Tin tức

Ứng dụng hệ thống trạm CORS trong việc quan trắc lún, hiệu chỉnh giá trị độ cao theo chu kỳ

Ứng dụng hệ thống trạm CORS trong việc quan trắc lún, hiệu chỉnh giá trị độ cao theo chu kỳ

Việc khai thác ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh GNSS bằng hệ thống trạm CORS đã phát triển ở hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới và được liên kết thành hệ thống mang tính toàn cầu. Vai trò của hệ thống trạm CORS đối với các quốc gia, khu vực cũng đã vượt xa những dự kiến ban đầu, mang lại lợi ích to lớn không chỉ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ mà còn nhiều lĩnh vực xã hội khác. Đối với Việt Nam, việc xây dựng hệ thống trạm CORS cũng là mục tiêu lớn không chỉ của ngành Đo đạc và bản đồ mà mục tiêu chung của các lĩnh vực nghiên cứu khoa học về Trái đất khác.

Xây dựng cơ sở khoa học xác định nội dung thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ

Xây dựng cơ sở khoa học xác định nội dung thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ

Chủ quyền quốc gia là vấn đề thiêng liêng, các quốc gia luôn chú trọng việc thể hiện thống nhất, khẳng định, tuyên truyền chủ quyền quốc gia trên mọi lĩnh vực. Ở nước ta, các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành liên quan tới việc thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ đã qui định “nghiêm cấm việc không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia”.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn vốn và khoa học - công nghệ khí tượng thủy văn

Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn vốn và khoa học - công nghệ khí tượng thủy văn

Với đặc thù là một ngành có tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ trong và ngoài nước, ngành Khí tượng Thủy văn trong suốt quá trình phát triển luôn coi trọng công tác hợp tác quốc tế. Qua đó, giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, thời tiết, khí hậu có tính liên quốc gia, quốc tế nên một quốc gia đơn lẻ sẽ khó cũng như tranh thủ các nguồn lực để đẩy nhanh sự phát triển của Ngành.

Xây dựng và phát triển Công viên Địa chất non nước Cao Bằng

Xây dựng và phát triển Công viên Địa chất non nước Cao Bằng

Công viên Địa chất (CVĐC) toàn cầu là mô hình phát triển KT-XH bền vững, vừa BVMT, bảo tồn thiên nhiên, đồng thời sử dụng hợp lý tổng thể đa dạng tài nguyên, giá trị di sản. Đây cũng là mô hình có nhiều tiềm năng ở Việt Nam như với cao nguyên đá Đồng Văn. Cao Bằng cũng đã có quyết định xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng. Đến nay, việc triển khai xây dựng đã thu được một số kết quả khả quan.

Trước 1 2 3