Kinh nghiệm

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về việc quy định và thực hiện quyền bề mặt trong quản lý đất đai

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về việc quy định và thực hiện quyền bề mặt trong quản lý đất đai

Trên thế giới, thuật ngữ quyền bề mặt đã ra đời từ khá sớm và được pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận đến ngày nay. Quyền bề mặt (superficies hay surface right) đã được quy định từ khoảng năm 439 trước Công nguyên, khi luật La Mã ra đời. Pháp luật La Mã xác định quyền bề mặt là một dạng quyền đối với tài sản của người khác, là một vật quyền phụ thuộc được cấp bởi chủ sở hữu đất. Quyền bề mặt được quy định trong pháp luật ở các quốc gia đều xuất phát từ luật La Mã; tuy nhiên, nội hàm của quyền bề mặt trong quản lý đất đai có sự khác biệt nhất định phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nước.

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên và đề xuất cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên và đề xuất cho Việt Nam

Nhằm xác định rõ các khu vực có giá trị trường tồn đối với sự phồn thịnh của quốc gia, việc quy định về di sản thiên nhiên (DSTN) trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là một cách tiếp cận toàn diện trong xu thế phát triển của đất nước và quốc tế. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 giao cho Chính phủ quy định chi tiết về điều tra, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên tại Điều 21. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để làm cơ sở cho việc đề xuất nội dung quản lý di sản thiên nhiên phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và xu thế thế giới là rất cần thiết.

Kinh nghiệm của Hungary về ứng phó biến đổi khí hậu

Kinh nghiệm của Hungary về ứng phó biến đổi khí hậu

Đất nước Hungary có 2 con sông lớn chảy qua, Danube và Tisza, tuy vậy, chúng ta rất ít khi thấy đất nước Hungari có lũ lụt. Có được điều này là nhờ kết quả của việc nắn dòng sông Tisza, đắp đê và tạo hồ chứa nước khổng lồ vào Thế kỷ 19, giúp Hungary chống chọi thành công các đợt lũ lụt từ đó đến nay. Đồng hành với thế giới, Chính phủ Hungary cũng đã có những chính sách cụ thể thích ứng và chống lại biến đổi khí hậu mà chúng ta có thể tham khảo.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở một số nước trên thế giới

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở một số nước trên thế giới

Để xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, khắc phục được những bất cập, cần tiến hành nghiên cứu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trên thế giới. Qua đó, xây dựng cơ sở lý luận chắc chắn cho việc xây dựng các quy định xử phạt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ với các hệ thống pháp luật khác có liên quan trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Nhân sự chuyên trách về bảo vệ môi trường tại các cơ sở phát thải lớn: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Nhân sự chuyên trách về bảo vệ môi trường tại các cơ sở phát thải lớn: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Để bảo vệ môi trường tại các cơ sở phát thải lớn, các nước phát triển công nghiệp hàng đầu trên thế giới đặc biệt coi trọng và ban hành các quy định pháp luật về mô hình nhân sự chuyên trách về bảo vệ môi trường. Bài viết này nghiên cứu mô hình nhân sự chuyên trách về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp của các quốc gia gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, từ đó có các đề xuất cho Việt Nam.

Quản lý ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng Kinh nghiệm một số nước

Quản lý ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng Kinh nghiệm một số nước

Bụi và tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xây dựng với nhiều tác động nguy hại đến sức khỏe và môi trường đã được quy định rõ trong hệ thống pháp luật và được nghiên cứu để đưa ra các giải pháp phòng chống, kiểm soát ở nhiều nước trên thế giới. Đối với bụi và tiếng ồn, nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam đã thiết lập các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, ô nhiễm bụi và tiếng ồn chưa được quan trắc, đánh giá thực trạng đầy đủ nên chưa có bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, do đó việc đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp chỉ dừng ở mức độ đánh giá chung và định tính. Bài báo này tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng.

Kinh nghiệm lấn biển ở một số nước và gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm lấn biển ở một số nước và gợi mở cho Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển với quan điểm thống nhất, bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường nhằm phát triển bền vững; bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế,… Để các nhà quản lý có nhiều thông tin phục vụ nghiên cứu, vận dụng thực tiễn trong việc lựa chọn lấn biển, Tạp chí TN&MT xin giới thiệu khái lược một số cách làm hiệu quả đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Kinh nghiệm quốc tế về thay đổi mô hình sử dụng nước

Kinh nghiệm quốc tế về thay đổi mô hình sử dụng nước

Nhu cầu về nước ngày càng tăng, tại nhiều quốc gia trên thế giới, tài nguyên nước bị khai thác quá mức, vượt quá khả năng của nguồn nước. Hơn nữa, do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khan hiếm nước càng thêm trầm trọng. Nhằm hạn chế cũng như chống thất thoát nước, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên nước, nhiều quốc gia đã áp dụng những chính sách cải cách, đổi mới trong công tác quản lý và quản trị về nước.

Kinh nghiệm bảo vệ môi trường biển ở Israel

Kinh nghiệm bảo vệ môi trường biển ở Israel

Biển và đại dương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và nguồn ô nhiễm chủ yếu là từ đất liền với khoảng 80% tổng số ô nhiễm vào biển và đại dương. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển do các nguồn từ đất liền, các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã xây dựng và thông qua nhiều cam kết quốc tế bắt buộc và không bắt buộc về mặt pháp lý ở toàn cầu và ở cấp khu vực.

Đầu Trước 4 5 6 7