Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

17/12/2022

TN&MTThực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Kế hoạch của UBND thành phố Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, kiểm đếm đất, tài sản trên đất Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Chu Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức các Hội nghị thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh tại phường Nam Sơn. Đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì các hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; chính quyền địa phương và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án.

Tại các hội nghị, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết 106 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 56 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Kế hoạch của UBND thành phố Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, kiểm đếm đất, tài sản trên đất Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn phường Nam Sơn và các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thông báo chủ trương thu hồi đất

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn phường Nam Sơn có khoảng 39,9ha đất thu hồi, trong đó có 248.805,5m2 đất nông nghiệp của 839 hộ thuộc các khu: Sơn Trung, Tự Thôn, Môn Tự, Sơn Nam, Sơn Đông, Đa Cấu và Đông Dương; còn lại là đất công do UBND phường quản lý, số mộ chí nằm trong phạm vi cần di chuyển để thực hiện dự án là 30 ngôi.

Tiếp thu và trả lời ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Chu Thanh Hải nhấn mạnh: Việc thực hiện dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Do đó, đồng chí mong và đề nghị các hộ dân có đất thu hồi tại dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng lộ trình. Đối với các chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng thành phố luôn thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhân dân.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Phát biểu của đại diện các hộ dân có đất thu hồi tại dự án đường Vành đai 4

Sau khi nghe thông báo, đa số các hộ dân phường Nam Sơn đều đồng tình, ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đơn giá bồi thường và thu hồi nốt số diện tích xen kẹp khó canh tác...

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo trình tự, thủ tục đúng quy định. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải đáp, trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền.                                                                  

Trích một phần nội dung của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ:

Điều 1. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi là Dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo từng dự án thành phần.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần

a) Nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

b) Nhóm dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị):

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) để trình Bộ Xây dựng thẩm định. Trên cơ sở báo cáo thẩm định Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn.

- Bộ Xây dựng giao cơ quan chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn các tỉnh: Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong 02 năm 2022 và 2023. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

                                                                                                      Huy Thế

Tin tức

Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam

Thủ tướng: Quyết tâm giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá

Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT hưởng ứng Chương trình Tháng 3 biên giới tại Sơn La

Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh

Tài nguyên

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Việt Nam sẽ đưa ra các cam kết mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn nước

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất không thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Ra mắt Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp

Môi trường

‘Đổi rác tái chế lấy cây xanh’ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Nhà máy đường Phan Rang tích cực khắc phục sự cố bụi tro từ quá trình sản xuất

Nha Trang: Tăng cường xử lý rác thải ra sông, biển

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Video

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trồng 3000 cây xanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long: Công tác thu gom, xử lý rác chưa hiệu quả

Công tác thu gom rác chưa hiệu quả, Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long có năng lực?

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn.

Diễn đàn

Thời tiết ngày 21/3:: Miền Bắc, miền Trung và Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi 37 độ C

Thời tiết ngày 20/3: Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế xảy ra nắng nóng từ ngày mai

Điện Biên xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, có nơi đá phủ trắng mặt đất

Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, miền núi chiều tối và đêm có mưa dông

Phát triển

Cơ hội và thách thức của người làm báo trong thời kỳ mới

Trao 29 giải thưởng Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Trí tuệ nhân tạo và quản trị sáng tạo nội dung trong toà soạn

Hội báo Toàn quốc diễn ra từ ngày 17-19/3/2023

Khoa học

Rác thải nhựa đang âm thầm tàn phá môi trường và sức khỏe

Ứng dụng KHCN trong công tác bảo vệ môi trường

Những tiến bộ trong công nghệ phân tích, thử nghiệm, giám sát môi trường và an toàn thực phẩm - Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững ở Việt Nam

Viện Khoa học KTTV&BĐKH đề ra định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ đến năm 2030

Chính sách

Hội đồng EPR quốc gia đã thông qua Nghị quyết của Phiên họp lần thứ nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tập huấn về giá thực hiện đặt hàng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Báo chí ưu tiên thời lượng, khung giờ vàng phổ biến rộng rãi nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Báo cáo tiến độ xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường