Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

08/01/2024

TN&MTThời gian quan, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng thuận từ trên xuống dưới của các cấp, ban ngành tỉnh Lâm Đồng đã góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp.

Từng bước đưa công tác quản lý khoáng sản vào nề nếp

Theo đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, địa phương này đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/8/2021 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn.

Theo Công văn số 16/UBND-TL, ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, chính quyền các cấp đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương; các doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý có liên quan, tập trung nguồn lực để chủ động đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị khai thác gắn với chế biến nâng cao giá trị gia tăng và thu hồi tối đa sản phẩm, tiết kiệm khoáng sản; góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số nơi chưa chặt chẽ; hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không phép vẫn còn xảy ra, chưa khắc phục triệt để; việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ; còn đơn vị sử dụng máy móc thiết bị cũ, lạc hậu trong khai thác, chế biến khoáng sản; công tác cấp phép thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa nhiều.

Công văn nhấn mạnh, nhằm tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình tập trung thực hiện các nội dung sau: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn xã hôi tại khu vực có khoáng sản theo thẩm quyền.

Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp

Nâng cao trách nhiệm, vai trò người quản lý

Theo đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng: Việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm, không để tái diễn trở lại các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn; xem đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, quan trọng của các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng liên quan; Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí tiếp tục phản ánh trên địa bàn quản lý; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết khoáng sản (đặc biệt là cát, sỏi) trái phép trên địa bàn; khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, gây thất khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản theo kết quả thăm dò nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định để phục vụ công tác cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định; xác định các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải thực hiện; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt hồ sơ, dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản; khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 theo Quyết định số1023/QD-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh, không để ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, gây khan hiếm tăng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường; tránh thất thoát tài sản nhà nước và ảnh hưởng đếnhoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, rà soát, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm dự án khai thác, chế biến khoáng sản chậm triển khai, vi phạm tiến độ đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản không theo dự án đầu tư; chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án không triển khai, không tổ chức khai thác, không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc san gạt, cải tạo mặt bằng, cải tạo đất, đào ao, hồ để khai thác khoáng sản trái phép; các trường hợp khai thác không đúng hồ sơ thiết kế, ranh giới được cấp phép, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông làm cản trở dòng chảy, có nguy cơ gây sạt lở bờ sông.

Chỉ đạo giám sát các chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng khoáng sản (đặc biệt là cát, sỏi, đất lấp) phải chứng minh bằng văn bản nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản do nhà thầu cung cấp, chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đổi với phần khối lượng khoáng sản hợp pháp. Đối với các dự án nạo vét dòng chảy, lòng hồ thủy điện, thủy lợi có thu hồi khoáng sản, chỉ thanh toán khối lượng đã đăng ký khối lượng thu hồi theo quy định.

Đồng thời, tham mưu lập quy hoạch nhà máy chế biến khoáng sản phải gắn với vùng nguyên liệu, kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tham mưu quyết định đầu tư dự án nhà máy chế biến khoáng sản (đặc biệt là gạch, ngói; cao lanh; nhà máy cưa, xẻ đá,...) phải căn cứ vào nguồn nguyên liệu từ kết quả thăm dò khoáng sản, đảm bảo phù hợp với quy hoạch có liên quan.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản phải chấp hành và thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển khoáng sản; kê khai sản lượng khai thác, tiêu thụ, chế biến, thuế, phí và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, thực hiện hoàn nguyên, đóng cửa mỏ theo quy định; tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cầm chừng, tạo khan hiếm vật liệu xây dựng trên thị trường, tăng giá bán để trục lợi.

Trong quá trình thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đầu tư cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn theo quy định và rà soát đối chiếu, lồng ghép ranh giới, diện tích các dự án với ranh giới, diện tích khu vực có liên quan trên địa bàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định: số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt quy hoạch thăm dỏ, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chồng lấn phải báo cáo cấp thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện dự án để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, thu hồi, sử dụng khoáng sản theo quy định.

Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Tang vật thu giữ trong một vụ khai thác thiếc trái phép tại Đà Lạt

Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành sở tại

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, cần sự vào cuộc đồng bộ từ các Sở, ban ngành, nhưng vai trò chủ lực vẫn là Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tham mưu tích hợp vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất theo Luật Quy hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung cục bộ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

Kiểm tra, rà soát cụ thể từng điểm mỏ đảm bảo phù hợp về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch khác có liên quan để tham mưu đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định.

Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoáng sản theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ - quan trung ương trên địa bàn tỉnh. Đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây mất an toàn lao động; gây tổn thất lớn khoáng sản; ô nhiễm môi trường; tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử; khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ, không đúng thiết kế; không lắp trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, không lắp đặt camera giám sát tại các bãi, kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm lưu trữ địa chất theo quy định và yêu cầu của Cục Địa chất Việt Nam và quy định của pháp luật.

Là cơ quan đầu mối kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này; định kỳ (trước ngày 31/01 hàng năm) báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đông đã yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ (trước ngày 15/01 hàng năm) các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Trong giai đoạn tới, Lâm Đồng đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt là phải phòng ngừa và kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao hơn nữa năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng công tác cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; tăng cường đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về xử lý môi trường; khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Nhất Nam

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm