Thanh Hóa: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, thực trạng và giải pháp

02/04/2024

TN&MTĐể góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, gìn giữ môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững, Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp quản lý. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xung quanh vấn đề này:

 

Thanh Hóa: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, thực trạng và giải pháp (Bài 1)

Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản 

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Nguyễn Thế Hùng: 

Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho khoảng 11.000 lao động, đóng góp và ngân sách nhà nước hàng năm từ 800 - 900 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, 4 nhà máy xi măng có nguồn vật liệu ổn định duy trì sản xuất, việc cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đáp ứng kịp thời phục vụ thi công các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đường Nghi Sơn - Sao Vàng; đường ven biển; các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn... Các mỏ khoáng sản hoạt động đã cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật; các ngành, các cấp chính quyền đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; khoáng sản được quản lý, sử dụng ngày càng hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Việc sớm tham mưu hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: các quy hoạch khoáng sản; các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm đã góp phần thuận lợi cho công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hạn chế được các nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý, cấp phép.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời, phần lớn các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định pháp luật trong quá trình khai thác, chế biến góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sau cấp phép khai thác, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây thất thoát tài nguyên, tiền cấp quyền, chốn thuế như: Khai thác vượt công suất nhưng không khai thuế; khai thác vượt phạm vi ranh giới mỏ được cấp. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; thường xuyên được rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa.

Thanh Hóa: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, thực trạng và giải pháp (Bài 1)

ảnh minh họa

PV: Trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, địa phương có gặp những khó khăn gì không thưa ông? 

Ông Nguyễn Thế Hùng:

Có chứ, trước tiên là ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với đa số các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa cao, còn xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường.

Quy định về hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hồ sơ cấp giấy phép môi trường rất khó để doanh nghiệp thực hiện, nhất là đối với các mỏ quy mô, công suất nhỏ (Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022 có nhiều nội dung mới, chặt chẽ hơn so với Luật BVMT năm 2014).

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế do lực lượng mỏng, thiếu phương tiện.

Kinh phí chi cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản đặc biệt là cho các tổ tuần tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế.

Việc quản lý giám sát các đơn vị khai thác đất, đá được cấp phép theo đúng công suất được cấp phép gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp lúc tăng lúc giảm; nhiều doanh nghiệp bán cho các tổ chức, cá nhân không xuất hóa đơn. 

PV: Được biết, thời gian qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản do vi phạm khai thác vượt công suất, vượt mốc giới. Để hạn chế những vi phạm như trên, Sở đã có những giải pháp gì để chấn chỉnh?

Ông Nguyễn Thế Hùng:

Trong năm 2023, Sở TNMT đã phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đã tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với 26 đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện 27 cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều cuộc là từ thông tin phản ánh của báo, đài, người dân về tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ban hành và trình UBND tỉnh ban hành 21 Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, với tổng số tiền 2,76 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã xử phạt 05 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, số tiền 1,34 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động khai thác đối với 02 mỏ 06 tháng và 12 tháng. Qua đó đã phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm góp phần ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.

Thời gian tới chúng tôi đề ra 4 giải pháp tham mưu cho tỉnh tập trung xử lý góp phần làm giảm các vi phạm pháp luật trong quá trình khai thác khoáng sản như:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân để mọi người dân hiểu, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các mỏ khoáng sản đã được cấp phép. Từ kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, yêu cầu các đơn vị phải khắc phục triệt để các vi phạm, dừng khai thác hoặc thu hồi giấy phép nếu có vi phạm nghiêm trọng, đủ điều kiện thu hồi. Theo đó năm 2024 sẽ tổ chức 02 Đợt kiểm tra. Một Đợt theo Kế hoạch số 55/KH-STNMT ngày 17/01/2024 của Giám đốc Sở, kiểm tra 18 mỏ cát, 07 mỏ đất sét, Đợt 2 kiểm tra theo kiến nghị  của Đoàn Giám sát UBKH CN và MT của Quốc hội năm 2023, Sở đang trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến 54 mỏ đá xây dựng, đất san lấp.

Phải xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế giám sát quyền lực của người đứng đầu trong từng khâu, từng công việc trong việc bảo vệ khoáng sản. Vì việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là trách nhiệm là của chính quyền địa phương.

Tiếp tục xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản, tập trung vào các mỏ đất san lấp, cát, đá xây dựng đã có trong Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất của các huyện. Theo đó trong năm 2024 sẽ tổ chức đấu giá từ 30 - 40 mỏ khoáng sản với trữ lượng khoảng 50 triệu m3 đất san lấp, 20 triệu m3 đá (một phần trữ lượng để sản xuất cát nghiền), 2 triệu m3 cát. Vì nhu cầu các vật liệu trên trên địa bàn tỉnh các năm tới là rất nhiều, theo báo cáo của các huyện, Ban quản lý dự án thì chỉ tính đến năm 2025 đã là 90,4 triệu m3 đất san lấp, 14,3 triệu m3 cát, 26,6 triệu m3 đá. Do đó, cần phải đẩy nhanh đấu giá để cấp phép khai thác, vừa để công khai, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước, tránh tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phù hợp với các kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

PV: Ngành TN&MT đã có những tham mưu nào cụ thể để UBND tỉnh Thanh Hóa có những chỉ đạo xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép?

Ông Nguyễn Thế Hùng:

Các quy định của pháp luật đã quy định rất rõ về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản, đó là: Khoản 3 Điều 16 Luật khoáng sản năm 2010 quy định: UBND các cấp có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Tại Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ TNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TNMT, Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh thì Sở TNMT có nhiệm vụ đề xuất với UBND cấp tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thực hiện các quy định trên, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác như: Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về khoáng sản; Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 về việc phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác; các Quy chế với UBMTTQ, các tỉnh giáp ranh. Ngoài ra Sở TNMT còn tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa kịp thời phát hiện và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở các Văn bản như:

  1. Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
  2. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 về việc thực hiện Phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.
  3. Công văn số 14848/UBND-CN ngày 04/10/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
  4. Công văn số 18702/UBND-CN ngày 11/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.
  5. Công văn số 2285/UBND-CN ngày 22/02/2024 về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong các Văn bản nêu trên đã quy định rõ việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã, riêng đối với cát, sỏi ở các huyện giáp ranh thì các huyện giáp ranh phải xây dựng quy chế phối hợp để quản lý, bảo vệ, các chỉ đạo là rất rõ ràng, đầy đủ, cụ thể đến từng cấp, ngành, nên nếu thực hiện nghiêm túc thì sẽ có hiệu quả.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Kiều Vượng (thực hiện)

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm