Khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

24/02/2023

TN&MTNgày 23/02, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại một số nhà máy thủy điện, công trình chuyển nước lưu vực sông, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở TN&MT Gia Lai báo cáo về kết quả công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là kết quả triển khai Luật Tài nguyên nước 2012 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước tại địa phương; và các đề xuất, kiến nghị trong xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Theo đó, về công tác triển khai công tác quy hoạch tài nguyên nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025 tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015, hiện nay Sở TN&MT đang phối hợp với Sở KH&ĐT tích hợp phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Đồng chí Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát thực tế tại nhà máy thủy điện Ialy

Về điều tra cơ bản tài nguyên nước, thực hiện Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, trong đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được thực hiện tại 12 vùng của  6 huyện gồm: Đak Đoa, Chư Sê, Mang Yang, Chư Prông, Ia Pa, Chư Pưh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hệ thống sông, suối, hồ chứa tự nhiên, hồ chứa nhân tạo phải cắm mốc bảo vệ nguồn nước (năm 2017); điều tra đánh giá hiện trạng xả thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên đia bàn tỉnh Gia Lai; xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu TN&MT trong đó có cả hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước;…

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đến nay, trên địa bản tỉnh Gia Lai đã cấp được 161 giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. Theo đánh giá, trong những năm qua các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, suối sau hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, khai thác không vượt quá ngưỡng khai thác đối với tầng chứa nước và có biện pháp bảo vệ tầng chứa nước, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên nước; kiểm soát các nguồn thải trước khi thải ra môi trường;… Tuy nhiên, công tác quản lý tài nguyên nước trên điạ bàn tỉnh Gia Lai cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước tại địa phương còn hạn chế, thông tin, số liệu điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước còn thiếu, còn phân tán. Hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, cảnh báo ô nhiễm, cạn kiệt còn hạn chế, chưa đảm bảo để chủ động kiểm soát nguồn nước; chưa đủ số lượng trạm quan trắc phục vụ vận hành liên hồ chứa để chủ động trong việc kiểm soát lũ, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước; chưa thực hiện được công tác thống kê, kiểm kê tài nguyên nước trên quy mô toàn quốc, chưa có ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước quốc gia;… Cùng với đó, các vấn đề mang tính liên ngành như: Quy hoạch phát triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi tròng thủy sản,… chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Chưa có cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi, khuyên khích các nguồn lực xã hội (tài chính, công nghệ, con người) tham gia hoạt động quản lý tài nguyên nước;…

Sở TN&MT Gia Lai kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều phối lưu vực sông liên tỉnh; Luật Tài nguyên nước cần quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tài nguyên nước để tránh chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước; cần quy định cụ thể trong Luật về nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức, số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước cấp tỉnh;…

Khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Nhà máy thủy điện Ialy 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước và triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua. Đồng thời, tiếp thu các nội dung trao đổi, kiến nghị của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai để nghiên cứu đưa vào sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sắp tới để bảo đảm phù hợp với thực tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hiệu lực, tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước.

 Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số nhà máy thủy điện, công trình chuyển nước lưu vực sông, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5/2023 và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2023.

 

 Thanh Tâm

Tin tức

Người dân Hà Tĩnh phải thấy khát vọng, có niềm tin vào quy hoạch tỉnh

Với núi sông hùng vĩ, Hà Giang phải tạo không gian phát triển mới, khí thế phát triển mới

Tỉnh Hà Giang có thêm điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tài nguyên

Kiến nghị báo cáo Thủ tướng dự án cảng gần 7.000 tỷ đồng tại Bình Định

Ngọc Lặc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro

Đắk Nông thu hồi gần 1.800 ha đất của dự án lâm nghiệp nhiều vi phạm

Môi trường

Hàng trăm bạn trẻ “khoác áo mới” cho Rạch Xuyên Tâm

Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới

Bảo Thắng ra quân thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật

Nha Trang: Đảm bảo vệ sinh môi trường cho Festival Biển 2023

Video

Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2023

Chương trình trồng cây "Chùa xanh" tại chùa Linh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trồng 663 cây tại chùa Linh Quang, Điện Biên

Chương trình Chùa xanh trồng 1008 cây xanh tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Cao Bằng

Diễn đàn

Thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Thời tiết ngày 28/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thời tiết ngày 27/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Phát triển

Chuyển đổi số trong khai thác khoáng sản: Hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phạm Thiên Ân nói tiếng Việt khi chiến thắng lịch sử ở Cannes

Chuyển đổi số Đà Nẵng trước nhiều thách thức cần “khơi thông”

Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”

Khoa học

Đến năm 2030: Đạt mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường

Sinh viên chế tạo tàu vớt rác sử dụng năng lượng mặt trời

GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Hội thảo Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2023

Chính sách

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Lâm Đồng hủy bỏ các quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội: Dân lấn chiếm đất công, chính quyền vào cuộc