Ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia - Bài 2: Hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường

28/01/2024

TN&MTTừ những khó khăn, nguy cơ đe doạ đến an ninh nguồn nước Quốc gia như kỳ trước Tạp chí đã phản ánh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những biện pháp và hành động cụ thể nhằm hạn chế rủi ro, khắc phục khó khăn,… đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Ổn định nguồn nước các vùng

Ngành Tài nguyên và Môi trường xác định, việc đảm đảo an ninh nguồn nước quốc gia là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng đến khi được Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước tại Kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023 vừa qua. Các chính sách liên quan đến Anh ninh nguồn nước được thể hiện xuyên suốt trong các Chương, Điều của Luật. Mục tiêu đến năm 2030 hướng tới nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài nguyên nước hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á và tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới. Bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và giảm thiểu rủi ro, tác hại từ các thảm họa do con người và thiên nhiên gây ra liên quan đến nước.

Bên cạnh đó, vấn để đảm bảo an ninh nguồn nước cho sinh hoạt được đặc biệt chú trọng. Luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung quy định việc kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời, có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư khai thác nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện tiếp cấp nước sinh hoạt cho người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, Luật Tài nguyên nước 2023 đã quy định việc quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra,... với nguyên tắc căn bản là phù hợp với Quy hoạch về tài nguyên nước; bổ sung các quy định về điều hòa, phân phối tài nguyên nước, trong đó quy định cụ thể việc dựng kịch bản nguồn nước; việc lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước; việc xây dựng, tổ chức thực hiện phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước; và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra trên các lưu vực sông; quy định các chính sách liên quan đến phục hồi các dòng sông. Ngoài ra, Luật còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: Quy định về việc đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, ngưỡng khai thác nước dưới đất; Quy định về phân vùng chức năng nguồn nước; quy định về phòng, chống sạt, lở lòng bờ, bãi sông, hồ; quy định cụ thể về việc lập, công bố danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp; quy định về khai thác, sử dụng nước,...

Ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia - Bài 2: Hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều biện pháp nhằm ổn định an ninh nguồn nước quốc gia

Để đảm bảo quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, đặc biệt là không gây suy thoái, cạn kiệt dòng sông, đảm bảo điều hòa, phân bổ nguồn nước cũng như sử dụng tổng hợp nguồn nước và phòng chống tác hại do nước gây ra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông và 07 quy hoạch tài nguyên nước, đồng thời, đang khẩn trương hoàn thiện 03 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông (Mã; Hương; Đồng Nai) để trình Chính phủ xem xét phê duyệt và 05 quy hoạch tổng hợp trên các khu vực sông còn lại trên toàn quốc (Cả; Vụ Gia-Thu Bồn; Trà Khúc; Ba; Kôn - Hà Thanh) dự kiến sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trong năm 2024.

Để chủ động cấp nước nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước theo Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1553/QĐ-TTG ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Theo đó, đã phê duyệt 286 vùng cao (41 tỉnh gồm: Cao Bằng (14 vùng), Bắc Kạn (03 vùng) Lạng Sơn (14 vùng), Điện Biên (09 vùng), Hà Giang (04 vùng), Lai Châu (01vùng), Sơn La (05 vùng), Lào Cai (01 vùng), Yên Bái (11 vùng). Đồng thời, với mục tiêu phân chia được vùng khan hiếm nước theo từng mức độ và đánh giá, dự báo, cảnh báo được mức độ thiếu nước nhằm phục vụ điều hòa phân phối nguồn nước và xây dựng bộ chỉ số an ninh nguồn nước cho các vùng khan hiếm nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt nhiệm vụ “Phân vùng mức độ khan hiếm nước, dự báo, cảnh báo mức độ thiếu nước phục vụ điều hòa phân phối nguồn nước và xây dựng bộ chỉ số an ninh nguồn nước” tại Quyết định số 2358/QĐ-BTNMT ngày 15/8/2023.

Nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết đình số174/QĐ-TTg ngày 06/3/2023. Theo đó, hiện nay trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 07 công trình hồ thuỷ lợi và dự kiến có thêm 05 hồ tham gia tích trữ, điều tiết nước trên lưu vực. Quy hoạch cũng đã xác định lượng nước dự phòng, khu vực dự phòng cấp cho sinh hoạt trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước đối với vùng đồng bằng là 81 triệu m² lấy từ nguồn nước mặt và nước dưới đất. Đồng thời, Quy hoạch cũng đưa ra các nội dung lớn như: Xác định chức năng nguồn nước; quản lý, điều hòa, phân bố nguồn nước góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước cho các mục đích khai thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Cửu Long.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch nêu trên. Cục Quản lý tài nguyên nước đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tại Quyết định số 2729/OD-RTNMT ngày 21/9/2023. Trong đó đã cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp và huy động nguồn lực gắn với trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Quy hoạch.

Đồng hành, triển khai, giải quyết thách thức

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện, trong đó có 134 hồ chứa lớn quan trọng, có khả năng điều tiết nguồn nước cho hạ du và đã được quy định vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành (gồm lưu vực sông Hồng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San, Srê Pốk và Đồng Nai).

