Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

26/02/2024

TN&MTKinh tế phát triển khiến nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tăng, cùng với đó là yêu cầu về môi trường khám chữa bệnh cũng được nâng lên. Số lượng bệnh nhân gia tăng kéo theo lượng chất thải rắn và nước thải ở các cơ sở khám chữa bệnh cũng tăng theo, và đặt ra vấn đề về xử lý chất thải của cơ sở khám chữa bệnh.

Đặt vấn đề

Hưng Yên là một tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông Nam giáp TP. Hà Nội. Với gần 1,3 triệu dân toàn tỉnh, áp lực đối với các cơ sở khám chữa bệnh tại đây là không hề nhỏ. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh của Hưng Yên. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để thấy được hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, hoạt động này chỉ xem xét ở quản lý nội vi bệnh viện.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp, phương pháp lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường, phương pháp đánh giá và so sánh. Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp được sử dụng để thu thập khai thác các số liệu về đặc điểm hành chính của bệnh viện, các số liệu về nhân lực, các số liệu về số lượt khám chữa bệnh và các thủ thuật thực hiện tại bệnh viện nhằm xác định các nguồn ô nhiễm từ hoạt động khám chữa bệnh. Phương pháp lấy mẫu và phân tích thực hiện thu thấp và phân tích thành phần khí thải, nước thải trước và sau khi xử lý trong khu vực bệnh viện theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện nay. Kết quả phân tích sẽ được so sánh và đánh giá với các quy chuẩn.

Bảng 2.1 thể hiện vị trí lấy mẫu nước thải và khí thải, thời gian lấy mẫu 25/3/2021.

Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu nước thải và khí thải tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

Kết quả nghiên cứu

Hiện trạng phát sinh chất thải tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2006, là bệnh viện đa khoa hạng II và là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh của Hưng Yên với quy mô 450 giường bệnh, 06 phòng chức năng, 24 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. 24 khoa lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm: Khoa Y học cổ truyền, Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Khoa Thần kinh Nội tiết, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Tim mạch Lão khoa, Khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Nhi, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Chấn thương – Chỉnh hình & Bỏng, Khoa Ung bướu, Khoa Phẫu thuật – Gây mệ hồi sức, Khoa xét nghiệm, Khoa Dược, Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa khám bệnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Khoa Da liễu, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Chuyên khoa, Khoa Phụ sản.

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối được thể hiện trong bảng 3.1.

Bảng 3.1 cho thấy, không khí xung quanh bệnh viện với các chỉ tiêu phân tích gồm độ ồn, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn. Các chỉ số bụi và NO2 đang cao hơn giới hạn cho phép, điều này là do vị trí lấy mẫu ở khu xử lý nước thải và chất thải rắn. Các khu vực này nằm tách biệt và xa khu vực khám chữa bệnh nên không ảnh hưởng nhiều.

Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối được thể hiện trong Bảng 3.2.

Bảng 3.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc nước thải trước và sau xử lý tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

Kết quả phân tích mẫu nước thải NT02 và NT02-L sau khi xử lý cho các chỉ tiêu phân tích đều đạt yêu cầu, chứng tỏ hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đã xử lý tốt trước khi nước thải vào hệ thống chung.

Đánh giá hoạt động quản lý môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối hiện có 450 giường bệnh. Theo quyết định số 3959/QĐ-BYT ban hành năm 2015 của Bộ Y tế về “định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh” thì với bệnh viện loại II, cứ 01 giường nội trú cần 1,12 nhân lực phục vụ, vậy yêu cầu nhân lực tối thiểu cho bệnh viện là 504 người. Thực tế, bệnh viện hiện có 470 viên chức trong biên chế, đạt 93% nhu cầu về nhân lực. Khối gián tiếp, quản lý hiện có 78 người, chiếm hơn 15% nhu cầu nhân lực tối thiểu của bệnh viện. Việc quản lý môi trường bệnh viện do Phòng Hành chính quản trị phụ trách nhưng hiện chưa có tổ/bộ phận chuyên trách mà chỉ có cán bộ kiêm nhiệm. Do vấn đề nhân lực nên việc vận hành lò đốt chất thải rắn chưa phù hợp với lượng rác thực tế, khiến cho một số chỉ tiêu về khí thải quanh khu vực đốt rác chưa đạt yêu cầu. Hiện nay bệnh viện chưa hoàn tất quá trình xây dựng (có 3 tòa nhà đang chờ xây) và cần đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại nên chưa thể dành nhiều ngân sách cho việc xử lý chất thải. Thêm vào đó, vì là cơ sở y tế công lập nên nguồn thu từ phí khám chữa bệnh thấp, chưa tỉnh đủ các chi phí cho việc xử lý chất thải y tế. Dù còn nhiều khó khăn nhưng bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng đã xây dựng và vận hành tốt trạm xử lý nước thải của bệnh viện và giảm tối đa ảnh hưởng môi trường của chất thải rắn, khí thải đến khu vực khám chữa bệnh.

Kết luận

Là một bệnh viện công hạng II tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối hàng ngày đón tiếp một lượng lớn bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Dự kiến sau khi hoàn tất xây dựng, bệnh viện sẽ tăng từ 450 giường hiện nay lên 600 giường, tăng 33,33%. Do đó, việc đầu tư trang thiết bị thu gom và xử lý chất thải cũng như có thêm cán bộ chuyên trách môi trường trong bệnh viện là rất cấp thiết. 

Tài liệu tham khảo

1.    Quyết định số 3959/QĐ-BYT 2015 của Bộ Y tế về “định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

2.    Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong Bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế);

3.    Thông tư sô 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế;

4.    Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Thông tư về quản lý chất thải y tế.

NGUYỄN THỊ BÌNH MINH

Khoa Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 22 (Kỳ 2 tháng 11) năm 2023

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Tin tức

Phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận

Hoàn trả cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tài nguyên

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch trong quản lý

Thanh Hóa: Sử dụng hiệu quả đất bãi bồi ven sông

Thái Nguyên: Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Lâm Đồng: Khoan giếng, phát hiện luồng khí ga đốt cháy không ngừng

Môi trường

Nắng nóng gay gắt, Sơn La tăng cường các giải pháp chống hạn

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ đơn vị sản xuất

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Tây Ninh: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Phát triển

'Mở khóa' nền kinh tế tuần hoàn nhựa

Khai thác 'mỏ vàng' tín chỉ carbon

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Nam Định: Chủ trương cho lập quy hoạch 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.600 ha

Diễn dàn

Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, Trung Bộ vượt 39 độ

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa