Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng

21/02/2024

TN&MTChi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức người dân bảo vệ và phát triển rừng

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ cập kiến thức về PCCCR cho nhân dân ở các vùng rừng, ven rừng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, PCCCR; xây dựng tin, bài, phóng sự gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR để tuyên truyền, nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tham mưu cho chính quyền và Ban Chỉ huy các cấp để chỉ đạo, thực hiện các biện pháp PCCCR trong suốt mùa khô; phối hợp với Ban Chỉ huy cấp huyện, thành phố và các chủ rừng tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ cho các tổ, đội PCCCR ở cơ sở. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm quản lý địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tuần tra, theo dõi phát hiện sớm những điểm cháy, kiểm soát việc đốt thực bì sau khai thác rừng trồng trên địa bàn quản lý; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng định kỳ đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy rừng hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng và khi có yêu cầu bảo vệ, đặc biệt kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm và phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND huyện, thành phố kịp thời tham mưu cho UBND cấp huyện, thành phố xử lý theo quy định.

Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng- Ảnh 1.

Kiểm lâm Sơn La triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Ngọc

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh tại địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, kiểm tra xử lý phương tiện vận chuyển lâm sản tại các vị trí chốt chặn, trạm bảo vệ rừng; Tổ chức có hiệu quả quy chế phối hợp với lực lượng Kiểm lâm các tỉnh bạn để bảo vệ vùng rừng giáp ranh với các tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; thường xuyên kiểm tra, rà soát và thực hiện việc truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật.

Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng- Ảnh 2.

Kiểm lâm Sơn La trồng cây phân tán. Ảnh: Văn Ngọc

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 10 rừng. Đồng thời, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Kiểm lâm địa bàn, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng, mua, bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc địa bàn quản lý.

Chỉ đạo việc tổ chức, xây dựng lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR trong phạm vi cả tỉnh. Chủ trì, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình bảo vệ rừng, PCCCR; tiến hành sơ kết, tổng kết về tình hình bảo vệ rừng, PCCCR; lập kế hoạch, biện pháp, giải pháp bảo vệ rừng, PCCCR cụ thể, phù hợp theo tình hình thực tế. Lập kế hoạch, dự trù kinh phí hằng năm cho công tác bảo vệ rừng, PCCC.

Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng- Ảnh 3.

Kiểm lâm Sơn La quản lý, bảo vệ rừng trồng. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: Trong năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của rừng, vận động nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng- Ảnh 4.

Kiểm lâm Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền người dân bảo vệ, phát triển rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ rà soát đất lâm nghiệp theo Chỉ tiêu đã được phân bổ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi diễn biến rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nâng cao năng lực cho các bộ kiểm lâm viên, thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng như phối hợp với các ngành, đơn vị xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường giám sát các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng và công tác trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng- Ảnh 5.

Kiểm lâm Sơn La tăng cường tuần tra, bảo vệ, PCCCR. Ảnh: PV Tây Bắc

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ hỗ trợ của Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để tăng cường nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát; giám sát chủ đầu tư các công trình chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác thực hiện theo chủ trương của Ban bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh;…Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức trồng rừng thay thế từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Nguồn: https://trangtraiviet.danviet.vn

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận

Hoàn trả cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tài nguyên

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

Thanh Hóa: Sử dụng hiệu quả đất bãi bồi ven sông

Thái Nguyên: Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Lâm Đồng: Khoan giếng, phát hiện luồng khí ga đốt cháy không ngừng

Môi trường

Nắng nóng gay gắt, Sơn La tăng cường các giải pháp chống hạn

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ đơn vị sản xuất

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Tây Ninh: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Phát triển

'Mở khóa' nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Khai thác 'mỏ vàng' tín chỉ carbon

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Nam Định: Chủ trương cho lập quy hoạch 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.600 ha

Diễn dàn

Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, Trung Bộ vượt 39 độ

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa