Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

26/05/2023

TN&MTNgày 25/5, tại Hà Nội, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn lâm thời, Chánh Văn phòng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng: Đại hội lần này là một kỳ sinh hoạt hết sức quan trọng, nhằm đề ra các phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của nhiệm kỳ tới; đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới, để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lương, Phó Chủ tịch Công đoàn lâm thời Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã chỉ đạo và triển khai toàn diện các hoạt động của công đoàn bảo đảm đạt được mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2023 đã đề ra.

Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc thực hiện tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục đã triển khai các công tác tuyên truyền trên cơ sở đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tổ chức tuyên truyền, nêu gương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương, vinh danh, nhân rộng mô hình và các cá nhân điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan Cục.

Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Với kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã được tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng Khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Công đoàn Bộ TN&MT. Nhiều đồng chí trong BCH và các đồng chí đoàn viên được Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ tặng Bằng khen, nữ đoàn viên được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn lâm thời, Chánh Văn phòng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Văn Lương cho biết, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát triển, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong giai đoạn mới, Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phấn đấu 100% công đoàn viên, tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 30% công đoàn viên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở và các cấp cao hơn; 85% tập thể đạt tiêu chuẩn lao động xuất sắc;...

Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đại diện các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đều đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thời gian qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Đức Toàn đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới cần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đổi mới công tác hoạt động công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan để nâng cao vật chất, tinh thần và tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động kết nối thăm quan, học tập để tạo động lực cho công đoàn viên phấn khởi thi đua, tăng chất lượng, hiệu quả công việc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh.

Qua theo dõi và chỉ đạo công tác công đoàn của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đánh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng.

Đồng chí Dương Trung Thành đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan Ban chấp hành Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Động viên công chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức.

Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”

Đồng chí  Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT và đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 6 đại biểu chính thức, đại diện cho Công đoàn Cục Biển và Hải đảo Việt Nam dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Tin tức

Người dân Hà Tĩnh phải thấy khát vọng, có niềm tin vào quy hoạch tỉnh

Với núi sông hùng vĩ, Hà Giang phải tạo không gian phát triển mới, khí thế phát triển mới

Tỉnh Hà Giang có thêm điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tài nguyên

Kiến nghị báo cáo Thủ tướng dự án cảng gần 7.000 tỷ đồng tại Bình Định

Ngọc Lặc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro

Đắk Nông thu hồi gần 1.800 ha đất của dự án lâm nghiệp nhiều vi phạm

Môi trường

Hàng trăm bạn trẻ “khoác áo mới” cho Rạch Xuyên Tâm

Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới

Bảo Thắng ra quân thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật

Nha Trang: Đảm bảo vệ sinh môi trường cho Festival Biển 2023

Video

Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2023

Chương trình trồng cây "Chùa xanh" tại chùa Linh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trồng 663 cây tại chùa Linh Quang, Điện Biên

Chương trình Chùa xanh trồng 1008 cây xanh tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Cao Bằng

Diễn đàn

Thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Thời tiết ngày 28/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thời tiết ngày 27/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Phát triển

Chuyển đổi số trong khai thác khoáng sản: Hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phạm Thiên Ân nói tiếng Việt khi chiến thắng lịch sử ở Cannes

Chuyển đổi số Đà Nẵng trước nhiều thách thức cần “khơi thông”

Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”

Khoa học

Đến năm 2030: Đạt mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường

Sinh viên chế tạo tàu vớt rác sử dụng năng lượng mặt trời

GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Hội thảo Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2023

Chính sách

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Lâm Đồng hủy bỏ các quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội: Dân lấn chiếm đất công, chính quyền vào cuộc