Ngành Địa chất và Khoáng sản tiếp nối các mục tiêu, nhiệm vụ mới

12/01/2024

TN&MTChiều 11/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước ngành Địa chất và Khoáng sản năm 2023. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngành Địa chất và Khoáng sản tiếp nối các mục tiêu, nhiệm vụ mới

Toàn cảnh hội nghị

Hoàn thành các nhiệm vụ

Tại hội nghị, ông Trần Phương, Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam đã cho biết: Năm 2023, Cục triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định gồm: Kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập; thành lập các Tiểu ban chuyên đề, các tổ xây dựng các báo cáo thành phần của hồ sơ Luật; xây dựng kế hoạch thực hiện. Để xây dựng và hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật, Cục KSVN đã phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam tổ chức đi khảo sát tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thanh Hóa; tham mưu Bộ TN&MT tổ chức 3 Hội thảo lấy ý kiến tại các tỉnh Quảng Ninh, Lâm Đồng và Khánh Hòa; gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và nhân dân đối với Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức 03 Phiên họp vào các ngày 23/3/2023, 24/5/2023, 28/11/2023. Cục đã trình Bộ TN&MT ban hành 35 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền gần 2.472 tỷ đồng; 07 Quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả cho Nhà nước đã đầu tư với tổng số tiền trên 113,2 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Cục sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ được giao hoàn thành trong năm 2024 đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản; hoàn thiện hồ sơ Luật Địa chất và Khoáng sản để trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2024, triển khai thực hiện xây dựng các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giải quyết các thủ tục hành chính về hoạt động khoáng sản; thẩm định kỹ để cấp phép đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực địa chất, Phó cục trưởng Cục Địa chất Trần Mỹ Dũng cho biết: Trong năm 2023, Cục đã tích cực hoàn thành dự thảo hợp phần địa chất trong Luật đảm bảo đúng tiến độ và các bước theo quy định. Theo đó, Cục đã thành lập Tổ soạn thảo hợp phần địa chất, tổ chức 25 buổi họp, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về nội dung dự thảo Luật, hoàn thiện dự thảo phần địa chất (gồm 16 Điều từ Điều 20 đến Điều 35), phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam ghép nối, bổ sung, hoàn thiện những nội dung liên quan đến lĩnh vực địa chất trong toàn bộ dự thảo luật; Cục đã phối hợp chặt chẽ với Cục Khoáng sản Việt Nam để hoàn thành toàn bộ Hồ sơ trình Chính phủ. Đến nay dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đã được Bộ TN&MT trình Chính phủ tại Tờ trình số 106/TTr-BTNMT ngày 28/12/2023; chủ động triển khai xây dựng 06 thông tư; phân công cụ thể đơn vị chủ trì, cá nhân thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thiện dự thảo 06 Thông tư trình Bộ để thẩm định ban hành. Cục cho biết trong năm 2024 sẽ Tiếp tục xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản (phần địa chất), các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật theo đúng tiến độ; tập trung xây dựng và triển khai các nhiệm vụ mở mới như “Điều tra, đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội”; “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng”; “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến từ các đơn vị như Vụ Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Địa chất khoáng sản biển, Chi cục Khoáng sản Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mở mới 2024

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá, trong năm qua, Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam đã nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ được giao và đạt kết quả tốt, trong đó có dự án cấp bách phục vụ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của đất nước. Thứ trưởng mong rằng trong năm 2024, hai đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà 2 đơn vị đã đăng ký trong chương trình công tác của ngành tài nguyên và môi trường.

Ngành Địa chất và Khoáng sản tiếp nối các mục tiêu, nhiệm vụ mới

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả 2 đơn vị đã đạt được trong năm qua. Theo Bộ trưởng, mặc dù năm 2023 là năm đầu tiên 2 Cục thực hiện mô hình mới sau khi chia tách từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp khó khăn, nhưng 2 đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trong số các nhiệm vụ đó, có nhiệm vụ rất quan trọng mà Chính phủ đã giao Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành triển khai, đó là thực hiện Dự án “Đánh giá tài nguyên cát biển phục vụ các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Trong năm 2024, với khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là tập trung xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị hai đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, thống nhất trong công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc được giao, quan trọng là thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 để từ đó xây dựng những giải pháp khắc phục. Đặc biệt, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ ra rằng, với bề dày truyền thống, lịch sử của ngành địa chất, khoáng sản cùng nhiều thế hệ lão thành có nhiều đóng góp cho sự phát triển, mỗi cán bộ của hai đơn vị Địa chất, Khoáng sản phải luôn tự hào, vinh dự nhưng cũng thấy được trách nhiệm để tiếp nối truyền thống hào hùng của ngành, luôn định hướng việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Tại Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Trần Quý Kiên, ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành địa chất và khoáng sản luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, những ý kiến chỉ đạo sâu sát, cụ thể hôm nay của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Trần Quý Kiên là những định hướng trọng tâm giúp ngành địa chất và khoáng sản tiếp tục phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ được giao”.

H.Trà

 

 

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tăng cường hợp tác với Úc về khí hậu - năng lượng - môi trường

Sớm hoàn thiện quy định về giá đất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Tài nguyên

Cát biển - Vật liệu xây dựng trong tương lai

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất đi vào nền nếp

Hoàn thiện, đồng bộ chính sách, pháp luật về đất đai

Môi trường

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Tận dụng rác thải nhựa: Tại sao không?

Hoàn thiện hành lang pháp lý về các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Chính sách vượt trội “đẩy lui” ô nhiễm

Phát triển

Cần chính sách cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn

Chợ đêm tại Phú Quốc có gì khiến phóng viên Hàn Quốc “phải lòng”?

Hội Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội: Gặp mặt đầu Xuân và khởi động chương trình 60 năm “ký ức Hàm Rồng”

Thúc đẩy thực hành giảm nhựa trong các siêu thị và nhà bán lẻ

Diễn dàn

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa

Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc gia tăng nắng nóng