Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

21/06/2024

TN&MTChiều 21/6, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh gian trưng bày sách của Tổng Bí thư "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản.

Sách gồm ba phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu tại gian trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

92 bài được tuyển chọn trong cuốn sách là những bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là vào năm 1968.

Các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, cuốn sách góp phần hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai sâu rộng hơn, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là cuốn “cẩm nang” quý đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Vũ Trọng Lâm chia sẻ việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của Nhà xuất bản. Đồng thời với ra mắt sách giấy, Nhà xuất bản đã khai trương phiên bản điện tử trên trang https://sachquocgia.vn để lan tỏa giá trị của cuốn sách, kịp thời phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách cần sớm được lan tỏa, góp phần tạo chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng chí yêu cầu cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản khẩn trương tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương phối hợp tổ chức biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam.

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Trung ương, các hội thành viên tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước. Hệ thống giáo dục toàn quốc căn cứ nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu được tặng sách của Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các chi bộ đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo nhandan.vn

Tin tức

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu chính sách ngành TN&MT

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh bất động sản; xây dựng lại chung cư

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Đất đai năm 2024

Tránh thất thu từ khoáng sản phát sinh

Bắc Giang: Ban hành Chỉ thị số 7/CT-UBND về triển khai Luật Đất đai năm 2024

Đánh giá tác động của chính sách quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản

Môi trường

Ninh Thuận chủ động ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Xây dựng mô hình chuyển đổi xanh, sử dụng đất bền vững tại các khu vực trồng hoa

Rùa biển quay lại xã đảo Cù Lao Xanh đẻ trứng sau nhiều năm vắng bóng

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Kiểm kê nguồn thải phục vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh

Việt Nam công bố trên 19.000 bài báo quốc tế/năm nhưng chỉ có 2 tạp chí Scopus

Điều chỉnh công nghệ khai thác cát sông tại Sóc Trăng

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Chính sách

Bình Dương: Sẽ xử phạt việc khai thác sử dụng thông tin KTTV không đúng quy định

Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng

Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc như thế nào?

Phát triển

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Hội thảo: “An ninh - an toàn thực phẩm hướng đến du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động”

“Future Blue Innovation 2024” - Hành trình Xanh phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng ngành nghề để đào tạo những công dân tương lai có trách nhiệm với môi trường

Diễn đàn

Thời tiết ngày 17/7: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa nắng đan xen

Hòa Bình: Ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,2 ha nằm tại xã Nhuận Trạch

"Rộng cửa" cho tín dụng xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn