là đối với các nguồn gây ô nhiễm lớn.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào các hiệp định, thỏa thuận toàn cầu và khu vực về tài nguyên môi trường và khí hậu. Qua đó, một mặt bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như thể hiện trách nhiệm của nước ta trong lĩnh vực chung toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã tham gia cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi năng lượng tại COP26. Cùng với Nam Phi, Indonesia, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới thông qua Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế; tham gia cam kết Khung đa dạng sinh học toàn cầu,…

Những cam kết của Việt Nam đã mở ra cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển mới cho Việt Nam theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Từ đó đòi hỏi đất nước ta phải nỗ lực hơn nữa trong hoàn thiện thể chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo tồn được tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

Nghị quyết 24

“Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành TN&MT trong năm 2023 đã được Bộ Chính trị và Chính phủ giao phó. Đối tượng và phạm vi tiến hành tổng kết rộng, liên quan đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội vừa mang tính liên ngành, vừa mang tính liên vùng và liên quốc gia. Kết quả của Đề án tổng kết là cơ sở chính trị quan trọng để tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững của đất nước ta trong giai đoạn tiếp theo”. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định.

Bộ trưởng mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận vào những vấn đề chính: Đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả cụ thể, các quan điểm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết, qua đó làm rõ thêm những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nào cần bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình mới; làm rõ thêm nội dung đã được thể chế hóa, chưa được thể chế hóa hoặc thể chế hóa chưa đầy đủ kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn; những bài học kinh nghiệm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo xu thế phát triển, đề xuất những quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050. Và đặc biệt, từ những phân tích đánh giá kỹ lưỡng những nội dung nêu trên, các đại biểu cho ý kiến về việc có nên ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 24 hay là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 nhưng có bổ sung những quan điểm, nội dung mới, chỉ đạo định hướng.

Nghị quyết 24

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng là thành phố nhạy cảm với thời tiết cực đoan, chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu như thủy triều, gió bão, ngập lụt và nước biển dâng,... Với mục tiêu hướng tới phát triển đô thị sinh thái, 3/5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trọng yếu gắn liền với ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, đó là: Phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; phát triển cảng biển thành công với dịch vụ logistic; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao và ngư nghiệp. Do vậy, việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng và vô cùng cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 22 của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đà Nẵng đã lồng ghép nhiều chủ trương về bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố luôn tích hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ để hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh bền vững và tuần hoàn.

Nghị quyết 24

Qua 10 năm thực hiện, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thành phố đã quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực để quy hoạch, đầu tư các dự án quan trọng về đê, kè; các dự án hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Qua đó đã góp phần xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Nghị quyết 24

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng được các bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận đánh giá cao và đạt được nhiều giải thưởng về công tác bảo vệ môi trường như: 1/11 thành phố bền vững về môi trường của ASEAN; đô thị có không khí sạch và hàm lượng cac-bon phát thải thấp của châu Á; Thành phố phong cảnh châu Á, đô thị xuất sắc trong phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; Thành phố môi trường Việt Nam; Thành phố xanh quốc gia của Việt Nam; đặc biệt là thành phố đạt giải nhất các chỉ số đánh giá công tác bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2021.

"Hội thảo tham vấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, bên cạnh việc làm rõ hơn những luận cứ, luận điểm, các cơ sở khoa học cũng như cơ sở thực tiễn, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 24 ở các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên", Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh và tin tưởng hội thảo sẽ đề xuất được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để hướng đến nền kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế cac-bon thấp và đặc biệt là đưa Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. 

Nghị quyết 24

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu, PGS.TS Võ Văn Minh nhận xét Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ TN&MT khá đầy đủ, tuy nhiên cần phải bám sát và sắc bén hơn. 

Qua 10 năm thực hiện, PGS.TS. Võ Văn Minh cho biết nội hàm của Nghị quyết 24 đến nay vẫn còn nguyên giá trị nên để thiết kế lại tổng thể chung trong 10 năm tới, cần dựa trên nền tảng triết lý khoa học. "Bất kỳ vùng nào, quốc gia nào, thiên nhiên và văn hoá là hai nền tảng quan trọng nhất mà dựa vào đó chúng ta có thể thiết kế nền kinh tế đi đến bền vững”. PGS.TS. Võ Văn Minh nhấn mạnh. 

 

Nghị quyết 24

Bên cạnh đó, PGS.TS. Võ Văn Minh cũng góp ý cần tập trung 3 vấn đề lớn: Rà soát quy hoạch không gian để đáp ứng nguyên lý căn bản 30x30 mà COP15 đã nêu nhằm cân bằng cần giữ 30% diện tích đất dưới nước được bảo vệ; sắp xếp không gian lãnh thổ dựa theo lưu vực, phải “giảm cái thoát, tăng cái thấm” để ứng phó biến đổi khí hậu; kinh tế tuần hoàn phải thực hiện kết nối giữa các vùng và khu vực kinh tế, không thể mạnh ai nấy làm; đồng thời tập trung vào nhân lực, nguồn lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản để phát triển.

