Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới rất lớn trong công tác thanh tra, kiểm tra

11/01/2024

TN&MTNgày 31/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những bài tham luận đánh giá những kết quả đã đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm qua. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu bài tham luận của ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu

Trong năm 2023, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và ngành đã dành sự quan tâm rất lớn lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực TN&MT và các hoạt động trong ngành. Trong năm 2023, ngành TN&MT Ninh Bình đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT định hướng và giao thực hiện nhiều nhiệm tại địa phương, chúng tôi nhận thấy lãnh đạo Bộ TN&MT luôn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, đưa ra những định hướng cho địa phương. Từ đó, tạo nên không khí phấn khởi làm việc, tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn.  

Chúng tôi nhận thấy trong năm 2023, ngành TN&MT đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc bám sát chủ đề công tác “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Quan tâm đến công tác công tác bám sát thực tiễn, hoàn thiện thể chế, các chính sách pháp luật về quản lý TN&MT, đặc biệt đã cơ bản hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và Khoáng sản,... Đây là những bộ luật hết sức quan trọng để kịp thời đánh giá, chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khơi thông nguồn lực tài nguyên và môi trường, nguồn lực phát triển đất nước; kịp thời điều chỉnh bổ sung các Nghị định, các Thông tư hướng dẫn để giải quyết những vấn đề khó khăn thực tiễn đặt ra. 

Cũng trong năm 2023, ngành TN&MT có sự đổi mới rất lớn trong công tác thanh tra, kiểm tra các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây là nội dung quan trọng để tiếp tục tăng cường chấn chỉnh trong công tác quản lý TN&MT thực tiễn ở các địa phương để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực TN&MT hiệu quả, kỷ cương; đặc biệt là các Nghị quyết đặc thù của Quốc hội, Chính phủ trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia về kết cấu hạ tầng; đồng thời kịp thời hướng dẫn thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh để đảm bảo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, đảm bảo sự công khai, minh bạch, bình đẳng và phát huy hiệu quả từ thực tiễn địa phương. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa của ngành cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là lĩnh vực đất đai và môi trường. Trên cơ sở đó, ngành TN&MT đã tham mưu hướng dẫn để quản lý thực hiện các nhiệm vụ về đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản sát với thực tiễn. Đặc biệt, phân bổ quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đất đai trong việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kịp thời lắng nghe đề xuất, kiến nghị của các địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo các địa phương có báo cáo cụ thể, điều chỉnh linh hoạt, do vậy những điểm nghẽn, điểm vướng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2023 của các địa phương cơ bản được giải quyết. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cả thời kỳ và nhu cầu thực tiễn để điều chỉnh nội bộ trong quy hoạch của cả giai đoạn và điều chỉnh  nội bộ của các tỉnh, thành phố. Bộ TN&MT đã kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc về đất đai, xác định được các chủ trương, nguyên tắc và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và phát huy vai trò của nguồn lực khoáng sản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đất nước. 

Ninh Bình mong muốn Chính phủ và ngành TN&MT sớm tham mưu, báo cáo với Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, để đảm bảo các quy định của pháp luật được công khai, minh bạch, thống nhất nguồn lực tài nguyên môi trường nói chung  về đất đai được phát huy một cách tối đa. Đồng thời sửa đổi, hướng dẫn các quy định có liên quan để đảm bảo sự hiệu quả thống nhất giữa các cấp, các ngành.

Chúng tôi mong muốn và kiến nghị Bộ TN&MT cũng như các bộ, ngành, trung ương trong quá trình trao đổi, hướng dẫn cụ thể đến các địa phương thống nhất và có quan điểm rõ ràng. Nếu trả lời thì cần căn cứ vào các quy định của pháp luật, tuy nhiên có những vưỡng mắc từ thực tiễn thì cần có sự phối hợp, chia sẻ, tạo thống nhất, tạo chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa chính trị và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng phải có báo cáo cơ quan thẩm quyền cao nhất quyết định để yên tâm tổ chức thực hiện. 

Chúng tôi cùng mong muốn mỗi Bộ luật ra đời, khi đi áp dụng triển khai sẽ phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo vệ quyền lợi cho người dân, đảm bảo công bằng, minh bạch và phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

 

TQ.

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đưa các cao tốc tại ĐBSCL vượt tiến độ

Hoàn thành sửa chữa 566 đường ngang có người gác trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào cuối năm 2025

Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Tài nguyên

Từ ngày 1/8/2024, người dân cần lưu ý các điều kiện bắt buộc khi tách, hợp thửa đất

Hội nghị phổ biến công tác thanh tra, kiểm tra quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2023

Bắc Giang: Triển khai Luật Đất đai năm 2024 và tăng cường công tác quản lý đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Môi trường

Vườn quốc gia Cúc Phương nhân giống thành công 10 cá thể Cầy vằn quý hiếm

Hội thảo Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và Thực thi

Cao Bằng: Nỗ lực bảo tồn và phát triển loài vượn cao vít

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai sáng kiến hộ chiếu vườn quốc gia

Video

Diễn đàn môi trường lần thứ III - Năm 2024

Chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Khoa học

Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến một số tính chất đất, nước trên sông rạch và ương vườn tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Một số kết quả tính toán độ cao bằng công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GPS/GNSS dựa trên mô hình EIGEN-6C4 và EGM2008

Đề xuất các giải pháp tiêu úng và phòng, chống lũ rừng ngang vùng hữu sông Bùi, huyện Chương Mỹ

Ứng dụng công nghệ địa không gian thông minh trong quản lý TN&MT

Chính sách

Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Luật Đất đai quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi như thế nào?

Luật Đất đai quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào?

Phát triển

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Khởi động dự án “Sự sống 2024”

Kinh tế tuần hoàn nhựa: Giải pháp của doanh nghiệp vì một tương lai không rác thải nhựa

Quận Bình Tân (TP. HCM) dời thời gian thu tiền rác qua app

Diễn đàn

Trao tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang

Thời tiết ngày 14/7: Nhiều khu vực trên cả nước mưa to

Đã tìm thấy 11 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang

Thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ nắng nóng oi bức trước khi đón mưa lớn