Đất đai

Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh

Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh

Mục đích của việc xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững là để đánh giá, đo lường và so sánh tính bền vững trong việc sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) các huyện trong tỉnh với nhau. Từ kết quả đó, có thể đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả về KT-XH cũng như môi trường và định hướng SDĐNN ở hiện tại và cả tương lai. Bài báo đưa ra bộ chỉ thị phục vụ cho việc đánh giá tính bền vững trong SDĐNN cấp huyện, áp dụng phương pháp đa tiêu chí đánh giá mức độ quan trọng để sàng lọc từng chỉ thị đáp ứng với mục tiêu nghiên cứu.

Các phương thức tích tụ, tập trung đất đai

Các phương thức tích tụ, tập trung đất đai

Tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ KHCN và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa gắn với thị trường đã được các địa phương thực hiện với nhiều hình thức và cách làm phong phú, sáng tạo, mang lại những kết quả tích cực.

Một số góp ý về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Một số góp ý về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng QSDĐ là các quyền quan trọng, được pháp luật thừa nhận của hộ gia đình, cá nhân SDĐ. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được các quyền này, người SDĐ phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Pháp luật đất đai quy định cụ thể về thời điểm, điều kiện người SDĐ được thực hiện các quyền. Trong đó, điều kiện đầu tiên là phải có GCN.

Hải Dương rà soát nguồn lực đất đai

Hải Dương rà soát nguồn lực đất đai

Tỉnh Hải Dương đang xem xét thu hồi đất đai phục vụ các dự án phát triển kinh tế -  xã hội. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách, nhằm đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương từ tiền sử dụng đất.

Tuyên Quang bồi dưỡng nghiệp vụ về đất đai

Tuyên Quang bồi dưỡng nghiệp vụ về đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lớp tập huấn về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho 72 học viên là cán bộ Sở, viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai trong toàn tỉnh.

Khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai

Khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai

Để triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai, ngày 4/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ TN&MT đã xây dựng và gửi Đề cương tổng kết thi hành Luật Đất đai đến các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tổng kết; đồng thời, ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 5/3/2021.

Quảng Nam bổ sung danh mục dự án thu hồi đất

Quảng Nam bổ sung danh mục dự án thu hồi đất

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Nghị quyết số 65 bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn.

Một số vướng mắc của Luật Đất đai khi triển khai tại Điện Biên

Một số vướng mắc của Luật Đất đai khi triển khai tại Điện Biên

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa có Công văn số 162/STNMT- QLĐĐ gửi Tổng Cục Quản lý đất đai về việc tổng hợp các vướng mắc, bất cập quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các thông tư, nghị định quy định hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Đánh giá kết quả thực hiện: Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Đánh giá kết quả thực hiện: Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Thông qua việc thực hiện Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” đã phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về pháp luật đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm đất đai.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai

Tại “Hội nghị Báo cáo đánh giá hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai” được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuối năm 2020, nhiều ý kiến địa phương chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị để hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai ngày một tốt lên, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch về đất đai.

Bộ TN&MT làm việc với các địa phương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai

Bộ TN&MT làm việc với các địa phương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 và thi hành Luật Đất đai

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Tỉnh ủy, Thành ủy: Đà Nẵng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Tháp về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Nhiều cải cách hành chính về đất đai

Nhiều cải cách hành chính về đất đai

Bộ Tài nguyên & Môi trường đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý đất đai.

TP. HCM: Phân cấp trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TP. HCM: Phân cấp trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”, ban hành theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND.

Đầu Trước 49 50 51 52 53 Tiếp