Tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm để phát triển

15/12/2023

TN&MTNhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (13/10/2003 - 13/10/2023), đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dành thời gian đánh giá, chia sẻ về chặng đường phát triển, kết quả đạt được của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm để phát triển

Phóng viên: Kính thưa Thứ trưởng, đồng hành cùng sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường, đề nghị Thứ trưởng đánh giá về quá trình và kết quả 20 năm của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Năm 2003, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thông tin, tuyên truyền lý luận, chính trị, nghiệp vụ và khoa học của Bộ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ như: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám,...

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều thành tựu trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; phản ánh, định hướng dư luận xã hội về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nhiều chuyên mục, chuyên đề thông tin chuyên ngành với các ấn phẩm có tính đặc sắc và chuyên ngành cao qua hai loại hình báo chí in và điện tử... Qua đó, đã góp phần quan trọng vào tuyên truyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững.

Thời gian gần đây, Tạp chí có nhiều đổi mới trong nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền; nhiều chuyên mục như “Vấn đề - Sự kiện”; “Nghiên cứu - Trao đổi”, “Nhịp cầu bạn đọc”; “Chính sách - Cuộc sống” đã trở thành quen thuộc và không thể thiếu với đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các nhà chuyên môn, các cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường khắp các vùng miền cả nước. Nhiều bạn đọc, chuyên gia đánh giá cao với các nội dung chuyên đề và khoa học, định hướng trong tuyên truyền về Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các dự thảo luật đang được xây dựng, trình Quốc hội thông qua như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi) và nhiều cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường khác.

Tạp chí điện tử tên miền https://tainguyenvamoitruong.vn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là bước phát triển mới quan trọng của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; để thông tin chuyên sâu, kịp thời, hiệu quả các lĩnh vực quản lý của Bộ; phát triển các bản tin truyền hình và đa dạng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, Tạp chí đang chuẩn bị ra mắt Tạp chí điện tử tiếng Anh, đây là kênh thông tin quan trọng chính thức của Bộ về thông tin đối ngoại chủ đề tài nguyên và môi trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học, sự kiện với sự tham dự của các diễn giả trong và ngoài nước; trao đổi thông tin khoa học, thông tin lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu tổng kết thực tiễn chủ đề, lĩnh vực tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đã thực hiện các số Tạp chí chuyên đề, tham gia xuất bản Sách, ấn phẩm, Kỷ yếu; phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức các chương trình xã hội; góp phần đóng góp các luận cứ khoa học sâu sắc, các thực tiễn sống động cho việc xây dựng luật pháp về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ đã tiếp tục xác định Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và có một vị thế mới về công tác tuyên truyền, truyền thông.

Trong 20 năm qua, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen. Các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động cũng đã được tặng thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng trong và ngoài ngành; một số biên tập viên, phóng viên được tặng giải thưởng báo chí trong, ngoài ngành. Thông tin và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông do Tạp chí thực hiện ngày càng nâng cao chất lượng và hàm lượng khoa học cao; mở rộng và đa dạng đối tượng bạn đọc.

Tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm để phát triển

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng hoa chúc mừng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhân ngày 21/6

Phóng viên: Theo Thứ trưởng, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tuyên truyền các nội dung, chủ đề chính nào cho thời gian tới?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Trước sự phát triển chung của đất nước và hội nhập sâu rộng quốc tế, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đặt trọng tâm, quyết tâm thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ. Đồng thời, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế các bon thấp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng công lý, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực từ tài nguyên và môi trường kiến tạo cho tương lai bền vững; thực hiện tốt các cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Theo đó, công tác tuyên truyền, truyền thông cần được quan tâm, đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Các cơ quan báo chí trong Ngành, trong đó có Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tuyên truyền, truyền thông kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tuyên truyền chính sách tài nguyên và môi trường từ khâu hoạch định, ban hành đến thực thi chính sách. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Tạp chí cần tiếp tục phát huy là cơ quan lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ có tính chuyên ngành, chuyên sâu của ngành. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học có tính lý luận sâu sắc gắn với những giá trị thực tiễn bổ ích, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tổng kết thực tiễn, tri thức. Tạp chí cần không ngừng đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm với nội dung tốt hơn, hình thức đẹp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Quan tâm tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, hiến kế, giải pháp, điển hình tiên tiến, đổi mới sáng tạo, các phong trào, chương trình hành động lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng đến thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển xanh, bền vững.

Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Thứ trưởng mong muốn điều gì đối với Tạp chí Tài nguyên và Môi trường?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Thời gian tới đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, ngành tài nguyên và môi trường sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, nặng nề hơn để phát triển bền vững đất nước; phát huy các nguồn lực tài nguyên và bảo vệ môi trường, kiến tạo tương lai bền vững cho các thế hệ tương lai. Theo đó, công tác nghiên cứu, lý luận và tuyên truyền về tài nguyên và môi trường cần phải đổi mới mạnh mẽ để học hỏi kinh nghiệm của những nền kinh tế phát triển, tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với thực tiễn phát triển của nước ta, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội.

Do vậy, Tạp trí cần tập trung tăng cường mở rộng cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà quản lý; mở rộng chủ đề cần tập trung tuyên truyền mà Việt Nam cam kết cộng đồng quốc tế; tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí; ứng dụng tốt hơn nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí; mở rộng và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động truyền thông; đa dạng các loại hình và phương thức truyền thông mới. Và để làm được việc đó, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường cần phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đoàn kết phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ lớn hơn, mới hơn, sáng tạo hơn.

Chúc Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát triển vươn lên tầm cao mới; phát huy năng lực, trách nhiệm và phát triển, xứng đáng là cơ quan lý luận, chính trị khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

 Thúy Vân (Thực hiện)

Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 17 + 18 (Kỳ 1+2 tháng 9) năm 2023

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tăng cường hợp tác với Úc về khí hậu - năng lượng - môi trường

Sớm hoàn thiện quy định về giá đất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Tài nguyên

Cát biển - Vật liệu xây dựng trong tương lai

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất đi vào nền nếp

Hoàn thiện, đồng bộ chính sách, pháp luật về đất đai

Môi trường

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Tận dụng rác thải nhựa: Tại sao không?

Hoàn thiện hành lang pháp lý về các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Chính sách vượt trội “đẩy lui” ô nhiễm

Phát triển

Cần chính sách cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn

Chợ đêm tại Phú Quốc có gì khiến phóng viên Hàn Quốc “phải lòng”?

Hội Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội: Gặp mặt đầu Xuân và khởi động chương trình 60 năm “ký ức Hàm Rồng”

Thúc đẩy thực hành giảm nhựa trong các siêu thị và nhà bán lẻ

Diễn dàn

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa

Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc gia tăng nắng nóng