Tài Nguyên và Môi Trường eMagazine

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Chiều 21/6, trong phiên thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết cơ quan soạn thảo đã có báo cáo dài 170 trang bước đầu nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại cuộc họp tổ.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Nhân dân cả nước thời gian qua đã rất quan tâm tham gia góp ý; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo và cho ý kiến kết luận; các đại biểu Quốc hội trong quá trình chỉnh lý luật, thường xuyên góp ý kiến rất trách nhiệm và rất sát, đúng với tình hình thực tiễn cũng như định hướng lâu dài.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đã tham gia nhiều cuộc phản biện, góp ý; các địa phương; các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp đã góp ý rất nhiều ý kiến cho Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo đã cố gắng phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thực hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát định hướng của Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Thông qua quá trình lấy ý kiến của Nhân dân, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến, từ đó đã hoàn thiện được dự thảo luật, đó là có một bước tiến rất quan trọng về chất lượng của dự thảo luật.

Để đảm bảo tính thống nhất và tránh chồng chéo giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các dự thảo luật, đối với các luật được ban hành trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành sẽ rà soát luật nào có quy định mâu thuẫn, xung đột thì quy định cụ thể về nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ngay tại dự thảo luật, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ và bảo đảm tính khả thi; đối với các luật đã có như Luật Giá, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Công chứng, Luật Đấu thầu,… sẽ được rà soát, thống nhất quy định với Luật Đất đai (sửa đổi) khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát quy định về tài chính đất, giá đất, đánh giá đầy đủ tác động, nghiên cứu kỹ lưỡng chi phí đất đai là chi phí đầu vào quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, chính sách tài chính đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư, đảm bảo đất đai là nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Trao đổi và làm rõ những vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm như nguyên tắc, phương pháp định giá đất, áp dụng bảng giá đất, giá đất cụ thể và phương pháp tính định giá đất, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ khung giá đất và sẽ thực hiện bảng giá đất hàng năm. Khi Luật Đất đai có hiệu lực sẽ xây dựng bảng giá đất hàng năm. Bảng giá đất đầu tiên dự kiến sẽ xong trước ngày 31/12/2025. Bảng giá đất này có quá trình xây dựng khó khăn nhất, cần dùng các phương pháp để có bảng giá đất sát, đúng, giao cho HĐND cấp tỉnh thông qua bảng giá đất này. Hằng năm chúng ta sẽ cập nhật sự thay đổi về giá đất vào bảng giá đất này.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Nhiều đại biểu quan tâm đến phương pháp định giá đất, Dự thảo luật đưa ra 4 phương pháp: So sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và hệ số điều chỉnh. 4 phương pháp này sẽ bao trùm tất cả những trường hợp đất đai hiện nay, mọi trường hợp về đất đai đều có thể giải quyết được.

Về định giá đất cụ thể, tùy theo từng trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thực hiện phương pháp nào, yêu cầu là đảm bảo không có tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, sát nhất với thị trường và đảm bảo công bằng.

