Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT về triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

22/03/2024

TN&MTLuật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024 (Luật Đất đai năm 2024). Ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg.

Ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã ký ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Theo Kế hoạch, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024 (Luật Đất đai năm 2024). Tiếp đó ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch thực hiện với 6 nhóm nội dung quan trọng nhằm sớm đưa các quy định của pháp Luật Đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Với mục đích nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai; tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến đất đai để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tập huấn phổ biến Luật Đất đai, đặc biệt là các quy định mới nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Ngoài ra, nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Với nhiệm vụ trên, để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành kế hoạch thực hiện với 6 nhóm nội dung quan trọng gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật đất đai; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai; xây dựng các Đề án; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở trên, Vụ Đất đai sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo dõi việc sử dụng đất đối với các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều diện tích đất.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp bộ trưởng kiện toàn tổ chức phát triển quỹ đất; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; giúp hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Ngoài ra, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của cả nước trình bộ trưởng để trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội của năm cuối của thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung: Kiện toàn tổ chức đăng ký đất đai; tổng hợp kết quả thống kê đất đai hằng năm của cả nước, công bố trước ngày 30/6 hằng năm; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả kiểm kê đất đai 5 năm của cả nước trước ngày 30/9 của năm kế tiếp của năm kiểm kê đất đai.

Ngoài ra, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai còn có trách nhiệm đề xuất nội dung về kiểm kê đất đai chuyên đề; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật về giá; xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai trong phạm vi cả nước.

Không chỉ vậy, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát để tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Luật Đất đai.

Đinh Thanh

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes pas cher louis vuitton neverfull replica louis vuitton scarf replica gucci backpack replica louis vuitton outlet nederland dior tasche replica replica chanel wallet louis vuitton duffle bag replica Replica chanel replica chanel wallet louis vuitton messenger bag replica dior tasche replica fake Louis Vuitton shoes replica gucci shoes van cleef replica chanel imitazioni replica celine Louis Vuitton Taschen replica hermes pas cher louis vuitton messenger bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton m40780 louis vuitton imitate kaufen fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton wallet louis vuitton scarf replica chanel imitazioni perfette replica louboutin replica celine replica Louis Vuitton shoes goyard replica cartier love imitazione fake Louis Vuitton shoes gucci scarf replica borse louis vuitton replica replica Louis Vuitton supreme Backpack Louis Vuitton replica replique Sac Louis Vuitton chanel replica louis vuitton keepall replica zaino louis vuitton falso replica Jordan 1 cartier love ring replica dior replica chanel replica fake louis vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica louis vuitton wallet imitazioni louis vuitton