Đầy mạnh công tác tuyên truyền của báo chí truyền thông về Luật Đất đai (sửa đổi)

05/12/2022

TN&MTTrong thời gian vừa qua, các Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung được trình trước Quốc Hội trong các kì họp, gần nhất là kì họp thứ tư - Quốc Hội khoá XV (20/10/2022) họp bàn về 07 dự thảo luật, trong đó Luật đất đai (sửa đổi) dự kiến việc lấy ý kiến người dân diễn ra vào 2023. Trong đó Luật đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới đáng chú ý, việc tập hợp ý kiến của người dân nhằm nhanh chóng xây dựng Luật hoàn thiện đóng góp một phần to lớn vai trò của báo chí truyền thông trong đó.

Đầy mạnh công tác tuyên truyền của báo chí truyền thông về Luật Đất đai (sửa đổi)

Ảnh minh họa.

Báo chí truyền thông  với chức năng thông tin, luôn luôn cập nhật, cung cấp tin tức nhanh chóng, kịp thời; về những điểm mới, điểm đáng lưu ý .v.v trong dự thảo Luật nói chung và Luật đất đai (sửa đổi) nói riêng. Trên báo chí nhiều bài đăng phân tích về Luật đất đai (sửa đổi) cũng như nghị quyết 18 NQ/TW nhằm cũng cấp thông tin đến Nhân dân một cách cặn kẽ và chi tiết, hướng tới tuyên truyền dự thảo Luật cũng như là cơ sở tăng vốn hiểu biết cho Nhân dân trong các cuộc lấy ý kiến sau này của Quốc hội. Báo chí truyền thông vai trò tạo lập dư luận xã hội. Với những bài viết cung cấp thông tin về dự thảo Luật, đồng thời báo chí là cơ quan tổ chức các diễn đàn v.v nhằm tập hơn những ý kiến trao đổi của Nhân dân sau đó sản xuất những bài đăng phản ánh, phân tích .v.v về những vấn đề được người dân cung cấp liên quan đến dự thảo Luật; báo chí truyền thông là cơ quan trao đổi giữa Nhà nước và người dân; mục đích thu thập những thông tin hai chiều một cách hiệu quả. Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, điều đó đã cho thấy Chính phủ rất quan tâm đến vai trò của các cơ quan báo chí trong truyền thông chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí đến công cuộc tuyên truyền dự thảo Luật đến Nhân dân cần áp dụng một số biện pháp sau đây:

Một là, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi và truyền thông về những thay đổi, ý kiến trong Luật đất đai (sửa đổi) tại kì họp thứ 4 – Quốc hội khóa XV. Báo chí cần tiếp tục có những bài viết phân tích, tổng hợp, phản ánh về những thay đổi và thu thập ý kiến của người dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), đề xuất những chủ trương, chính sách, thay đổi hợp lý về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực đất đai của đất nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống Nhân dân.

Hai là, nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí về chủ trương, chính sách pháp luật về Luật đất đai (sửa đổi) và công tác tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về dự thảo luật. Nhằm thực hiện tối đa vai trò của báo chí trong các chức năng, đặc biệt là phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập, chưa hợp lý trong địa phương hoặc khi thi hành Luật đất đai (sửa đổi) có thể vấp phải. Bên cạnh đó, phóng viên, nhà báo cần bồi dưỡng thêm những kiến thức về đa lĩnh vực ( kinh tế, xã hội .v.v) và đặc biệt là những Luật đất đai (sửa đổi), những Nghị quyết về đất đai được Nhà nước ban hành để có những góc nhìn đa chiều từ Luật đất đai tác động nên những mặt khác của đời sống Nhân dân và nâng cao chất lượng của các tác phẩm báo chí.

Đầy mạnh công tác tuyên truyền của báo chí truyền thông về Luật Đất đai (sửa đổi)

Ảnh minh họa.

Ba là, cùng với việc hoàn thành chính sách, pháp luật về Luật đất đai (sửa đổi), báo chí tiếp tục phản ánh đầy đủ, toàn diện về những vấn đề tồn tại trong thực tế thực hiện Luật đất đai 2013 nhằm thay đổi kịp thời trong Luật đất đai (sửa đổi); tránh những tồn đọng vẫn còn tồn tại trong cả hai bộ luật. Muốn công tác truyền thông đồng thời chuẩn bị thúc đẩy quá trình thực thi Luật đất đai (sửa đổi) trong tương lai đạt hiệu quả các cơ quan báo chí cần tiếp tục phản ánh mạnh mẽ những bài viết liên quan đến tình trạng đất đai nói chung cũng như vấn đề liên quan dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nói riêng từ đó khẳng định vai trò của báo chí trong định hướng và tạo lập dư luận xã hội, góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, tạo niềm tin và sự đồng thuận từ Nhân dân.

