Chuyên đề Kinh tế Biển

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên, môi trường biển phía Bắc: Nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên, môi trường biển phía Bắc: Nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Nhận rõ được tầm quan trọng của việc quy hoạch, điều tra tài nguyên môi trường biển, qua đó phát hiện và đánh giá các nguồn tài nguyên, tiềm năng, lợi thế của các vùng biển ở Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên, môi trường biển khu vực phía Bắc (CPIM) luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển, đồng thời tìm mọi phương án khắc phục những khó khăn, đề xuất cấp trên giải quyết những cơ chế chính sách cho người lao động, đảm bảo tiến độ công việc.

Quảng Trị: Mở lối ra biển

Quảng Trị: Mở lối ra biển

Với vai trò không chỉ là đòn bẩy phát triển kinh tế biển mà còn gắn với giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia, Quảng Trị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cụ thể hơn là những nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả luật Tài nguyên, môi trường biển và các quy định pháp luật liên quan khác, nhằm bảo đảm sự hài hòa quyền lợi, lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên để phát triển kinh tế biển với nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.

Hướng đi nào để giữ chân nguồn nhân lực làm tốt nhiệm vụ điều tra biển

Hướng đi nào để giữ chân nguồn nhân lực làm tốt nhiệm vụ điều tra biển

Đằng sau mỗi công trình và phát hiện về địa chất, địa mạo, trầm tích, thạch học,... là những hành trình thầm thầm lặng đầy gian nan, thậm chí phải đổ nhiều mồ hôi, công sức của các kỹ sư địa chất, vật lý biển trong những ngày tháng lênh đênh ngoài biển khơi mà người ngoài cuộc khó hình dung được. Thế nhưng đâu đó, công sức của họ chưa được ghi nhận thỏa đáng?!

Kiên Giang với hành trình tiến ra biển

Kiên Giang với hành trình tiến ra biển

Kiên Giang là tỉnh có thế mạnh để phát triển kinh tế biển. Ngay từ những năm đầu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ tỉnh đã chủ trương đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế, trong đó mở đầu từ kinh tế biển. 48 năm, trải qua từng giai đoạn, tỉnh tiếp tục lấy kinh tế biển làm mũi nhọn đột phá và tạo thêm nhiều dấu ấn đậm nét, xây dựng Kiên Giang có vị thế quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Biển Việt Nam và lộ trình phát triển kinh tế đến năm 2030

Biển Việt Nam và lộ trình phát triển kinh tế đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển chủ lực.

Hiện thực hóa các mục tiêu trong khai thác, quản lý tài nguyên biển

Hiện thực hóa các mục tiêu trong khai thác, quản lý tài nguyên biển

Ngày 3/4/2023, Chính phủ ban hành "Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050", với nhiều mục tiêu quan trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai các giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra.

Để đại dương được 'khỏe mạnh'

Để đại dương được 'khỏe mạnh'

Rác thải xuất hiện ngày càng nhiều tại các bờ vùng biển trên thế giới. Do vậy bảo vệ đại dương là việc làm cần thiết và cấp bách để có một đại dương 'khỏe mạnh'.

Khai thác, quản lý hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo

Khai thác, quản lý hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP phê duyệt “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Chiến lược đề ra. 

Tiếp tục xây dựng chính sách pháp luật về biển đảo trong bối cảnh mới

Tiếp tục xây dựng chính sách pháp luật về biển đảo trong bối cảnh mới

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam luôn xác định công tác pháp chế và xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu để đưa công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo vào nền nếp; tạo cơ sở pháp lý và động lực quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển, đảo; tăng cường quốc phòng - an ninh.

Quản lý nhà nước về môi trường biển ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thời gian tới

Quản lý nhà nước về môi trường biển ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thời gian tới

Hiện nay, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình,… quản lý nhà nước về môi trường biển còn nhiều bấp cập, vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường biển ở Việt Nam.

Ghi nhận một số kết quả trong quản lý nhà nước về biển sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

Ghi nhận một số kết quả trong quản lý nhà nước về biển sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW

Sau 5 năm năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, với những định hướng đúng đắn trong mục tiêu và khâu đột phá, sự quyết tâm chính trị, kinh tế biển Việt Nam đã có những bước chuyển mình nhất định, mở ra một thời kỳ mới cho phát triển bền vững kinh tế biển theo mô hình kinh tế biển xanh - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Toàn- Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Tạp chí TN&MT nhân dịp Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023.

Công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 3/6/2023 tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức “Hội nghị công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội thảo về Quy hoạch không gian biển quốc gia”. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

1 2 3 4 Tiếp