Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

28/06/2024

TN&MTNgày 28/6, tại Hội nghị chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024” diễn ra tại TP. Hải Phòng, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, để khi Quốc hội đồng ý cho Luật có hiệu lực sớm (1/8/2024) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện để thành phố phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Hội nghị do UBND TP. Hải Phòng và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Khắc Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ TN&MT; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hải Phòng; Thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện…

Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, tại thành phố Hải Phòng, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hàng lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả về đất đai. Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xử lý vi phạm hành chính, thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu về đất đai...

Việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành là nội dung được thành phố Hải Phòng hết sức quan tâm. “UBND thành phố Hải Phòng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu về Luật Đất đai là thực sự cần thiết nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, địa chính nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố nói chung kiến thức và những quy định mới của Luật, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai nói riêng và thực thi công vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai nói chung”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam mong muốn qua Hội nghị, thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện; báo cáo viên pháp luật các cấp sẽ tập trung lĩnh hội để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đất đai tại cơ sở, góp phần đưa các quy định của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại Hội nghị

Trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai 2024 là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH1501/8/2024, dự kiến có hiệu lực vào 1/8/20024, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Bộ TN&MT và các Bộ ngành liên quan xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để khi Luật Đất đai có hiệu lực kịp thời đi vào cuộc sống. Đến nay, các Văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ TN&MT và các Bộ ngành đã cơ bản được hoàn thành theo đúng yêu cầu của Thủ tướng, để khi Luật có hiệu lực kịp thời đi vào cuộc sống.

Giới thiệu các nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai năm 2024 đã đổi mới khá toàn diện so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó, Luật quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai. Phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Đặc biệt tại, Chương VI về thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 78 đến Điều 90), Luật quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách…

Qua đó đã hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư…

Bộ TN&MT phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 tại TP. Hải Phòng

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng các Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, để khi Quốc hội đồng ý cho Luật có hiệu lực sớm (1/8/2024) sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai, tạo điều kiện để thành phố phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Tin tức

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu chính sách ngành TN&MT

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh bất động sản; xây dựng lại chung cư

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo

Tài nguyên

Đánh giá tiềm năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Đất đai năm 2024

Cống ngăn mặn lớn nhất Bắc miền trung sắp đưa vào vận hành

Tránh thất thu từ khoáng sản phát sinh

Môi trường

Ninh Thuận chủ động ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Xây dựng mô hình chuyển đổi xanh, sử dụng đất bền vững tại các khu vực trồng hoa

Rùa biển quay lại xã đảo Cù Lao Xanh đẻ trứng sau nhiều năm vắng bóng

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Kiểm kê nguồn thải phục vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh

Việt Nam công bố trên 19.000 bài báo quốc tế/năm nhưng chỉ có 2 tạp chí Scopus

Điều chỉnh công nghệ khai thác cát sông tại Sóc Trăng

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Chính sách

Luật Đất đai quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như thế nào?

Bình Dương: Sẽ xử phạt việc khai thác sử dụng thông tin KTTV không đúng quy định

Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng

Phát triển

Hội thảo: “An ninh - an toàn thực phẩm hướng đến du lịch xanh bền vững, chuyển hướng từ nhận thức đến hành động”

“Future Blue Innovation 2024” - Hành trình Xanh phụ thuộc vào thế hệ trẻ

Trường Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng ngành nghề để đào tạo những công dân tương lai có trách nhiệm với môi trường

Ninh Bình: Đến năm 2030 chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Diễn đàn

Hòa Bình: Ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,2 ha nằm tại xã Nhuận Trạch

"Rộng cửa" cho tín dụng xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Phát triển chuỗi cung ứng xanh: Cần điểm tựa chính sách