Phát huy tiềm năng của ngành Địa chất trên khắp mọi miền Tổ quốc

02/04/2024

TN&MTThời gian qua, Cục Địa chất Việt Nam đã kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, các giải pháp thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ, đề án được giao trong năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ.

Phát huy tiềm năng của ngành Địa chất trên khắp mọi miền Tổ quốc

Tình hình triển khai nhiệm vụ

Về nhiệm vụ xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (cũ) là đơn vị được giao chủ trì xây dựng Chiến lược từ năm 2022. Năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam tiếp tục là đơn vị được giao chủ trì xây dựng Chiến lược. Ngày 01/4/2023, Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 334/QĐ-TTg.

Những nội dung lớn, quan trọng (về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản) do Cục Địa chất Việt Nam đề xuất xây dựng được đưa vào Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm: Quan điểm về tài nguyên địa chất, khoáng sản: tiếp tục khẳng định vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển KT-XH của đất nước, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia, cần phải được quy hoạch, điều tra, đánh giá và thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; được khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Vì vậy, quan điểm cũng nhấn mạnh điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đi trước một bước, đảm bảo có đủ thông tin làm cơ sở xây dựng quy hoạch khoáng sản, dự trữ khoáng sản quốc gia, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển KT-XH. 

Mục tiêu tổng quát (về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản) là cơ bản hoàn thành công tác điều tra địa chất, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng phần đất liền; điều tra địa chất, khoáng sản vùng biển ven bờ, hải đảo; phát hiện, điều tra khoáng sản vùng biển sâu, xa bờ; điều tra các điều kiện địa chất khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, dự trữ khoáng sản quốc gia, bảo đảm QP-AN, phòng chống thiên tai.

Theo đó, trong năm 2023, Cục đã đạt một số kết quả đạt được nổi bật: Đã cung cấp hơn 50 khu vực khoáng sản mới được phát hiện, điều tra, đánh giá tài nguyên để đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản các khu vực Tây Bắc, Trung Bộ thời gian qua. Đáng lưu ý là các khu vực quặng đồng ở Kon Tum, Lào Cai; quặng vàng ở Tuyên Quang, Lai Châu; quặng đất hiếm ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; kaolin - felspat ở Yên Bái, Sơn La; cát trắng ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam; quarzit, thạch anh, đá ốp lát ở nhiều nơi.

Cục Địa chất Việt Nam đã hoàn thành điều tra, đánh giá tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp khu vực biển 0 - 10 m thuộc tỉnh Sóc Trăng, tài nguyên xác định cấp 333 + 222 là 680 triệu m3, trong đó cấp 222 là 145 triệu m3 chuyển thăm dò khai thác, phục vụ nhu cầu cấp bách về vật liệu san lấp đắp nền các dự án đường cao tốc, công trình hạ tầng vùng ĐBSCL. 

Hoàn thành lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000 kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang) trên diện tích 65.400 km2. Riêng 4 khu vực ven biển được điều tra chi tiết địa chất công trình tỷ lệ 1:25.000 gồm: Nam Định; Thanh Hóa; Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế và Cà Mau với diện tích là 6.800 km2. 

Đặc biệt, Cục Địa chất Việt Nam đã hoàn thành Bay đo từ - trọng lực tỉ lệ 1:250.000 trên diện tích hơn 270.000 km2 vùng biển và hải đảo Việt Nam; hoàn thành điều tra, thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1: 250.000 trên diện tích 15 tỉnh miền núi, biên giới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; khoanh định một số khu vực có dị thường phóng xạ, khoáng sản độc hại trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, cung cấp thông tin cần thiết về địa chất môi trường cho các địa phương. 10 đề án thuộc 3 nhóm nhiệm vụ điều tra cơ bản sẽ được Cục thực hiện trong năm 2024 gồm: Lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Ia Meur (Gia Lai); Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam (giai đoạn I). Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tại một số khu vực có dị thường phóng xạ trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác hại của môi trường phóng xạ.

 Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 giai đoạn II (2018-2022) cho các tỉnh biên giới và ven biển phía Bắc (gồm 15 tỉnh). Điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại trên lãnh thổ Việt Nam phần đất liền - giai đoạn I (2021 - 2025). Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững KT-XH. Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển KT-XH.

Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản cát trắng trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Tổng tài nguyên khoáng sản cát trắng trên địa bàn 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam cấp 333 + 334a là 8,3 tỷ tấn; trong đó cấp 333 là 1,1 tỷ tấn. 

Đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp tại khu vực biển 0 – 10 m nước tỉnh Sóc Trăng (2023) thuộc dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL”: hoàn thành khu B1. Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam.

Định hướng hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm cung cấp cơ sở nguyên liệu khoáng và thông tin dữ liệu địa chất phục vụ sự phát triển KT-XH, các ngành, địa phương, ngành địa chất còn rất nhiều việc phải làm. Hướng đến sự phát triển bền vững, phát huy tiềm năng của ngành Địa chất trên khắp mọi miền đất nước, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, một số định hướng chủ yếu gồm:

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Luật Địa chất và khoáng sản đảm bảo chất lượng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua; xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành sau khi Luật được thông qua. Hoàn thành cơ bản đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững KT-XH” để cung cấp các thông tin địa chất và cơ sở nguyên liệu khoáng, nhất là khoáng sản quan trọng, chiến lược (đất hiếm, kim loại quý, hiếm) cho các ngành, địa phương,…

Đồng thời, triển khai dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL” phục vụ nhu cầu cấp bách về vật liệu san lấp đắp nền các dự án đường cao tốc, công trình hạ tầng trong vùng; tiếp tục thực hiện đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển KT-XH” để cung cấp cơ sở nguyên liệu khoáng cho các ngành, địa phương.

Tập trung triển khai các đề án điều tra địa chất môi trường để cung cấp cho các địa phương các thông tin, số liệu điều tra về môi trường phóng xạ, khoáng sản độc hại; trình phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án: Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng; Điều tra, đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững KT-XH; Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Bắc Trung Bộ và hoàn thiện nền bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

THANH TÚ

Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 1+2 năm 2024

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận

Hoàn trả cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tài nguyên

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

Thanh Hóa: Sử dụng hiệu quả đất bãi bồi ven sông

Thái Nguyên: Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Lâm Đồng: Khoan giếng, phát hiện luồng khí ga đốt cháy không ngừng

Môi trường

Nắng nóng gay gắt, Sơn La tăng cường các giải pháp chống hạn

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ đơn vị sản xuất

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Tây Ninh: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Phát triển

'Mở khóa' nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Khai thác 'mỏ vàng' tín chỉ carbon

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Nam Định: Chủ trương cho lập quy hoạch 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.600 ha

Diễn dàn

Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, Trung Bộ vượt 39 độ

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa