Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

13/06/2024

TN&MTChiều 13/6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra

Phiên họp cũng nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm rõ thêm một số nội dung để Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng sớm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đối với việc quản lý, vận hành nhà chung cư…

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng phát biểu bổ sung một số quan điểm về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; bảo đảm việc kinh doanh bất động sản, thực hiện chính sách nhà ở toàn diện, công khai, minh bạch, chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu bổ sung một số vấn đề được thảo luận trong phiên họp

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng; Chính phủ đã rất nỗ lực để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Ủy ban Kinh tế đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện để thực hiện thẩm tra và chỉ ra nhiều vấn đề phải thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án luật; đồng thời, thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã giải trình các điểm có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra với tinh thần hết sức cầu thị và bổ sung các tài liệu cần thiết để tiếp tục phục vụ cho quá trình thẩm tra.

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành tham dự phiên họp chiều 13/6

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua thảo luận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ ngày 1/8/2024. Rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật. Nhận diện rõ, đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian, hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các luật để có giải pháp kiểm soát và khắc phục.

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 13/6

Bên cạnh đó, Chính phủ cần cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội và Nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật như thuyết minh trong Tờ trình của Chính phủ. Không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm. Không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển. Không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tín dụng dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quyết định trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn tham gia một số ý kiến cụ thể; đề nghị, Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Bảy theo thủ tục rút gọn.

Tổng thư ký Quốc hội xây dựng báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh chương trình kỳ họp, bố trí thời gian trình bày trước Quốc hội, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua dự án Luật cho phù hợp và đúng quy định.

Theo baochinhphu.vn

Tin tức

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu chính sách ngành TN&MT

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh bất động sản; xây dựng lại chung cư

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Đất đai năm 2024

Tránh thất thu từ khoáng sản phát sinh

Bắc Giang: Ban hành Chỉ thị số 7/CT-UBND về triển khai Luật Đất đai năm 2024

Đánh giá tác động của chính sách quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản

Môi trường

Ninh Thuận chủ động ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Xây dựng mô hình chuyển đổi xanh, sử dụng đất bền vững tại các khu vực trồng hoa

Rùa biển quay lại xã đảo Cù Lao Xanh đẻ trứng sau nhiều năm vắng bóng

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Kiểm kê nguồn thải phục vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh

Việt Nam công bố trên 19.000 bài báo quốc tế/năm nhưng chỉ có 2 tạp chí Scopus

Điều chỉnh công nghệ khai thác cát sông tại Sóc Trăng

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Chính sách

Bình Dương: Sẽ xử phạt việc khai thác sử dụng thông tin KTTV không đúng quy định

Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng

Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc như thế nào?

Phát triển

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Hội thảo: “An ninh - an toàn thực phẩm hướng đến du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động”

“Future Blue Innovation 2024” - Hành trình Xanh phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng ngành nghề để đào tạo những công dân tương lai có trách nhiệm với môi trường

Diễn đàn

Thời tiết ngày 17/7: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa nắng đan xen

Hòa Bình: Ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,2 ha nằm tại xã Nhuận Trạch

"Rộng cửa" cho tín dụng xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn