Tài Nguyên và Môi Trường eMagazine
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Ngày 16/6/2023 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT, các đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT: Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TN&MT; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng Bộ đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa Nghị quyết một cách kịp thời, phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. 

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Bí thư Trung ương ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ TN&MT chủ trì  Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, hiệu lực thực thi pháp luật về tài nguyên môi trường có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước; công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động sang chủ động; chất lượng dự báo khí tượng thủy văn được nâng cao để chủ động trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp tổng thể, dài hạn về ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Chủ tịch) Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong 10 năm qua, bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở Việt Nam, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, vượt ngoài các dự báo. Cùng với thuận lợi, đất nước ta có nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá; tranh chấp trên biển đảo vẫn tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định; các thách thức an ninh phi truyền thống có xu hướng gia tăng, nhất là thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta đã bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ thành quả của sự nghiệp đổi mới; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng còn những hạn chế nhất định về nhận thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Vì vậy, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI là dịp để chúng ta tập trung đánh giá đúng đắn kết quả đạt được trong 10 năm qua, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã cơ bản bám sát đề cương của Ban Chỉ đạo, nêu được những kết quả chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

 

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khái quát những điểm chính đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ TN&MT:

Thứ nhất, trong 10 năm qua, Bộ TN&MT đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ khoá XI đến XIII; ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở đó đã thể chế hóa, ban hành 8 luật chuyên ngành, điều chỉnh toàn bộ 9 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ hai, hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ cả 3 cấp; tình trạng sử dụng lãng phí đất đai đã dần được khắc phục; tăng thu từ đất chiếm 12-15% thu ngân sách nội địa hàng năm; hoàn thành sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng đối với 12 triệu ha đất của Công ty Nông Lâm nghiệp, chuyển giao cho các địa phương hơn 400 nghìn ha để khai thác, sử dụng, phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham mưu thí điểm những chính sách, tháo gỡ vướng mắc, tồn tại trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đây là chính sách quan trọng, đem lại những lợi ích to lớn và nâng cao tính công khai, minh bạch, bình đẳng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, Bộ đã chỉ đạo triển khai điều tra, lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung tất cả các quy trình về vận hành liên hồ chứa, tổ chức giám sát việc vận hành, điều tiết nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, giảm thiểu thiệt hại trước tình trạng hạn hán kéo dài. Kiểm soát ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, phục vụ các giải pháp tổng thể, xanh hóa các dòng sông. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong chia sẻ nguồn nước sông Mê kông và cả lợi ích các quốc gia hạ lưu.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ tư, quan tâm thể chế, chính sách pháp luật quản lý TN&MT kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển, hoàn thành xác định đường mép nước trung bình, triều kiệt là cơ sở thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; phối hợp, khảo sát, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT biển, hải đảo tại các vùng biển.

Thứ năm, lập hành lang pháp lý đồng bộ, đặt môi trường vào vị trí trung tâm phát triển bền vững; thiết lập hàng rào kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trước thách thức ngày càng lớn, nhất là các vấn đề môi trường xuyên biên giới; chủ động, nhanh chóng ứng phó với sự cố môi trường, khắc phục xử lý triệt để chất độc hoá học tồn lưu sau chiến tranh. 

Thứ sáu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, đưa Việt Nam trở thành mô hình mẫu trong tăng trưởng xanh; giảm phát thải, tạo việc làm và động lực tăng trưởng mới, hướng tới tương lai sạch hơn, xanh hơn cho Việt Nam, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.  

Thứ bảy, tham mưu triển khai có hiệu quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia, góp phần quan trọng vào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ viễn thám hiện đại, trở thành công cụ quan trọng trong việc đánh giá quản lý tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh quốc gia.

Thứ tám, Bộ được đánh giá là nhóm đi đầu về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu góp phần cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tính công khai, minh bạch; tiếp nhận giải quyết hành chính góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Khẳng định những lĩnh vực mà ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước và trực tiếp quản lý nhà nước là những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, có phần nhạy cảm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Bộ TN&MT đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Hội nghị Đại biểu toàn quốc Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII đã chỉ ra không thể xem thường nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ sai lầm, chệch hướng XHCN; nguy cơ tham nhũng, quan liêu; nguy cơ diễn biến hòa bình, đề nghị ngành TN&MT cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ thuận lợi, khó khăn để có phương án, kế hoạch chủ động từ sớm, từ xa, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên; cần tập trung, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo của từng đơn vị.

 

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Cán sự Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan đơn vị trong toàn ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI sát với điều kiện thực tiễn của Bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vì lợi ích tối thượng của quốc gia dân tộc, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý TN&MT, ứng phó với biến đổi khí hậu; tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng. Ngành TN&MT là chủ công trong việc bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai, đây là đạo luật cực kỳ quan trọng, nhạy cảm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, đồng thời khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đi đôi với phân công, phân cấp; cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ TN&MT luôn quán triệt tư tưởng dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu hướng tới đảm bảo chính sách, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đảm bảo lợi ích quốc gia tập thể, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; luôn luôn xác định đối tác, đối tượng hợp tác, đấu tranh.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Ban cán sự đảng Bộ TN&MT cũng nhận định được những vấn đề đặt ra cho Ngành TN&MT cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, từ đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là trong lĩnh vực tham mưu xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để thống nhất quản lý trên cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi và toàn diện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung quan tâm trong thời gian tới như: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm tập trung đến giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên trong ngành TN&MT; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu; thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở...

Ngay sau Hội nghị, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, quán triệt và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những góp ý của quý vị đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo, tổ chức thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ TN&MT tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Bí thư Trung ương ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tú Quyên

 

Tin tức

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Tăng cường hợp tác với Úc về khí hậu - năng lượng - môi trường

Sớm hoàn thiện quy định về giá đất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Tài nguyên

Luật Đất đai năm 2024: Kỳ vọng “ cởi trói” cho du lịch sinh thái rừng

Đồng Nai: Tiết kiệm nước sạch để ứng phó với nắng nóng kéo dài

Cát biển - Vật liệu xây dựng trong tương lai

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Môi trường

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ đơn vị sản xuất

Long An công bố khẩn cấp thiên tai xâm nhập mặn

Quảng Nam: Giải cứu thành công sơn dương quý hiếm bị mắc bẫy

Tận dụng rác thải nhựa: Tại sao không?

Video

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Dự án Luật địa chất và khoáng sản sửa đổi khắc phục hạn chế để phát huy nguồn lực khoáng sản

Khoa học

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt của khu vực vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ

Giải pháp phục hồi sông đô thị ở nước ta nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Đánh giá tổng lượng nước trên mặt lưu vực sông Lô Chảy

Ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo dự báo mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước khe nứt lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chính sách

Tây Ninh: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Bắc Giang: Một doanh nghiệp bị xử phạt về tài nguyên nước và khoáng sản

Hà Nội yêu cầu xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Thanh Hóa: Cao ốc đa chức năng 50 tầng sau hơn 2 năm tìm được chủ vẫn là bãi đất trống

Phát triển

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức giải chạy TBTPC Running 2024

Nam Định: Chủ trương cho lập quy hoạch 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.600 ha

Cấp 'tín chỉ xanh' đối với các nhà máy sử dụng năng lượng sạch

Cần chính sách cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn

Diễn dàn

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc sáng mưa dông, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 17/4: Nhiều tỉnh, thành phố nắng nóng đổ lửa

Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc gia tăng nắng nóng