Trong năm 2023 (thời điểm đầu mùa cạn), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3176/BTNMT-TNN ngày 08/5/2023 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023. Ngoài ra, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có các văn bản đôn đốc, yêu cầu vận hành đối với các hồ chứa trên 11 lưu vực sông nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các tháng cuối mùa cạn năm 2023. Đặc biệt, các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các địa phương ở hạ du, cụ thể là thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, mặc dù lưu lượng nước đến các hồ chứa là rất nhỏ, nhưng vẫn cân đối đủ nguồn nước cấp cho hạ du trong cả mùa cạn. Việc vận hành của các hồ chứa lớn trong quy trình đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra đối với khu vực hạ du các lưu vực sông lớn và cấp nước an toàn phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt ở hạ du.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia - Bài 2: Hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Đảm bảo nguồn nước cho sản xuất...

Thời gian tới, để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên các lưu vực sông, đảm bảo cân đối đủ nguồn nước cấp cho hạ du các lưu vực sông và để gia tăng hiệu quả trong vận hành liên hồ chứa, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ ra quyết định vận hành các hồ chứa theo quy định của các Quy trình vận hành liên hồ chứa, Cục Quản lý Tài nguyên nước tiếp tục triển khai việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, EVN và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan tổ chức thực hiện nghiên cứu, đề xuất kế hoạch vận hành linh hoạt điều tiết nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện lớn trên các lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Hồng - Thái Bình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, đồng thời đề xuất các giải nháp thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh đang xem xét, ban hành Danh mục ao hồ, sông suối không được san lấp trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các Dự án rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Dự án xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, triển khai vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước huyện Côn Đảo và Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo), giai đoạn 2022 – 2023.

Để kiểm soát chặt chẽ tình trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước nhằm tuân thủ các quy định về quản lý tài nguyên nước, trách nhiệm điều phối giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Tính đến nay, đã có 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh; 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành danh mục trực thuộc Trung ương ban hành nguồn nước nội tỉnh và 47/63 tỉnh, thành danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước.

Để kiểm soát chặt chẽ tình trạng sạt lở lòng, bờ, bãi sông, bảo vệ hành lang nguồn nước cần có các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, đôn đốc các tổ chức, cá nhân là chủ dự án có các hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy mà chưa được phê duyệt thì thực hiện đánh giá tác động theo quy định.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước; điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông. Tổ chức khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác cát, sỏi lòng sông.

Hạn chế quy hoạch bố trí các khu đô thị, khu dân cư ven sông, kênh, rạch, đặc biệt là các khu vực bị sạt, lở hoặc có nguy cơ sạt lở; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước.

Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên sông, ngăn chặn triệt để, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ, vùng cửa sông ven biển; phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông.

Khẩn trương xây dựng văn bản dưới luật hướng dẫn triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023, trong đó quy định cụ thể về các hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo vệ nguồn nước có nguy cơ gây tác động xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, hồ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và có phương án bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: Về tài nguyên nước, UBND tỉnh đã cấp 40 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 01 quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; cấp lại 01 giấy phép tài nguyên nước; 41 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 01 quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với đơn vị được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, cấp 52 giấy phép môi trường (trong đó, có nội dung xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải).

Còn tại Hà Nội, được biết Thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng danh mục nguồn nước thải lập hành lang bảo vệ; điều tra, khoanh định các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; xây dựng, ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh và các nhiệm vụ theo Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được phê duyệt.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia - Bài 2: Hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Ổn định nguồn nước sinh hoạt của người dân. Ảnh TTXVN

Năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông: Ba, Cả, Trà, Vu Gia - Thu Bồn, Kôn - Hà Thanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giám sát và vận hành hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện,... bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Hoàn chỉnh việc xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước tự động, trực tuyến. Tăng cường giám sát, chỉ đạo việc vận hành các hồ chứa lớn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực bảo đảm an toàn công trình hạ du, tối thiểu hóa việc sử dụng nguồn nước cho các mục đích sử dụng; triển khai xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên các lưu vực sông lớn, quan trọng.

Song song với đó là Bộ sẽ khẩn trương triển khai các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông đã được phê duyệt; các chương trình, đề án phục hồi theo hướng xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực nhằm làm sống lại các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đặc biệt các sông chảy qua khu đô thị lớn, quan trọng. Tăng cường tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước để cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân ở các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện Đề án “Đánh giá tổng thể tác động và giải pháp ứng phó đối với việc các nước phát triển thủy điện trên dòng chính, chuyển nước sông Mê Công”. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài -nguyên nước; đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở các lưu vực sông xuyên biên giới, đặc biệt là sông Hồng và sông Mê Công.

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là “quá thừa, quá thiếu, quá bẩn” và bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.

https://tainguyenvamoitruong.vn/nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-dam-bao-an-ninh-nguon-nuoc-quoc-gia-bai-1-nhung-kho-khan-va-thach-thuc-cid112741.html

Nhất Nam

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm