Thanh Hóa: Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

24/05/2022

TN&MTĐể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện một số các biện pháp.

Thanh Hóa: Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tăng cường các biện pháp thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, quy trình, thời gian xử lý hồ sơ công việc được rút ngắn và công khai minh bạch, cơ bản đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hồ sơ cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, đo đạc địa chính tỷ lệ còn thấp; công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai chưa được thường xuyên, liên tục; hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, rách nát, xuống cấp; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chưa thường xuyên, cơ sở dữ liệu địa chính chưa đồng bộ; \ công tác đo đạc chỉnh lý phục vụ cấp GCN theo nhu cầu của người dân còn chậm, tình trạng đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân vẫn còn, chưa kịp thời giải quyết; trụ sở làm việc, kho lưu trữ của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai còn khó khăn và chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là diện tích phòng làm việc, kho lưu trữ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu công việc…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên đó là: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác đăng ký, cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, bảo quản hồ sơ địa chính trên địa bàn cấp huyện trước đây chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

Mặt khác, một số địa phương chưa quan tâm đến việc tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp GCN cho người dân, nhất là trong cấp GCN lần đầu (như: thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn), không bàn giao hồ sơ địa chính theo quy định cho Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý phục vụ thẩm tra hồ sơ, cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thành phố Sầm Sơn).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCN; việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN của hộ gia đình, cá nhân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, không phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp GCN.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các quy định về: Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến cấp GCN và việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân.

Anh Hoàng

 

Tin tức

Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Hoàn thiện Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành

Tài nguyên

Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa kỷ luật các cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép

Câu chuyện bảo tồn

'Đất vàng' nhà máy bia Hà Nội, thuốc lá Thăng Long chuyển đổi ra sao sau di dời?

Gần 100 ý kiến góp ý cho hồ sơ Dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Môi trường

San hô chết phủ trắng dưới biển Hòn Mun, tạm dừng lặn biển ở điểm dễ gây hại

Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối

Hạ tầng không bảo đảm, bãi rác Xuân Sơn đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác từ 18h ngày 23-6

Xử phạt Nhà máy DAP Lào Cai 350 triệu đồng vi phạm môi trường

Video

Vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường là yếu tố tiên phong

ETC Nam Định: Vì môi trường sống tốt đẹp hơn

Diễn đàn môi trường 2022 - Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp

Chương trình “Chùa xanh”: Trồng cây tại chùa Phước Vân, Đắk Lắk