Bộ TN&MT cần tham mưu Chính phủ một chương trình hành động, trong đó phân công cụ thể cho từng ngành. Trước hết là các bộ như: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá thể thao du lịch... Ngành TN&MT nêu chỉ tiêu để những ngành này thực hiện. Từ đó sẽ có chính sách cụ thể và hợp lý, kinh tế sẽ chuyển dịch, tuần hoàn sẽ tốt hơn. 

Để đảm bảo đất nước phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc, PGS.TS. Võ Văn Minh nhấn mạnh nguyên lý 4C, đó là: Chiến lược rõ ràng, Chương trình hành động cụ thể; chính sách từ các ngành hợp lý và chế tài phải nghiêm minh. 

Nghị quyết 24

Với diện tích 51.000km2, dân số 1.2 triệu người, địa hình đa dạng, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận với hầu hết loại hình cực đoan của khí hậu. Đặc biệt những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, cuộc sống và kinh tế - xã hội hết sức rõ ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kể từ khi thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2009; Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh đặt mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế với đặc trưng là văn hoá di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường... Trong đó, tâm điểm mũi nhọn công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá; công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. 

Ứng phó với biến đổi khí hậu ngay từ đầu đã được coi là nhiệm vụ cấp bách, mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND Thừa Thiên Huế đã ban hành những kế hoạch, chương trình hành động để triển khai, đặc biệt có các mốc thời gian, số liệu và chỉ tiêu cụ thể đặt ra để phấn đấu. Công tác tuyên tuyền, phổ biến về pháp luật, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã được quan tâm được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị cũng như cộng đồng dân cư. Qua đó các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và người dân ngày càng nâng cao nhận thức và hành vi phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.  

Nghị quyết 24

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” được Thừa Thiên Huế triển khai từ năm 2019, đến nay đã được lan toả hết sức tích cực trong cộng đồng dân cư, từ đó hình thành thói quen, sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tất cả các cộng đồng dân cư đều tổng vệ sinh môi trường khiến cho bộ mặt của Thừa Thiên Huế đã thay đổi rất nhiều. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm đầu tư, thường xuyên ban hành các bản tin và cập nhật tình hình nhanh chóng, kịp thời trên các ứng dụng của Vnet, facebook, website... 

Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, phát huy được tiềm năng thế mạnh của tài nguyên khoáng sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất, nước mặt, phân định vùng hạn chế và vùng khai thác nước dưới đất, lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước... Đến nay, 100% người dân kể cả vùng sâu, vùng xa đều được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 

Tỉnh đã ban hành các văn bản tăng cường công tác tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; phân vùng tổng hợp vùng bờ biển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; triển khai đề án thiết lập hành lang, bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ biển đảo, điều tra xác định khu vực nhận chìm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Diện tích che phủ của rừng của tỉnh đạt 57,15%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra về môi trường; tập trung giải quyết những điểm nóng gây bức xúc, tăng cường kiểm soát nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát từ cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong tháng 8/2023, tỉnh sẽ đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, công suất khoảng 600 tấn/ngày đêm. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, khi nhà máy được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được rất lớn vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết 24

Tham dự hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh có khoảng 54 ngàn ha rừng, chiếm 53% diện tích. Lâm Đồng nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai nên việc trồng rừng và giữ nước cho các tỉnh hạ lưu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tỉnh. 

Về vấn đề trồng rừng và giữ rừng, Lâm Đông chủ động phòng ngừa, phòng chống cháy rừng, xử lý thực bì trước mùa mưa, mùa nắng. Cháy rừng không những ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, đa dạng rừng thông mà ảnh hưởng đến sinh mạng của những người dân xung quanh. Do đó, Lâm Đồng đã triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Đến nay đã triển khai lắp đặt hàng chục rada tầm cao ở các huyện, điều đó giúp phát hiện sớm những điểm cháy. Ngoài ra, tỉnh áp dụng số zalo phòng chống cháy rừng, khi phát hiện những điểm cháy, người dân nhắn tin sẽ tập trung lực lượng, kịp thời xử lý. 

