Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

17/12/2022

TN&MTThực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Kế hoạch của UBND thành phố Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, kiểm đếm đất, tài sản trên đất Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Chu Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức các Hội nghị thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh tại phường Nam Sơn. Đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì các hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; chính quyền địa phương và các hộ dân có đất thu hồi tại dự án.

Tại các hội nghị, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết 106 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 56 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Kế hoạch của UBND thành phố Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, kiểm đếm đất, tài sản trên đất Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn phường Nam Sơn và các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thông báo chủ trương thu hồi đất

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn phường Nam Sơn có khoảng 39,9ha đất thu hồi, trong đó có 248.805,5m2 đất nông nghiệp của 839 hộ thuộc các khu: Sơn Trung, Tự Thôn, Môn Tự, Sơn Nam, Sơn Đông, Đa Cấu và Đông Dương; còn lại là đất công do UBND phường quản lý, số mộ chí nằm trong phạm vi cần di chuyển để thực hiện dự án là 30 ngôi.

Tiếp thu và trả lời ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Chu Thanh Hải nhấn mạnh: Việc thực hiện dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Do đó, đồng chí mong và đề nghị các hộ dân có đất thu hồi tại dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng lộ trình. Đối với các chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng thành phố luôn thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhân dân.

Thành phố Bắc Ninh: Chủ trương thu hồi đất triển khai dự án đường Vành đai 4

Phát biểu của đại diện các hộ dân có đất thu hồi tại dự án đường Vành đai 4

Sau khi nghe thông báo, đa số các hộ dân phường Nam Sơn đều đồng tình, ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đơn giá bồi thường và thu hồi nốt số diện tích xen kẹp khó canh tác...

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo trình tự, thủ tục đúng quy định. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải đáp, trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền.                                                                  

Trích một phần nội dung của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ:

Điều 1. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi là Dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo từng dự án thành phần.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần

a) Nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

b) Nhóm dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị):

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) để trình Bộ Xây dựng thẩm định. Trên cơ sở báo cáo thẩm định Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn.

- Bộ Xây dựng giao cơ quan chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn các tỉnh: Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong 02 năm 2022 và 2023. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

                                                                                                      Huy Thế

Tin tức

AFD cam kết tăng cường hợp tác về khí hậu và môi trường với Việt Nam

Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE đạt đột phá

Thủ tướng động viên nhóm sinh viên Việt Nam đạt thành tích tại COP28

Thúc đẩy khoản vốn 5-7 tỷ USD của WB cho Việt Nam trong 3 năm tới

Tài nguyên

Phú Thọ: Phạt Doanh nghiệp Xuân Trường 120 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ

Tàu vận tải bị sóng đánh trôi vào bờ biển Cù Lao Chàm

Năm 2024, Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 12.800 ha đất để triển khai công trình, dự án

Tập huấn trực tuyến về Thử thách Thiết kế nước rút (Sprint Challenge)

Môi trường

Tái diễn nạn đổ trộm chất thải rắn cồng kềnh tại Hà Nội: Cần sớm có giải pháp căn cơ

Cần thay đổi công nghệ xử lý rác để giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Củ Chi

Hà Nội phát động chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2024

Bộ TN-MT cấp phép môi trường cho nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Diễn đàn

Thời tiết ngày 3/12: Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, Trung Bộ còn mưa lớn

Xe buýt điện ngưng hoạt động và cam kết COP26

Thời tiết ngày 2/12: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

Sức mạnh của sự đồng thuận: An cư ở khu tái định cư “kiểu mẫu”

Phát triển

Tháp Thần Nông ở Bắc Ninh được xác lập kỷ lục châu Á

Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Châu Á 2023

Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong thực hiện Hiệp định ASEAN: Hướng đến một cộng đồng có môi trường trong sạch, phát triển bền vững

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Thế giới lo sợ vì Biến đổi khí hậu đã “ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Chương trình "Ký ức màu xanh, năm 2023" tri ân tại Sơn La

Diễn đàn môi trường năm 2023: Giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên

Khoa học

Giải pháp cho công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số cấp xã ở Tuyên Quang

Phi carbon hóa máy bay

Công nghệ sinh học tạo ra loại bê tông mới có thể tự vá các vết nứt

Chính sách

Đề xuất hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái

Ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Đắk Nông cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2025