Hoàn thiện khung pháp lý để lấp kẽ hở đấu giá quyền khai thác khoáng sản

08/01/2024

TN&MTĐấu giá quyền khai thác khoáng sản là cơ chế đúng đắn, phù hợp với nguyên tắc của thị trường. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường công khai, minh bạch, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung cho ngân sách địa phương.

Nhiều bất cập trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo thống kê và có một ví dụ, trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa qua, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường vật liệu xây dựng - Đây chỉ là một trong những trường hợp bất cập mà chính sách pháp luật cần giải quyết, sửa đổi. Trước đó, hồi tháng 8/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã tổ chức công bố đấu giá quyền khai thác 6 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, nhiều mỏ khoáng sản có mức trúng đấu giá cao hơn hàng chục lần so với giá khởi điểm. Theo kế hoạch, 6 mỏ khoáng sản được đấu giá trong đợt nêu trên bao gồm 3 mỏ đất và 3 mỏ cát. Giá khởi điểm để đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác mỏ cát là 20%, mỏ đất đá là 3%.

Kết quả, Công ty TNHH Rạng Đông trúng đấu giá 2 mỏ khoáng sản gồm Mỏ đất xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn với mức R=126,8% (gấp 42 lần so với giá khởi điểm) và Mỏ cát xã Mường Lý - Trung Lý, huyện Mường Lát với mức R=226,6% (gấp 11 lần giá khởi điểm); Công ty CP Tập đoàn XD Thái Bình trúng đấu giá Mỏ cát xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước với mức R=190% (gấp 9,5 lần giá khởi điểm)…

Riêng đối với Mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy chưa thể đấu giá do các mức giá đưa ra không đủ điều kiện. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra văn bản hủy kết quả đấu giá mỏ cát này. Trên thực tế, sau khi trúng đấu giá chủ đầu tư đã phải chấp nhận mất tiền đặt cọc và xin hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát này vì giá trúng quá cao.

Vụ việc trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản ở Hà Nội cũng không phải là vụ đấu giá cát sông đầu tiên có giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Trường hợp tương tự đã xảy ra tại An Giang vào tháng 4/2021, khi địa phương này tổ chức đấu giá mỏ cát trên sông Tiền tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Với trữ lượng 2,37 triệu m3, giá trúng cao hơn 390 lần giá khởi điểm, khiến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thời điểm đó phải đánh giá là "quá bất thường".

Ngay sau sự việc kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 03 mỏ cát tại Hà Nội "có yếu tố bất thường", Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1087 về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có biểu hiện bất thường, kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường; đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau Công điện trên, Cục Khoáng sản Việt Nam đã tham mưu cho Bộ TN&MT một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam, quyền khai thác khoáng sản là một loại tài sản đặc thù, do đó, việc xác định giá trị và tổ chức thực hiện đấu giá có những điểm riêng, không giống đấu giá các loại tài sản khác, cụ thể đối tượng đấu giá ở đây là quyền khai thác khoáng sản chứ không phải là đấu giá giá trị của mỏ khoáng sản và đối tượng đấu giá cũng có 2 loại là quyền khai thác khoáng sản ở khu vực khoáng sản đã có kết quả thăm dò và chưa có kết quả thăm dò.

Vì vậy, Cục Khoáng sản Việt Nam theo thẩm quyền hoặc tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản; nâng cao nhận thức về chính sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Hoàn thiện khung pháp lý để lấp kẽ hở đấu giá quyền khai thác khoáng sản

                          Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là cơ chế đúng đắn, phù hợp với nguyên tắc của thị trường

Đặc biệt, trước các cuộc đấu giá cần phải giải thích rõ với nhà đầu tư rằng đối tượng đấu giá là gì, ngoài nghĩa vụ tiền cấp quyền trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật, vẫn phải thực hiện việc đầu tư để khai thác, vận chuyển, chế biến, lưu trữ và tiêu thụ khoáng sản khai thác được để có phương án trả giá phù hợp với trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ của từng mỏ.

Về quản lý, theo quy định của Luật Khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của UBND cấp tỉnh, do đó Cục sẽ tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại địa phương. Theo đó, ngoài việc tổ chức đấu giá theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cá nhân, tổ chức có liên quan, cần quan tâm, chú trọng đến việc kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định sau khi cấp phép.

Cụ thể như: việc theo dõi, khai báo, thống kê, kiểm kê và kiểm soát sản lượng khai thác thực tế, trữ lượng được phép khai thác, trường hợp khai thác hết trữ lượng được cấp phép mà mỏ vẫn còn trữ lượng thì tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử dụng khoáng sản trái phép, không có giấy phép, khai thác vượt ra ngoài ranh giới cấp phép theo quy định, đặc biệt là đối với cát, sỏi lòng sông, lòng hồ.

Về hoàn thiện khung pháp lý, Cục đang được giao chủ trì xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản, đồng thời cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Khoáng sản Việt Nam đang tham mưu Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn kiểm tra công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại một số địa phương, trọng tâm là những địa phương có kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, nhằm kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Địa chất và Khoáng sản trong thời gian tới; không để xảy ra tình trạng lợi dụng sơ hở để trục lợi, lợi ích nhóm, lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường; trường hợp phát hiện có sai phạm sẽ xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                                                               Hương Trà

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm