Đẩy mạnh hợp tác khoáng sản ASEAN nhằm phát triển khoáng sản bền vững

22/12/2021

TN&MTHội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) được tổ chức trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN vừa thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016 - 2025 (AMCAP-III) Giai đoạn 2 (2021 - 2025). Tại Hội nghị, 10 nước ASEAN đều đánh giá cao vai trò của Kế hoạch này. Bên lề Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - ông Nguyễn Văn Nguyên đã chia sẻ những thông tin giúp độc giả hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Kế hoạch trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản khu vực ASEAN. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc trò chuyện:

Đẩy mạnh hợp tác khoáng sản ASEAN nhằm phát triển khoáng sản bền vững

Phóng viên: Để xây dựng thành công AMCAP-III Giai đoạn 2, các nước ASEAN đã kế thừa và phát huy những kết quả mà AMCAP-III Giai đoạn 1 đạt được. Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những kết quả này?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Theo kết quả Đánh giá cuối kỳ đối với AMCAP-III Giai đoạn 1 do Ban Thư ký ASEAN báo cáo tại ASOMM 20 vào tháng 12/2020, cũng như báo cáo của ASOMM 21 hoàn thành các giải pháp còn lại của Giai đoạn 1, tỷ lệ thành tích chung trong AMCAP-III Giai đoạn 1 là 92%, hoặc 45 trong số 49 hành động của AMCAP-III Giai đoạn 1 hiện đã được hoàn thành, 4 hành động còn lại sẽ được thực hiện phù hợp với các mục tiêu của kế hoạch phát triển ngành Khoáng sản ASEAN giai đoạn 2021-2025.

AMCAP-III Giai đoạn 1 thực hiện các chương trình của khu vực nhằm chia sẻ và nâng cao năng lực hợp tác phát triển khoáng sản bền vững, thúc đẩy đầu tư, phân tích các xu hướng và cơ hội cũng như nâng cao năng lực về con người và thể chế tại các quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm hợp tác với các đối tác đối thoại ASEAN, các tổ chức quốc tế và Hiệp hội Khai khoáng ASEAN.

AMCAP-III Giai đoạn 1 cũng đã khởi xướng Cơ chế báo cáo ASEAN (RM) để giám sát các nước áp dụng khung và hướng dẫn đánh giá bền vững; thiết lập giải thưởng khoáng sản ASEAN (AMA) thúc đẩy mô hình phát triển bền vững và ghi nhận các mô hình thực hành tốt nhất.

Một chương trình nâng cao năng lực khu vực cũng đã được khởi xướng trong AMCAP-III Giai đoạn 1 nhằm ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm nhất là nâng cao năng lực; định hướng Hợp tác ASEAN về Khoáng sản nhằm ứng phó với các cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản toàn cầu được thông qua vào năm 2019 cũng mở đường cho những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường đóng góp chiến lược của ngành Khoáng sản vào các mục tiêu hội nhập khu vực Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Quỹ Ủy thác Khoáng sản ASEAN cũng được thành lập với sự đóng góp của tất cả các quốc gia thành viên nhằm hỗ trợ tăng cường về thể chế và con người ASEAN để phát triển khai thác khoáng sản.

Phóng viên: Trên cơ sở kế thừa và tiếp nối những thành công của AMCAP-III Giai đoạn 1, AMCAP-III Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Chủ đề tổng thể của AMCAP-III Giai đoạn 2 (2021-2025) là tạo ra một ngành Khoáng sản ASEAN tiên tiến và tiến bộ vì sự thịnh vượng KT-XH và sức khỏe môi trường của ASEAN bằng cách tăng cường thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực để phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

AMCAP-III Giai đoạn 2 sẽ thực hiện thông qua các Lĩnh vực Chương trình: Thương mại và Đầu tư về Khoáng sản (TIM); phát triển khoáng sản bền vững (SMD); nâng cao năng lực về khoáng sản (CBM); thông tin và cơ sở dữ liệu về khoáng sản (MID). Trong đó, thương mại và đầu tư về khoáng sản (TIM) thúc đẩy đầu tư trong nước và quốc tế ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị khoáng sản tại các quốc gia thành viên ASEAN để tiếp tục xây dựng cơ sở tài nguyên của ASEAN và củng cố đầu tư khai thác và chế biến nhằm mang lại sản xuất, thương mại và giá trị lớn hơn cho các quốc gia thành viên.

Phát triển Khoáng sản Bền vững (SMD) thông qua các nguyên tắc phát triển khoáng sản bền vững và thực hiện các thực hành hàng đầu để từng bước cải thiện quản trị và KT-XH và môi trường thông qua sự tham gia chung của các quốc gia thành viên, Chính phủ các quốc gia nhỏ, các cấp chính quyền, các nhà đầu tư vào khoáng sản và các tổ chức phi Chính phủ có liên quan.

Trọng tâm chính của Lĩnh vực Nâng cao năng lực về Khoáng sản (CBM) là xây dựng nguồn lực, thể chế và kỹ thuật về quản trị khoáng sản trong lĩnh vực khoáng sản ASEAN nhằm tăng đầu tư, tăng sản lượng, thương mại khoáng sản và sản phẩm khoáng sản và các kết quả tích cực về KT-XH và môi trường.

Thông tin và Cơ sở dữ liệu về Khoáng sản (MID) tập trung vào việc xây dựng chiến lược mới và các công cụ hiệu quả để thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN nhằm nâng cao chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu khoáng sản và cung cấp thông tin thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ việc thực hiện AMCAP.

