Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

12/04/2024

TN&MTNăm vừa qua, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã khắc phục khó khăn, tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch. Năm 2024, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án hợp tác quốc tế, nhiệm vụ chuyên môn; tập trung nhân lực, trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Ảnh minh họa

Thành tựu đạt được

Năm 2023, Viện đã thực hiện giao nhiệm vụ theo kinh phí thường xuyên giao tự chủ năm 2023 để nâng cao trình độ năng lực nghiên cứu theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện; 10 nhiệm vụ KHCN trong đó có 05 đề tài KHCN cấp Bộ kết thúc năm 2023, 02 đề tài KHCN cấp Bộ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và 01 nhiệm vụ cấp cơ sở mở mới năm 2023; 01 dự án Hợp tác quốc tế (HTQT). Viện đã phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ. Viện đã chỉ đạo các phòng quản lý, chuyên môn cùng với các chủ nhiệm đề án, dự án, đề tài xây dựng, xét duyệt, phê duyệt kế hoạch, với phương châm tập trung kinh phí, nhân lực cho các đề tài, dự án kết thúc trong năm; rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng và bố trí nhân lực đề tài, dự án phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ và kinh phí đầu tư. Để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2024, Hội đồng tư vấn, xác định định hướng danh mục theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, nhiệm vụ KHCN, nhiệm vụ chuyên môn đã họp và thẩm định danh mục các nhiệm vụ đề xuất. Viện đã trình Bộ TN&MT báo cáo tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ năm 2024 bao gồm: 06 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và 10 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ. Viện đã tham gia tuyển chọn 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ mở mới 2024 về lĩnh vực địa chất và khoáng sản và đã trúng tuyển chọn 02 nhiệm vụ đang trong quá trình hoàn thiện thuyết minh và dự toán nhiệm vụ. 

Viện đã hoàn thành công tác khảo sát thực địa, lựa chọn mẫu gửi gia công và phân tích; đánh giá, xử lý và tổng hợp các kết quả phân tích v.v. nhằm xác định chi tiết các đặc điểm đặc trưng về cấu trúc, thành phần, đặc điểm phân bố và quy mô khoáng sản Pb-Zn trong khu vực Bản Kẹp - Thâm Thiu, Bắc Mê, Hà Giang phục vụ dự báo triển vọng khoáng sản ẩn sâu đối với đề án “Lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản ẩn sâu khu vực Đông Bắc Bắc Bộ tỷ lệ 1:250.000”; hoàn thành công tác văn phòng xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng sập sụt và công tác giải đoán tư liệu ảnh viễn thám các khu vực nghiên cứu và công tác Điều tra hiện trạng tai biến địa chất liên quan đến karst ngầm tỷ lệ 1:50.000 cho 10 xã khu vực huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng bao gồm: An Sơn, Lại Xuân, Kỳ Sơn, Liên Khê, Lưu Kiếm, Gia Minh, Minh Tân, Gia Đức, Ngũ Lão và TT. Minh Đức đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm karst ngầm nhằm phục vụ quản lý, quy hoạch phát triển dân cư vùng Đông Bắc Việt Nam”. Viện đã rà soát lại thuyết minh để trình Bộ TNMT phê duyệt và cấp ngân sách năm 2024 cho đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam”. 

Năm 2023 cũng là năm các hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa học Địa chất và Khoáng sản diễn ra sôi nổi, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Viện. Viện tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với các tổ chức như Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới Vương quốc Anh (UKRI), Hội đồng liên trường Đại học Flemish, Vương quốc Bỉ (VLIR-UOS), Cục Bảo tồn Đất và Nước Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu GIS Trường Đại học Fengchia, Đài Loan, Trường Đại học KH&CN Ufa, Liên bang Nga, Trường Đại học Vác Sa Va, Ba Lan, Viện Địa chất Ba Lan v.v... Bên cạnh đó, Viện ĐCKS hiện đang có những trao đổi, xây dựng đề xuất với một số đối tác mới như: Trường Đại học Trung ương, Đài Loan, Công ty ATK Nhật Bản về lĩnh vực địa nhiệt, Viện Cổ sinh học và Viện Khoa học Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Hiệp hội hang động Mỹ. Viện đã phối hợp với Sở Địa chất Hoa Kỳ và Trung tâm Khoáng hóa Carbon - Bộ Công nghệ và Thông tin Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về “Nguyên tố đất hiếm trong than và các sản phẩm đi kèm từ than, và công nghệ khoáng hoá carbon với tro than”. Khoá đào tạo đã cung cấp các kiến thức về địa hoá than và các nguyên tố đất hiếm trong than và chất thải từ than; Công nghệ khoáng hoá carbon trong thu hồi nguyên tố đất hiếm và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ tro than. Cũng trong năm 2023, Viện đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hợp tác khoa học Việt Nam và Ba Lan - Một khởi đầu mới” phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Vác-sa-va, Bộ Giáo dục và Khoa học Ba Lan. Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Viện đã cùng với đối tác Ba Lan khai trương và cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Nhiệt đới Việt Nam - Ba Lan. Với những nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ba Lan, đồng chí Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, Tiểu ban Chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam cũng có một số hoạt động nổi trội trong năm 2023. Tiểu ban đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2023-2027; tổ chức Hội nghị thường niên của Tiểu ban Chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam ở tỉnh Lạng Sơn; thẩm định, nhận xét hồ sơ trình UNESCO xét công nhận CVĐC Lạng Sơn; phối hợp cùng các chuyên gia và các cơ quan liên quan khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng CVĐC Đăk Nông trước kỳ tái thẩm định; đón tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định lần thứ nhất danh hiệu CVĐC Đăk Nông năm 2023.

