Chuyên đề Đất đai

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bài 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của các lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã dành 16 điều, từ Điều 38 đến Điều 54 để quy định các nội dung về thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thiết lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện; đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… Cụ thể như sau:

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Bài 3: Điều tra cơ bản về đất đai

Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể hoạt động điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ cải tạo, phục hồi đất đai; tổ chức thực hiện điều tra đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (từ Điều 34 đến Điều 37).

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bên cạnh quy định quyền và trách nhiệm của Nhà nước, thì tại Chương II đã bổ sung một mục mới (Mục 3, từ Điều 30 đến Điều 31) quy định về quyền và nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai.

Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Ngày 7/9/2022, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký tờ trình số 307/TTr-CP gửi Ủy Ban thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Tạp chí TN&MT xin trân trọng giới thiệu tới độc giả lần lượt những nội dung quan trọng nhất của Dự án Luật. Bài 1: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Chính phủ sẽ xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai

Chính phủ sẽ xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất, hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Xoá độc quyền trong dữ liệu đất đai

Xoá độc quyền trong dữ liệu đất đai

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM mở cổng dữ liệu đất đai, môi trường, nhiều ứng dụng công được phát triển giúp việc quản lý, tra cứu thông tin thuận tiện.

Bỏ khung giá đất, không lo thị trường bất động sản sẽ tăng

Bỏ khung giá đất, không lo thị trường bất động sản sẽ tăng

Lo ngại về việc đưa bảng giá đất của Nhà nước quy định về sát với giá thị trường làm cho giá bất động sản tăng khi thuế đất cao lên giá nhà đất sẽ tăng, nhưng điều này sẽ được điều chỉnh bằng quy luật cung cầu, giá nhà đất lên cao không có người mua sẽ phải giảm xuống.

Dự án Luật Đất đai xung quanh những nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm

Dự án Luật Đất đai xung quanh những nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm

Bảng giá đất; chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất; sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất,... là những nội dung được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong Dự án Luật Đất đai sửa đổi. Xin được góp ý với Ban soạn thảo một số vấn đề xung quanh các nội dung nêu trên.

Cơ chế điều tiết giá trị gia tăng thêm từ đất tại khu đô thị tại phường Cao Thắng và Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Cơ chế điều tiết giá trị gia tăng thêm từ đất tại khu đô thị tại phường Cao Thắng và Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nhìn dưới góc độ kinh tế học, giá trị đất gia tăng (hay còn gọi là giá trị tăng thêm từ đất) có thể hiểu là phần chênh lệch giữa giá trị hiện tại so với giá trị ban đầu của đất đai mà do những thay đổi về vị trí của đất đai hoặc do sự tác động của con người trong quá trình quản lý và sử dụng đất. Nhà nước điều tiết lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân có đất bị thu hồi, đồng thời Nhà nước thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế,... góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Quản lý đất đai và cách mạng công nghiệp 4.0

Quản lý đất đai và cách mạng công nghiệp 4.0

Công nghệ số không ngừng biến đổi và phát triển, đó là phương thức và công cụ để xây dựng một xã hội thịnh vượng, tuy nhiên cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi ngành Quản lý đất đai cần có những định hướng cụ thể để hướng quản lý đất đai theo hướng hiện đại ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững.

Một số vướng mắc và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng góp vốn và thuê quyền sử dụng đất

Một số vướng mắc và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng góp vốn và thuê quyền sử dụng đất

Theo Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015), người sử dụng đất được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, việc phân loại hợp đồng góp vốn và hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất theo tiêu chí về sự chuyển dịch (hoặc không chuyển dịch) quyền sử dụng đất, lại gặp nhiều bất cập, do sự thiếu thống nhất và chưa rõ ràng trong quy định của pháp luật hiện hành.

Quảng Bình: 173 dự án sử dụng đất chậm tiến độ

Quảng Bình: 173 dự án sử dụng đất chậm tiến độ

Theo thống kê tại Quảng Bình có khoảng 173 dự án chậm tiến độ, chiếm tỉ lệ 22,7% được chỉ ra nguyên nhân quan trọng là do một số nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai thực hiện dự án nhằm chờ cơ hội chuyển nhượng dự án.

Phê duyệt tái định cư mới thu hồi đất

Phê duyệt tái định cư mới thu hồi đất

Đây là tư tưởng chỉ đạo mới, quyết liệt của Đảng ta khi hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai nhằm bảo đảm quyền lợi của nhân dân có đất bị thu hồi; được đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư cho biết trong nội dung kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII diễn ra sáng 22/7.

1 2 3 4 Tiếp