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng đặc biệt quan tâm triển khai kế hoạch cải tạo, nạo vét, nâng cấp, đầu tư mới tất cả các hệ thống hồ của Đà Lạt và các tỉnh lân cận. Việc này giúp giảm thoát nước, đảm bảo cảnh quan và môi trường. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW khu vực miền Trung, Tây Nguyên

TS. Nguyễn Đình Huấn, Trưởng khoa Môi trường, ĐH Bách khoa Đà Nẵng

TS. Nguyễn Đình Huấn, Trưởng khoa Môi trường, ĐH Bách khoa Đà Nẵng nêu quan điểm, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tương lai cần làm rõ những chỉ tiêu nào cần phải đạt được, hiện nay những chỉ tiêu đó đang ở mức nào và đến năm 2030, 2050 sẽ đạt bao nhiêu... Đồng thời, TS. Nguyễn Đình Huấn cũng gợi ý cần phải có bài toán tổng thể từ Bộ TN&MT vì đây là vấn đề chung cần nhiều bộ, ngành và địa phương cùng nhau xử lý.

TS. Nguyễn Đình Huấn cũng nêu rõ, hiện nay Bộ TN&MT đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng cần phải đưa ra chỉ tiêu cụ thể để áp dụng cho từng lĩnh vực như biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. "Hiện nay, chuyển đổi số đang áp dụng rất nhiều ở các thành phố, chúng ta đưa ra chỉ tiêu cụ thể thực hiện sẽ tốt hơn. Theo tôi, những vấn đề chúng ta đang bàn là tất cả các bộ, ngành cùng thực hiện, một mình Bộ TN&MT không thể giải quyết được". TS. Nguyễn Đình Huấn nhấn mạnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam Micheal Siegner

Ông Micheal Siegner, Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam cho biết, ông rất ấn tượng với thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tạo khung pháp lý và các cam kết giải quyết khủng hoảng BĐKH như mục tiêu Netzero; Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển kinh tế tuần hoàn. Ông Micheal Siegner cũng đưa ra những chia sẻ như khi hoàn thiện khung chính sách, pháp lý cần phải thiết kế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nền kinh tế tuần hoàn mà không tác động đến nền kinh tế, sẽ tạo được không gian cho các doanh nghiệp phát triển.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Quang cảnh hội thảo

PGS.TS. Trần Văn Quang, Hội Thiên nhiên bảo vệ môi trường, Trưởng khoa Môi trường, Đại học Bách khoa TP. Đà Nẵng nêu quan điểm, Nghị quyết 24 đã giải quyết được nhiều những vấn đề tồn tại, trong định hướng quản lý đã chuyển từ thụ động sang chủ động. Đây là bước nhảy vọt, đã kiểm soát được nguồn, nguy cơ gây ô nhiễm, nguy cơ cao. 

Những năm gần đây, lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam được thực hiện rất tốt. Những hiện tượng thiên tai thường niên như bão, lũ, hạn hán đã chủ động dự báo được hoàn toàn, bản tin dự báo của Việt Nam có thông tin chính xác và chất lượng trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, vấn đề cảnh báo và ứng phó với sạt lở đất đồi núi và bờ biển lại gặp nhiều khó khăn và bị động.

Theo PGS.TS. Trần Văn Quang, cán bộ ngành TN&MT còn mỏng, năng lực của bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được mong đợi và sự kỳ vọng của Trung ương. Ngành TN&MT là một trong những ngành chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh dẫn đến việc quá tải ở địa phương. 

Về cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, PGS.TS. Trần Văn Quang đề xuất một vài phương án như: Cần phải có quy hoạch về phân vùng môi trường, lồng ghép thêm các phân vùng vùng rủi ro, nguy cơ khi các hiện tượng khí tượng thủy văn như mưa lớn kéo dài sinh ra; cần nghiên cứu và huy động các nhà khoa học, Viện Địa lý, Viện kết hợp với các quốc gia phát triển mới có thể làm ra những phân vùng có độ tin cậy chấp nhận được. Về bảo vệ môi trường, vấn đề thoát nước thải, cần quan tâm quản lý môi trường nước của vùng nông thôn. Liên quan đến rác thải, khí nhà kính, cần quy hoạch từng ngành, từng địa phương sau đó mới thực hiện.  

Đến thời điểm hiện tại, Bộ TN&MT đã tổ chức 6 hội thảo tham vấn, gồm 3 hội thảo tham vấn vùng được tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng và 3 hội thảo chuyên đề. Các hội thảo thu hút được sự quan tâm chú ý của các địa phương, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học với những tham luận hết sức giá trị và quan trọng được đúc kết từ những thực tiễn. Các nghiên cứu làm rõ nét hơn, sâu sắc hơn về kết quả thực hiện cũng như chỉ ra những tồn tại trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 để khẳng định rằng Nghị quyết khi triển khai đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả và nguồn lực tài nguyên, khoáng sản đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, tất cả ý kiến đóng góp trong các hội thảo, Bộ TN&MT sẽ tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Bộ Chính trị, Trung ương để đề ra những quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong đó tập trung vào các mục tiêu sử dụng hiệu quả, quản lý tốt nguồn tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới.

Tú Quyên

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm