Khí tượng Thủy văn

Thời tiết ngày 13/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt

Thời tiết ngày 13/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo: nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15/6 có xu hướng dịu dần.

Sức mạnh của AI và chuyển đổi số trong công tác dự báo khí tượng thủy văn

Sức mạnh của AI và chuyển đổi số trong công tác dự báo khí tượng thủy văn

Biến đổi khí hậu, thiên tai đang diễn ra bất thường, khắc nghiệt, do vậy việc cảnh báo sớm, từ xa để đưa ra những nhận định, truyền tin chính xác đến cộng đồng là điều hết sức quan trọng, cấp thiết. Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giải quyết tốt vấn đề dự báo nhanh, chính xác về những hình thái thời tiết, biến đổi khí hậu để phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời tiết ngày 12/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt, miền Trung có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 12/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt, miền Trung có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14/6, ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thời tiết ngày 11/6: Bắc Bộ giảm mưa trước khi nắng nóng

Thời tiết ngày 11/6: Bắc Bộ giảm mưa trước khi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 11/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 10/6: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết ngày 10/6: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/6, khu vực Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ buổi chiều, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, chiều tối và tối hôm nay, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Thời tiết ngày 9/6: Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa to, có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 9/6: Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa to, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra, ngày và đêm hôm nay, ở khu vực Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Thời tiết ngày 8/6: Bắc Bộ mưa rất to, có nơi trên 120mm

Thời tiết ngày 8/6: Bắc Bộ mưa rất to, có nơi trên 120mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết ngày 7/6: Hà Nội mưa dông, Hà Tĩnh đến Bình Thuận nắng nóng

Thời tiết ngày 7/6: Hà Nội mưa dông, Hà Tĩnh đến Bình Thuận nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Dự báo ngày 8-9/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 200mm. Cũng trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết ngày 6/6: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa dông

Thời tiết ngày 6/6: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết ngày 5/6: Thủ đô Hà Nội mưa to và dông

Thời tiết ngày 5/6: Thủ đô Hà Nội mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Nghệ An từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết ngày 4/6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to

Thời tiết ngày 4/6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết ngày 3/6: Hà Nội nắng nóng, TP. Hồ Chí Minh mưa rào

Thời tiết ngày 3/6: Hà Nội nắng nóng, TP. Hồ Chí Minh mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 2/6: Thủ đô Hà Nội chiều tối mưa dông, Trung Bộ nắng nóng trở lại

Thời tiết ngày 2/6: Thủ đô Hà Nội chiều tối mưa dông, Trung Bộ nắng nóng trở lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/6, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, với tốc độ khoảng 15-20km/h và tan dần. Vào chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 1/6: Bão số 1 hướng vào Trung Quốc, miền Trung giảm nhiệt

Thời tiết ngày 1/6: Bão số 1 hướng vào Trung Quốc, miền Trung giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc rồi Đông Bắc và suy yếu dần. Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m.

Thời tiết ngày 31/5: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhiều tỉnh và thành phố mưa dông

Thời tiết ngày 31/5: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhiều tỉnh và thành phố mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ, các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong đất liền, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 30/5: Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 30/5: Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và chiều tối hôm nay ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong khi đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết ngày 29/5: Thủ đô Hà Nội oi bức, TP. Hồ Chí Minh mưa dông

Thời tiết ngày 29/5: Thủ đô Hà Nội oi bức, TP. Hồ Chí Minh mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua ở vùng núi Bắc Bộ và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm ngày 29/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 90mm. Cũng trong ngày hôm nay, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết ngày 28/5: Bắc Bộ mưa to, miền Trung nắng gắt 38 độ

Thời tiết ngày 28/5: Bắc Bộ mưa to, miền Trung nắng gắt 38 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối ngày 28/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết ngày 27/5: 3 miền đất nước nắng mạnh trước khi mưa dông

Thời tiết ngày 27/5: 3 miền đất nước nắng mạnh trước khi mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết ngày 26/5: Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 26/5: Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 27/5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

1 2 3 Tiếp Cuối