Bốn là, các cơ quan báo chí cần có các chuyên trang, chuyên mục được xây dựng trên các môi trường truyền thông (Môi trường truyền thông số, môi trường truyền thông thư viết tay.v.v) nhằm giải đáp thắc mắc - thu thập phản hồi, thông tin của Nhân dân về đất đai nói chung và những chính sách đất đai, về Luật đất đai (sửa đổi) .v.v, đồng thời xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên sản xuất những sản phẩm báo chí chất lượng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích sự sáng tạo và ý thức phấn đấu cống hiến của nhà báo trong chuyên mục về đất đai.

Năm là, tổ chức những diễn đàn nhằm trao đổi, tập hợp ý kiến của Nhân dân về dự thảo Luật; với sự tham gia của những chuyên gia giải đáp thắc mắc của Nhân dân về những quy định được ban hành trong dự thảo Luật (sửa đổi), những thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân thay đổi như thế nào trong Luật (sửa đổi) .v.v Diễn đàn được báo chí mở ra thúc đẩy việc cho ý kiến người dân về dự thảo Luật (sửa đổi), bên cạnh đó tạo lập và hình thành dư luận thực thi theo những định hướng của dự thảo Luật (sửa đổi).

Đầy mạnh công tác tuyên truyền của báo chí truyền thông về Luật Đất đai (sửa đổi)

Ảnh minh họa.

Sáu là, đối với những phóng viên chuyên trang liên quan đến đất đai, tài nguyên – môi trường, luật đất đai .v.v tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo, vốn hiểu biết cặn kẽ về Luật pháp cũng như những tác động của Luật trong thực tế, nhằm trao đổi được với Nhân dân, lắng nghe những đóng góp – ý kiến của Nhân dân về Luật pháp. Đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về báo chí và pháp luật liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, phát huy tối đa lợi thế của mình trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin xã hội.

Trên đây là một số biện pháp tăng cường vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), ta nhận thấy rằng truyền thông pháp luật phải đi trước một bước, tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục. Việc đẩy mạnh truyền thông nhanh chóng, đầy đủ sẽ giúp chính sách pháp luật của nhà nước ngay trong quá trình dự thảo xây dựng được nhân dân đồng thuận, góp ý kiến trên tinh thần cởi mở, công khai, minh bạch. Từ đó, văn bản pháp luật được ban hành sẽ được Nhân dân chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả. 

PGS, TS. Dương Xuân Sơn

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Tập đoàn Nhật Bản khởi công dự án nửa tỷ USD từ thông điệp của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tổ chức kỳ họp lần thứ I

Tài nguyên

Nguyên nhân khiến hầm Bãi Gió sạt lở, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Phát hiện thêm 22 hang động lung linh huyền ảo tại Quảng Bình

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt khu vực qua đèo Cả

Những ý kiến được quan tâm tại Hội nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Môi trường

Net Zero - cơ hội và thách thức

'Xanh hóa' du lịch, khách muốn có chuyến đi giảm ‘dấu ấn’ môi trường

Khởi động chiến dịch “Nói không với rác nhựa, lưu lại dấu tay xanh" tại Côn Đảo

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Về khả năng tồn tại các nguồn nước dưới đất ở vùng thềm lục địa nước ta 

Giải pháp xanh bảo vệ, chống sạt lở mái taluy khu đô thị khu vực Đà Lạt

Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lĩnh vực tài nguyên nước 

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chính sách

Bổ nhiệm Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Hà Nội: Đăng ký biến động, mua bán chuyển nhượng bất động sản không gia tăng đột biến

Phát triển

Khó chi trả kinh phí từ bán tín chỉ carbon rừng

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: 50 năm xây dựng và phát triển 

Bình Dương: Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Diễn dàn

Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng diện rộng và gay gắt

Thời tiết ngày 13/4: Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/4: Miền Bắc nắng nóng trở lại, Nam Bộ có nơi gần 40 độ

Duy trì ổn định hoạt động mạng lưới trạm, cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm