Cần Thơ: Tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai

09/07/2024

TN&MTThời gian qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là tại các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cần Thơ: Tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai

TP. Cần Thơ tập trung rà soát, giải quyết các khu dân cư tự phát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân

Phối hợp xử lý các khu dân cư tự phát

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ về việc rà soát và triển khai phương án xử lý các khu dân cư tự phát và các khu phân lô bán nền trên địa bàn, từ đầu năm 2024 đến nay, Sở TN&MT đã cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng để nắm tình hình triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời, trao đổi hướng xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Theo đó, hiện nay, UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND phường và các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp thực hiện và thông tin, hướng dẫn người dân lập thủ tục đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với những khu dân cư tự phát nhưng phù hợp với quy hoạch hoặc quy hoạch một phần. Đối với những khu dân cư tự phát không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý, giữ nguyên hiện trạng, không để san lấp, phát sinh các công trình.

Cùng với đó, UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã chủ động thành lập Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng và kiểm tra các khu dân cư tự phát trên địa bàn thuộc trường hợp không phù hợp đồ án quy hoạch phân khu, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Cụ thể, tại quận Ninh Kiều, qua kiểm tra, có 2 khu dân cư tự phát nằm trong dự án Khu tái định cư Ninh Kiều đang triển khai công tác thu hồi đất. Đối với các khu dân cư tự phát phù hợp quy hoạch, phù hợp một phần, hiện nay, UBND quận Ninh Kiều đang thực hiện khảo sát điều kiện hạ tầng về điện, đường, nước,... để làm cơ sở thực hiện thủ tục cho người sử dụng đất.

Còn tại quận Bình Thủy, trong thời gian qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn người dân lập thủ tục về đất đai, xây dựng, đồng thời, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với các trường hợp phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo về hạ tầng. Hiện nay, Phòng TN&MT quận Bình Thủy đã tiếp nhận, thẩm định và tham mưu UBND quận Bình Thủy cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất.

Riêng tại quận Cái Răng, đầu năm 2024, UBND quận Cái Răng đã ban hành Công văn số 01/UBND về phương án xử lý các khu dân cư tự phát và các khu phân lô, bán nền trên địa bàn quận và giao UBND các phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của quận tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng đối với các khu đất, thửa đất phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trong thời gian tới, để thực hiện phương án xử lý, phòng ngừa các khu dân cư tự phát, khu phân lô bán nền, góp phân nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố, Sở TN&MT sẽ tập trung tham mưu TP. Cần Thơ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền của thành phố nhằm quản lý đất đai chặt chẽ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc tách thửa trên địa bàn thành phố; thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại địa phương; tiếp tục phối hợp với các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục tại các khu tự phát.

Thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất

Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề nghị UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án xử lý các khu dân cư tự phát, khu phân lô, bán nền đối với khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000; phù hợp một phần quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 và không phù hợp quy hoạch; làm việc cụ thể với UBND các phường để nắm hiện trạng các khu đất này; tổ chức rà soát, cập nhật các vị trí phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận làm cơ sở để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn, việc cấp giấy phép xây dựng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở trái quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn cần theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm ngăn chặn tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương theo đúng Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/10/ 2020 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Công văn số 5080/VPUB-KT ngày 19/12/2019 của Văn phòng UBND TP. Cần Thơ về việc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các khu dân cư tự phát; Công văn số 3984/UBND-KT ngày 21/12/2020 của UBND TP. Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng lưu ý, các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất không phải là đất ở sang đất ở, UBND các quận, huyện phải xem xét, thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng trước khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, sớm có biện pháp ngăn chặn các trường hợp lấn, chiếm kênh rạch, san lấp, đầu tư xây dựng hạ tầng điện, nước khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép; xử lý buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất, nhà ở xây dựng không phép, xây dựng không đúng quy hoạch và các bảng hiệu khu dân cư khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, các quận, huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến để người dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong đăng ký biến động đất đai và xử phạt đối với việc không đăng ký đất đai theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đến các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất; thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc hiến đất làm đường giao thông nhằm tránh tình trạng hình thành khu dân cư tự phát hoặc hoặc lợi dụng hiến đất để trục lợi cá nhân.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đưa các cao tốc tại ĐBSCL vượt tiến độ

Hoàn thành sửa chữa 566 đường ngang có người gác trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào cuối năm 2025

Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Tài nguyên

Từ ngày 1/8/2024, người dân cần lưu ý các điều kiện bắt buộc khi tách, hợp thửa đất

Hội nghị phổ biến công tác thanh tra, kiểm tra quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2023

Bắc Giang: Triển khai Luật Đất đai năm 2024 và tăng cường công tác quản lý đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Môi trường

Vườn quốc gia Cúc Phương nhân giống thành công 10 cá thể Cầy vằn quý hiếm

Hội thảo Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và Thực thi

Cao Bằng: Nỗ lực bảo tồn và phát triển loài vượn cao vít

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Một số kết quả tính toán độ cao bằng công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GPS/GNSS dựa trên mô hình EIGEN-6C4 và EGM2008

Đề xuất các giải pháp tiêu úng và phòng, chống lũ rừng ngang vùng hữu sông Bùi, huyện Chương Mỹ

Ứng dụng công nghệ địa không gian thông minh trong quản lý TN&MT

Chính sách

Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi như thế nào?

Luật Đất đai quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Phát triển

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Khởi động dự án “Sự sống 2024”

Kinh tế tuần hoàn nhựa: Giải pháp của doanh nghiệp vì một tương lai không rác thải nhựa

Quận Bình Tân (TP. HCM) dời thời gian thu tiền rác qua app

Diễn đàn

Trao tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang

Thời tiết ngày 14/7: Nhiều khu vực trên cả nước mưa to

Đã tìm thấy 11 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang

Thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ nắng nóng oi bức trước khi đón mưa lớn