Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững”

23/06/2022

TN&MTThực hiện kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường”

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số: 771 / TCKTTV-KHQT

V/v mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Thực hiện kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường” với thông tin cụ thể như sau:

 1. Mục đích của Hội nghị
 • Ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường:

+ Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ trong ngành tài nguyên và môi trường và các nhà khoa học trẻ ngoài ngành đã, đang có các công trình nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì sự phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường;

+ Chia sẻ quan điểm và trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ nghiên cứu khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên từ các trường đại học, có đào tạo các chuyên ngành liên quan đến tài nguyên và môi trường.

 • Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vũng” nhằm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới và khuyến khích các nhà khoa học trẻ tích cực tham gia nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong ngành tài nguyên và môi trường.
 •            2. Chủ đề của hội thảo 
 • Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vũng” tập trung vào những chủ đề chính sau:
 • Cơ sở khoa học và thực tiễn, triển vọng của các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo trong ngành tài nguyên và môi trường trên thế giới và Việt Nam.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ giám sát hiện trường để khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên (đất, nước, khoáng sản, rừng, biển,…).
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu, thiên tai và quản lý rủi ro.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong các hệ thống quan trắc, dự báo (thời tiết), cảnh báo thiên tai và mô phỏng ứng dụng trong ngành tài nguyên và môi trường.
 • Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hạ tầng số trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
 1. Thành phần tham dự
 • Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Đơn vị liên quan trực thuộc Bộ. Các Sở, ban ngành có liên quan.
 • Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, khoa học trong các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ở các trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và các trường Đại học, Viện nghiên cứu khác trong cả nước.
 • Các cơ quan truyền thông.
 • Các Doanh nghiệp liên quan và các Đơn vị tài trợ.
 1. Thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức
 • Thời gian dự kiến: Ngày 28 tháng 7 năm 2022.
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

Địa điểm trực tiếp: Hội trường tầng 15, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trực tuyến: qua phần mềm ZOOM. Mã phòng họp ID: 969 1772 7231.

Mật khẩu: 2872022.

 1. Yêu cầu quy cách bản thảo và quy trình nộp bài
 • Bài viết cần tập trung vào các chủ đề của Hội thảo, dài không quá 10 trang khổ giấy A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo), trình bày bằng tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh (nếu có). Chi tiết yêu cầu bài viết theo Mẫu hướng dẫn kèm theo.
 • Quy trình nộp bài và định dạng bài báo xem trên Tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao- khoa-hoc-tre-id150.html.
 • Thời gian gửi bài tham dự: Trước ngày 10 tháng 7 năm 2022, gửi file điện tử trực tiếp qua địa chỉ email: tnmtdientu@gmail.com. Các bài được tuyển chọn sẽ được đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường in và Tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường (www.tainguyenvamoitruong.vn).
 1. Yêu cầu về số lượng bài báo
 • Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ: Mỗi đơn vị chuẩn bị 02-03 bài báo về chủ để Hội thảo nêu trên.
 • Các Trường Đại học, Các Viện nghiên cứu: Mỗi đơn vị chuẩn bị 03-05 bài báo về chủ đề Hội thảo nêu trên.
 • Các đơn vị khác: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01-02 bài báo có liên quan đến chủ đề Hội thảo nêu trên.
 1. Đăng ký tham dự
 • Đăng ký trực tuyến trên Website của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://tainguyenvamoitruong.vn/gui-thong-tin-toi-toa-soan-id714.html
 • https://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tre-id150.html hoặc qua địa chỉ email: tnmtdientu@gmail.com.
 • Thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Đoàn Hồng Minh, Phó phòng Trị sự Phát hành và Quảng cáo, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại: 0943000638; Email: dghminh79@gmail.com.

Thay mặt các đơn vị đồng tổ chức, Trưởng Ban chỉ đạo Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên và các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu của Quý cơ quan dưới 45 tuổi đăng ký, gửi bài và tham dự Hội thảo nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 • Như trên;
 • Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
 • Tạp chí TN&MT
 • Đoàn TNCSHCM Bộ TN&MT
 • Lưu: VT,KHQT.C.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Hồng Thái

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

  • Trường Đại học Thủy Lợi
  • Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
  • Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
  • Viện Khoa học tài nguyên nước
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
  • Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
  • Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường
  • Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  • Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai, Tổng cục quản lý đất đai
  • Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  • Tổng cục Khí tượng Thủy văn
  • Tổng cục Môi trường
  • Tổng cục Quản lý Đất đai
  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
  • Cục Biến đổi khí hậu
  • Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
  • Cục Quản lý Tài nguyên nước
  • Cục Viễn thám quốc gia
  • Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
  • Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

 

Tin tức

Đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Hoàn thiện Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành

Tài nguyên

Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa kỷ luật các cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép

Câu chuyện bảo tồn

'Đất vàng' nhà máy bia Hà Nội, thuốc lá Thăng Long chuyển đổi ra sao sau di dời?

Gần 100 ý kiến góp ý cho hồ sơ Dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Môi trường

San hô chết phủ trắng dưới biển Hòn Mun, tạm dừng lặn biển ở điểm dễ gây hại

Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối

Hạ tầng không bảo đảm, bãi rác Xuân Sơn đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác từ 18h ngày 23-6

Xử phạt Nhà máy DAP Lào Cai 350 triệu đồng vi phạm môi trường

Video

Vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường là yếu tố tiên phong

ETC Nam Định: Vì môi trường sống tốt đẹp hơn

Diễn đàn môi trường 2022 - Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp

Chương trình “Chùa xanh”: Trồng cây tại chùa Phước Vân, Đắk Lắk