Về hoạt động xuất bản, Viện đã công bố hơn 50 bài đăng trong các tạp chí chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước v.v. trong đó có 17 bài đăng ở các tạp chí quốc tế; Xuất bản kỷ yếu Hội nghị quốc tế “Hợp tác khoa học Việt Nam và Ba Lan - Một khởi đầu mới” đăng tải thông tin báo cáo khoa học trong Hội nghị về 04 chủ đề của Hội nghị và giới thiệu về 03 tuyến khảo sát thực địa trong khuôn khổ Hội nghị.

Tiếp nối những kết quả đạt được

Trong năm 2024, Viện Khoa học ĐC&KS tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KHCN, dự án HTQT, nhiệm vụ chuyên môn chuyển giao từ năm 2023; tập trung nhân lực, trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thuộc kinh phí thường xuyên không giao tự chủ năm 2024. Cụ thể: Triển khai 04 đề tài KHCN cấp Bộ chuyển tiếp năm 2023; 02 nhiệm vụ mở mới năm 2024; thực hiện kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên năm 2024: tăng cường năng lực nghiên cứu chuyên môn theo vị trí việc làm của các đơn vị; triển khai các nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới năm 2024: 02 đề án nhiệm vụ chuyên môn và 01 đề án nhiệm vụ chuyên môn phối hợp năm 2024 (01 Đề án Chính phủ Nhiệm vụ phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam) và 01 Dự án mở mới được phê duyệt năm 2024. Phối hợp chặt chẽ với Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường năng lực nghiên cứu. Hợp tác nghiên cứu với các địa phương, phục vụ các chương trình trọng điểm của Nhà nước, nghiên cứu khoa học và triển khai khoa học công nghệ về địa chất và khoáng sản, cung cấp nguyên liệu khoáng phục vụ các doanh nghiệp trong nước. Tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức, trường đại học nước ngoài trong các lĩnh vực nghiên cứu đang triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng khoa học, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai, đào tạo cán bộ khoa học.

Tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các đề tài, đề án. Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, hội thảo, hội nghị quốc tế theo kế hoạch xây dựng. Tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức, trường đại học nước ngoài trong các lĩnh vực nghiên cứu đang triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng khoa học, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai, đào tạo cán bộ khoa học. Phối hợp với các đối tác nước ngoài tìm kiếm nguồn vốn, xây dựng dự án hợp tác mới, đặc biệt là các hướng nghiên cứu tiên tiến và công nghệ địa chất - khoáng sản phù hợp để áp dụng ở Việt Nam theo định hướng quốc gia về phát triển bền vững và giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

THANH TÚ
Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 3 năm 2024

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tài nguyên

Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Thách thức trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

Ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 về cấp “sổ đỏ” có lợi cho người dân   

Môi trường

Việt Nam quyết liệt hành động giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai): Tái thả 21 cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên

Thả hơn 250.000 con tôm, cua xuống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Chuyên gia cùng bàn giải pháp cho tác động của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà khoa học nữ

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chính sách

Thành phố Thái Nguyên nói gì về tình trạng ô nhiễm quanh Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài?

Hà Nội: Xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm thu mua gỗ rừng tự phát

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển 10 dự án các - bon thấp tại Việt Nam

Bắc Kạn: Đất đá sạt lở vào nhà dân, 3 người bị vùi lấp

Khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên

Thời tiết ngày 22/5: Hà Nội ngày nắng, từ Thanh Hóa vào Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to