Trao đổi về thực hiện đấu giá, đấu thầu, giao đất, cho thuê đất theo thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định sẽ ưu tiên việc đấu giá đất, đất này phải là đất sạch, đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng. Nhà nước đứng ra đấu giá đất theo đúng với quy hoạch. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà đầu tư, nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn tại sao lại 5 hecta, 10 hecta, tại sao quy định như thế này. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ nghiên cứu việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhiều các đại biểu nêu ý kiến theo tinh thần Nghị quyết 18 phải đảm bảo cho Nhân dân có một cuộc sống bằng, tốt hơn nơi ở cũ. Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, cuộc sống bằng và hơn nơi ở cũ không phải là điều kiện sống về hạ tầng mà cần điều tra xã hội học, chọn vị trí tái định cư là rất quan trọng, cần phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa, tính cộng đồng và phù hợp với dân tộc. Chính quyền địa phương phải quyết định tái định cư như thế nào, từ đó sẽ tham khảo, đối thoại với Nhân dân để quyết định nơi tái định cư, về lâu dài phải đảm bảo được sinh kế và cuộc sống của người dân.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các đại biểu trao đổi đừng để quy hoạch, kế hoạch treo, nhân dân chờ đợi. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đồng tình với phương án này. Theo Luật Quy hoạch cần quy hoạch tổng thể quốc gia, từ đó sẽ có quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch các vùng, quy hoạch các tỉnh rồi quy hoạch chung đô thị. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ căn cứ vào các quy hoạch này. Nếu làm tốt định hướng các quy hoạch thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ không bị treo, do đó đòi phải có tính đồng bộ trong quy hoạch.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Về giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được rất nhiều đại biểu quan tâm. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giải thích, các địa phương đang còn có loại đất của các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp giao rừng sản xuất gắn với nơi ở của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không sản xuất, không làm. Luật Đất đai sẽ cố gắng đưa vào luật những đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp mà giao đất không hiệu quả sẽ thu hồi để tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quỹ đất cần mở rộng ra, nhưng có thứ tự ưu tiên vùng khó khăn trước và vùng sau. Đặc biệt, việc giao đất có thu tiền cho lực lượng công an hay quân đội, có đại biểu bổ sung ý kiến thêm cho lực lượng giáo viên, y tế ở xã biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu và tiếp thu.

Một nội dung nữa cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đó là việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp. Theo Bộ trưởng, cần khuyến khích giải quyết việc tranh chấp từ cơ sở, không để lên cấp cao hơn, đặc biệt càng không để lên cấp Trung ương. Do đó cần khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải, nếu không hòa giải được thì công dân có quyền lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tòa án là nơi giải quyết vấn đề của mình, đấy chính là tôn trọng quyền tự do của Nhân dân.

Một số ý kiến khác như thu hồi đất kinh tế, tách dự án giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu đất đai, các hành vi bị cấm… Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh xin tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ.

Bảng giá đất đầu tiên dự kiến hoàn thành trước năm 2026

Tú Quyên

Tin tức

AFD cam kết tăng cường hợp tác về khí hậu và môi trường với Việt Nam

Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE đạt đột phá

Thủ tướng động viên nhóm sinh viên Việt Nam đạt thành tích tại COP28

Thúc đẩy khoản vốn 5-7 tỷ USD của WB cho Việt Nam trong 3 năm tới

Tài nguyên

Phú Thọ: Phạt Doanh nghiệp Xuân Trường 120 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ

Tàu vận tải bị sóng đánh trôi vào bờ biển Cù Lao Chàm

Năm 2024, Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 12.800 ha đất để triển khai công trình, dự án

Tập huấn trực tuyến về Thử thách Thiết kế nước rút (Sprint Challenge)

Môi trường

Tái diễn nạn đổ trộm chất thải rắn cồng kềnh tại Hà Nội: Cần sớm có giải pháp căn cơ

Cần thay đổi công nghệ xử lý rác để giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Củ Chi

Hà Nội phát động chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường năm 2024

Bộ TN-MT cấp phép môi trường cho nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Diễn đàn

Thời tiết ngày 3/12: Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, Trung Bộ còn mưa lớn

Xe buýt điện ngưng hoạt động và cam kết COP26

Thời tiết ngày 2/12: Miền Bắc vẫn rét, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

Sức mạnh của sự đồng thuận: An cư ở khu tái định cư “kiểu mẫu”

Phát triển

Tháp Thần Nông ở Bắc Ninh được xác lập kỷ lục châu Á

Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Châu Á 2023

Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong thực hiện Hiệp định ASEAN: Hướng đến một cộng đồng có môi trường trong sạch, phát triển bền vững

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Thế giới lo sợ vì Biến đổi khí hậu đã “ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Chương trình "Ký ức màu xanh, năm 2023" tri ân tại Sơn La

Diễn đàn môi trường năm 2023: Giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên

Khoa học

Giải pháp cho công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số cấp xã ở Tuyên Quang

Phi carbon hóa máy bay

Công nghệ sinh học tạo ra loại bê tông mới có thể tự vá các vết nứt

Chính sách

Đề xuất hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái

Ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Đắk Nông cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2025