Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030

25/05/2023

TN&MTChiều 25/5, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030.

Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng phát biểu tại buổi họp báo

Việc công bố phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 được dư luận và nhân dân hết sức quan tâm, vì liên quan đến nhu cầu đất ở rất lớn của nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng cho biết: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột được Ủy ban nhân dân thành phố lập, bảo đảm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các nguồn lực và nhân dân trên địa bàn, bảo đảm bố trí không gian phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030 theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch cũng phù hợp Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch cũng bảo đảm Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch còn tuân thủ Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 21/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Chương trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch còn bảo đảm các Nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển nông thôn mới, các chương trình, đề án, nghị quyết phát triển ngành, lĩnh vực của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua ngày 14/4/2022.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030 được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 theo đúng quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, bao gồm cả yêu cầu phù hợp về phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất.

Trong đó, chưa đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố với 16 công trình, dự án trọng điểm, đầu tư công, thu hút đầu tư.

Cụ thể, thành phố giáo dục quốc tế; Bệnh viện đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên; Đường nối từ đường Đam San với đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; Khu biệt thự hồ Ea Kao; Khu Sân Golf hồ Ea Kao; Khu tái định cư dọc đường Y Jỗn; Đền thờ Vua Hùng đặt tại tỉnh Đắk Lắk; Khu dân cư tổ dân phố 8, phường Tân An; Khu đô thị hồ thủy lợi Ea Tam.

Nghĩa trang phía Nam thành phố; một phần quy hoạch chi tiết hai bên đường N19; Khu dân cư phía Nam Hòa Thắng; Khu dân cư sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch Tây Nguyên.

Khu dân cư cao cấp dọc Đại lộ Đông Tây; Sân tập Golf; Khu dân cư du lịch và nghỉ dưỡng ven hồ Ea Cuôr Kap, thành phố Buôn Ma Thuột và một số cơ sở nhà đất là trụ sở cơ quan Nhà nước được sắp xếp lại, xử lý tài sản công bán đấu giá chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030

Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng diện tích trồng cây xanh nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh

Tạm thời chưa đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột đối với các chỉ tiêu đất ở chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2045 đang triển khai thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Toàn bộ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và nhân dân trên địa bàn thành phố đã được tổng hợp đầy đủ trong phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh đồng bộ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố với các quy hoạch khác theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Buôn Ma Thuột lần này theo quy hoạch chung, chưa thể đáp ứng hết được đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và nhân dân.

Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu về đất đai trên địa bàn thành phố cần thiết phải phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố làm căn cứ để thực hiện việc thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52, Điều 63 Luật Đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sẽ cập nhật điều chỉnh sau khi quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố được duyệt.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng diện tích trồng cây xanh nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh.

Tuy nhiên, sẽ có một số khu vực, khu dân cư ở một số phường, xã theo quy, hoạch trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở thì nay được đưa ra khỏi quy hoạch đất ở, chuyển sang đất sản xuất cây lâu năm, đất dịch vụ... ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung khắc phục những bất cập này, hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho nhân dân…

Cùng với việc tổ chức họp báo công bố quyết định quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột còn công bố công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở liên cơ quan thành phố trong suốt thời gian quy hoạch sử dụng đất; bàn giao hồ sơ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành công khai các nội dung quy hoạch được duyệt trong suốt thời gian quy hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 202-2030 của thành phố Buôn Ma Thuột…

Theo nhandan.vn

Tin tức

Người dân Hà Tĩnh phải thấy khát vọng, có niềm tin vào quy hoạch tỉnh

Với núi sông hùng vĩ, Hà Giang phải tạo không gian phát triển mới, khí thế phát triển mới

Tỉnh Hà Giang có thêm điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tài nguyên

Kiến nghị báo cáo Thủ tướng dự án cảng gần 7.000 tỷ đồng tại Bình Định

Ngọc Lặc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro

Đắk Nông thu hồi gần 1.800 ha đất của dự án lâm nghiệp nhiều vi phạm

Môi trường

Hàng trăm bạn trẻ “khoác áo mới” cho Rạch Xuyên Tâm

Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới

Bảo Thắng ra quân thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật

Nha Trang: Đảm bảo vệ sinh môi trường cho Festival Biển 2023

Video

Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2023

Chương trình trồng cây "Chùa xanh" tại chùa Linh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trồng 663 cây tại chùa Linh Quang, Điện Biên

Chương trình Chùa xanh trồng 1008 cây xanh tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Cao Bằng

Diễn đàn

Thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Thời tiết ngày 28/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thời tiết ngày 27/5: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to

Phát triển

Chuyển đổi số trong khai thác khoáng sản: Hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phạm Thiên Ân nói tiếng Việt khi chiến thắng lịch sử ở Cannes

Chuyển đổi số Đà Nẵng trước nhiều thách thức cần “khơi thông”

Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”

Khoa học

Đến năm 2030: Đạt mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường

Sinh viên chế tạo tàu vớt rác sử dụng năng lượng mặt trời

GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Hội thảo Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2023

Chính sách

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Lâm Đồng hủy bỏ các quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội: Dân lấn chiếm đất công, chính quyền vào cuộc