Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

28/08/2023

TN&MTSáng ngày 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu, với sự tham gia của gần 14.000 đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; ủy viên các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, đảng viên được tham mưu công tác Đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ.

Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng thời đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 và tinh thần bất diệt, khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể  đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên con đường đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả của bạn bè Quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: “Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử do cách mạng tháng Tám và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và khát vọng phát triển vươn lên của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.

Tuy nhiên, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân làm mất niềm tin trong nhân dân. Do đó, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay phải phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, từ đó, củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố, giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân.

Từ thực tiễn nêu trên, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng; tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn và phát huy lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; vận dụng và phát triển phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các học viện, nhà trường và cơ quan nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng và vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; rèn luyện phong cách làm việc khoa khọc, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối hưởng ứng, thúc đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng, phát triển môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng tiếp tục được tăng cường góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra cá nhân người đứng đầu; thực hiện theo phương châm “Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.”

Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, tại Hội nghị, các đảng viên được nghe 2 chuyên đề gồm: Chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” do GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày; Chuyên đề “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay” do PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, công tác rèn luyện của từng cán bộ đảng viên và trách nhiệm quán triệt, giáo dục tư tưởng của tổ chức Đảng là rất quan trọng. Hai chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị đều là những vấn đề thời sự, thiết thực của các cơ quan trung ương cần chú trọng nhận diện để từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện cho tốt công tác xây dựng đảng. Vì vậy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai phổ biến, tuyên truyền, rộng rãi các chuyên đề trên đến toàn đảng viên về mặt lý luận và có những giải pháp tốt góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Hà Dung

 

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đưa các cao tốc tại ĐBSCL vượt tiến độ

Hoàn thành sửa chữa 566 đường ngang có người gác trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào cuối năm 2025

Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Tài nguyên

Từ ngày 1/8/2024, người dân cần lưu ý các điều kiện bắt buộc khi tách, hợp thửa đất

Hội nghị phổ biến công tác thanh tra, kiểm tra quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2023

Bắc Giang: Triển khai Luật Đất đai năm 2024 và tăng cường công tác quản lý đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Môi trường

Vườn quốc gia Cúc Phương nhân giống thành công 10 cá thể Cầy vằn quý hiếm

Hội thảo Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và Thực thi

Cao Bằng: Nỗ lực bảo tồn và phát triển loài vượn cao vít

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Một số kết quả tính toán độ cao bằng công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GPS/GNSS dựa trên mô hình EIGEN-6C4 và EGM2008

Đề xuất các giải pháp tiêu úng và phòng, chống lũ rừng ngang vùng hữu sông Bùi, huyện Chương Mỹ

Ứng dụng công nghệ địa không gian thông minh trong quản lý TN&MT

Chính sách

Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi như thế nào?

Luật Đất đai quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Phát triển

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Khởi động dự án “Sự sống 2024”

Kinh tế tuần hoàn nhựa: Giải pháp của doanh nghiệp vì một tương lai không rác thải nhựa

Quận Bình Tân (TP. HCM) dời thời gian thu tiền rác qua app

Diễn đàn

Trao tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang

Thời tiết ngày 14/7: Nhiều khu vực trên cả nước mưa to

Đã tìm thấy 11 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang

Thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ nắng nóng oi bức trước khi đón mưa lớn