Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững”

23/06/2022

TN&MTThực hiện kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường”

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số: 771 / TCKTTV-KHQT

V/v mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Thực hiện kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường” với thông tin cụ thể như sau:

 1. Mục đích của Hội nghị
 • Ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường:

+ Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ trong ngành tài nguyên và môi trường và các nhà khoa học trẻ ngoài ngành đã, đang có các công trình nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì sự phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường;

+ Chia sẻ quan điểm và trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ nghiên cứu khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên từ các trường đại học, có đào tạo các chuyên ngành liên quan đến tài nguyên và môi trường.

 • Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vũng” nhằm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới và khuyến khích các nhà khoa học trẻ tích cực tham gia nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong ngành tài nguyên và môi trường.
 •            2. Chủ đề của hội thảo 
 • Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vũng” tập trung vào những chủ đề chính sau:
 • Cơ sở khoa học và thực tiễn, triển vọng của các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo trong ngành tài nguyên và môi trường trên thế giới và Việt Nam.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ giám sát hiện trường để khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên (đất, nước, khoáng sản, rừng, biển,…).
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu, thiên tai và quản lý rủi ro.
 • Chuyển đổi số, công nghệ số trong các hệ thống quan trắc, dự báo (thời tiết), cảnh báo thiên tai và mô phỏng ứng dụng trong ngành tài nguyên và môi trường.
 • Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hạ tầng số trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
 1. Thành phần tham dự
 • Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Đơn vị liên quan trực thuộc Bộ. Các Sở, ban ngành có liên quan.
 • Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, khoa học trong các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ở các trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và các trường Đại học, Viện nghiên cứu khác trong cả nước.
 • Các cơ quan truyền thông.
 • Các Doanh nghiệp liên quan và các Đơn vị tài trợ.
 1. Thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức
 • Thời gian dự kiến: Ngày 28 tháng 7 năm 2022.
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

Địa điểm trực tiếp: Hội trường tầng 15, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trực tuyến: qua phần mềm ZOOM. Mã phòng họp ID: 969 1772 7231.

Mật khẩu: 2872022.

 1. Yêu cầu quy cách bản thảo và quy trình nộp bài
 • Bài viết cần tập trung vào các chủ đề của Hội thảo, dài không quá 10 trang khổ giấy A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo), trình bày bằng tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh (nếu có). Chi tiết yêu cầu bài viết theo Mẫu hướng dẫn kèm theo.
 • Quy trình nộp bài và định dạng bài báo xem trên Tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao- khoa-hoc-tre-id150.html.
 • Thời gian gửi bài tham dự: Trước ngày 10 tháng 7 năm 2022, gửi file điện tử trực tiếp qua địa chỉ email: tnmtdientu@gmail.com. Các bài được tuyển chọn sẽ được đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường in và Tạp chí điện tử Tài nguyên và Môi trường (www.tainguyenvamoitruong.vn).
 1. Yêu cầu về số lượng bài báo
 • Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ: Mỗi đơn vị chuẩn bị 02-03 bài báo về chủ để Hội thảo nêu trên.
 • Các Trường Đại học, Các Viện nghiên cứu: Mỗi đơn vị chuẩn bị 03-05 bài báo về chủ đề Hội thảo nêu trên.
 • Các đơn vị khác: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01-02 bài báo có liên quan đến chủ đề Hội thảo nêu trên.
 1. Đăng ký tham dự
 • Đăng ký trực tuyến trên Website của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://tainguyenvamoitruong.vn/gui-thong-tin-toi-toa-soan-id714.html
 • https://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tre-id150.html hoặc qua địa chỉ email: tnmtdientu@gmail.com.
 • Thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Đoàn Hồng Minh, Phó phòng Trị sự Phát hành và Quảng cáo, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại: 0943000638; Email: dghminh79@gmail.com.

Thay mặt các đơn vị đồng tổ chức, Trưởng Ban chỉ đạo Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên và các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu của Quý cơ quan dưới 45 tuổi đăng ký, gửi bài và tham dự Hội thảo nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 • Như trên;
 • Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
 • Tạp chí TN&MT
 • Đoàn TNCSHCM Bộ TN&MT
 • Lưu: VT,KHQT.C.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Hồng Thái

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

  • Trường Đại học Thủy Lợi
  • Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
  • Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
  • Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
  • Viện Khoa học tài nguyên nước
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
  • Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
  • Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường
  • Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  • Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai, Tổng cục quản lý đất đai
  • Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  • Tổng cục Khí tượng Thủy văn
  • Tổng cục Môi trường
  • Tổng cục Quản lý Đất đai
  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
  • Cục Biến đổi khí hậu
  • Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
  • Cục Quản lý Tài nguyên nước
  • Cục Viễn thám quốc gia
  • Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
  • Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

 

Tin tức

Thủ tướng: '5 đẩy mạnh' trong cải cách hành chính để huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV tại huyện Vị Xuyên

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm rất cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Tài nguyên

Đảm bảo an ninh nguồn nước

Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Làm rõ giếng khoan giữa đồng sôi ùng ục, đốt là cháy

Thanh Trì: Ban hành Công văn số 3775/CNTT  về việc dừng giao dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Môi trường

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Đồng bộ các biện pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Tiếng vọng hấp hối từ những cánh rừng già

Chủ động sử dụng sản phẩm thay thế túi ni-lông

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Điều chỉnh công nghệ khai thác cát sông tại Sóc Trăng

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Một số kết quả tính toán độ cao bằng công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GPS/GNSS dựa trên mô hình EIGEN-6C4 và EGM2008

Đề xuất các giải pháp tiêu úng và phòng, chống lũ rừng ngang vùng hữu sông Bùi, huyện Chương Mỹ

Chính sách

Tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng

Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc như thế nào?

Thanh Hóa: Cho phép Công ty Anh Phát được nhận chìm 500.000 m3 chất nạo vét xuống biển Nghi Sơn

Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Phát triển

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng ngành nghề để đào tạo những công dân tương lai có trách nhiệm với môi trường

Ninh Bình: Đến năm 2030 chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Khởi động dự án “Sự sống 2024”

Diễn đàn

"Rộng cửa" cho tín dụng xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Phát triển chuỗi cung ứng xanh: Cần điểm tựa chính sách

Thời tiết ngày 16/7: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to đến rất to