Phóng viên: Ông có thể cho biết, các quốc gia ASEAN đã chuẩn bị như thế nào để có thể thông qua AMCAP-III Giai đoạn 2 và đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến quá trình này không?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Sự phát triển của AMCAP-III Giai đoạn 2 được thực hiện thông qua một loạt các cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên ASEAN dưới sự dẫn đầu của Nhóm chuyên trách AMCAP bao gồm các đại diện của mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Điều này bao gồm các cuộc tham vấn chuyên sâu bởi các thành viên của Nhóm chuyên trách và các Nhóm công tác ASOMM, cụ thể: Nhóm công tác về Thương mại và Đầu tư về Khoáng sản (WGTIM), Nhóm Công tác về Phát triển Khoáng sản Bền vững (WGSMD), Nhóm Công tác về Nâng cao Năng lực về Khoáng sản (WGCBM) và Nhóm Công tác về Thông tin và Cơ sở dữ liệu Khoáng sản (WGMID). Malaysia đã chủ trì Nhóm chuyên trách trong suốt quá trình chuẩn bị Giai đoạn 1 và 2 của AMCAP-III.

Các cuộc tham vấn với các đối tác đã được tiến hành, bao gồm với cả ba nước tham vấn (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và cùng với các Liên hiệp hội ASEAN: Hiệp hội Khai thác (AFMA), Ủy ban Điều phối các Chương trình Khoa học Địa chất ở Đông và Đông Nam châu Á (CCOP), Diễn đàn Liên chính phủ về Khai thác, Khoáng sản, Kim loại và Phát triển Bền vững (IGF) trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) cùng với các đối tác đối thoại và cộng tác viên tiềm năng.

Các công tác chuẩn bị để phát triển AMCAP Giai đoạn 2 đã được bắt đầu rất sớm từ tháng 12/2019 nhưng việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo AMCAP đầy đủ gặp phải sự chậm trễ do bùng phát dịch Covid-19 vào đầu năm 2020. Điều này, đòi hỏi Nhóm chuyên trách phải xem xét lại cách tiếp cận và kế hoạch ban đầu của mình, tất cả các cuộc họp tham vấn và phối hợp với các Nhóm công tác phải chuyển sang hình thức trực tuyến; sắp xếp lịch trình AMCAP phải phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nghiên cứu hỗ trợ AMCAP.

Phóng viên: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay, ông mong muốn AMCAP-III Giai đoạn 2 sẽ tạo động lực phát triển ngành Khoáng sản trong tương lai như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nguyên: Mặc dù giá khoáng sản toàn cầu được dự đoán sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn và dài hạn, nhưng vẫn có hai xu hướng tiêu cực đang xảy ra đối với khu vực dẫn đến đòi hỏi phải có sự phối hợp. Thứ nhất, ASEAN đang cho thấy sự sụt giảm cả về thị phần đầu tư toàn cầu của ASEAN vào phát triển khai thác/khoáng sản và đầu tư thăm dò. Xu hướng này được dự đoán là sẽ liên tục đến 10 năm ở một số nước thành viên ASEAN (AMS). Xu hướng tiêu cực thứ hai liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực khai khoáng. Dữ liệu FDI của ASEAN đang cho thấy, FDI vào lĩnh vực khai khoáng của các nước ASEAN giảm kể từ năm 2014 đến năm 2018, mặc dù có phục hồi từ năm 2019 nhưng không đáng kể.

Những xu hướng đầu tư này ở ASEAN khá đáng lo ngại bởi vì, một phần do đại dịch Covid-19 năm 2020, đầu tư thăm dò và khai thác ở cấp độ toàn cầu đã tăng lên trong 5 năm qua. Việc mất đầu tư thăm dò giai đoạn đầu ở ASEAN sẽ làm giảm tỷ lệ phát hiện tài nguyên khoáng sản cần thiết để thay thế trữ lượng và tài nguyên đang cạn kiệt. Điều này đe dọa tương lai dài hạn của sản xuất khoáng sản trong ASEAN và các cơ hội xuất khẩu mới nổi hiện nay. Hơn nữa, xu hướng này đe dọa khả năng AMS cung cấp nguyên liệu thô và kim loại cho các lĩnh vực sản xuất và xây dựng đang phát triển nhanh của chính họ hoặc tận dụng các cơ hội phát triển do xu hướng toàn cầu mới về nhu cầu khoáng sản mang lại.

Do đó, AMCAP-III Giai đoạn 2 sẽ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng đầu tư vào tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, trong đó thăm dò là bước khởi đầu và tập trung từng bước xây dựng các cơ hội trong chuỗi giá trị khoáng sản, bao gồm các hành động mà AMS có thể thực hiện hưởng lợi từ những cơ hội này. Xây dựng tính tiềm năng về địa chất và chính sách sẽ là chìa khóa cho cách tiếp cận này.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Mai Anh (thực hiện)

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước đánh giá cao ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tài nguyên

Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Thách thức trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

Ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 về cấp “sổ đỏ” có lợi cho người dân   

Môi trường

Việt Nam quyết liệt hành động giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai): Tái thả 21 cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên

Thả hơn 250.000 con tôm, cua xuống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Chuyên gia cùng bàn giải pháp cho tác động của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà khoa học nữ

Hệ thống mạng dự phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng bị tấn công

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chính sách

Thành phố Thái Nguyên nói gì về tình trạng ô nhiễm quanh Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài?

Hà Nội: Xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm thu mua gỗ rừng tự phát

Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Phát triển

Quảng Trị: Đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải 131 tỷ đồng

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ công trình kiến trúc kiệt tác của nhân loại

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Diễn dàn

ESG được Nhà nước và các nhà đầu tư ngày càng quan tâm

Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển 10 dự án các - bon thấp tại Việt Nam

Bắc Kạn: Đất đá sạt lở vào nhà dân, 3 người bị vùi lấp

Khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên