Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Cần quy định chặt chẽ về quản lý, đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt

06/09/2023

TN&MTQuan tâm đến dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được cho ý kiến tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đồng tình với nội dung khai thác, sử dụng nước trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là phù hợp và đầy đủ. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, quy định chặt chẽ, khoa học, hợp lý về yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Cần quy định chặt chẽ về quản lý, đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, được bà chia sẻ cụ thể như sau:

PV: Tại Phiên họp thứ 25, nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, tuy nhiên có ý kiến đề nghị Luật này chỉ nên điều chỉnh về tài nguyên nước, không điều chỉnh về khai thác, sử dụng nước vì việc khai thác thuộc phạm vi của các luật kỹ thuật chuyên ngành. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, với những lý do sau:

Thứ nhất, một trong những vướng mắc, bất cập của Luật Tài nguyên nước hiện hành là có sự mâu thuẫn, chồng chéo và trùng lắp với các luật chuyên ngành khác như Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Khoáng sản, Luật Thủy sản....

Thứ hai, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước lần này, tôi cho rằng cần có sự rà soát để thống nhất, và “quy về một mối” đối với nhiều nội dung liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiện còn đang tản mát ở các luật khác để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành luật.

Thứ ba, phạm vi “hoạt động khai thác, sử dụng nước” không phải nội dung mới được đưa vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này mà đã được quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012, dự thảo lần này kế thừa nội dung đó. Đối chiếu với các luật có liên quan cũng quy định về khai thác, sử dụng nước, tôi thấy Luật Tài nguyên nước quy định về khai thác, sử dụng nước ở góc độ bảo đảm nguồn nước cho khai thác, sử dụng (khía cạnh nước là một tài nguyên); còn các luật chuyên ngành khác lại quy định khai thác, sử dụng nước trong từng lĩnh vực, từng phạm vi cụ thể (đầu tư, xây dựng công trình, khai thác, vận hành công trình và điều tiết, khai thác, sử dụng nước trong phạm vi công trình....).

Với những lí do nêu trên, tôi đồng tình và tán thành giữ nội dung khai thác, sử dụng nước trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và nhận thấy như vậy là phù hợp và đầy đủ.

PV: Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt là một trong những nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung một chương riêng quy định về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch, nước sinh hoạt; quy định về phân vùng cấp nước, thẩm quyền cấp nước để tránh chồng chéo, xung đột giữa các đơn vị cấp nước… Đại biểu đánh giá thế nào về vấn đề này?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi nhất trí với việc cần phải đặc biệt quan tâm đến nước sạch, nước sinh hoạt. Nước sạch cho sinh hoạt là một mặt hàng thiết yếu của cuộc sống. Với nước sạch sinh hoạt, rất cần có sự quản lý nghiêm ngặt bởi những yêu cầu cao về chất lượng. Chất lượng nước sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, đến sức khỏe của mọi công dân và rộng hơn là đến sự phát triển toàn diện của một quốc gia trong bối cảnh hiện tại tài nguyên nước bị đặt trước rất nhiều thách thức: Ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh nguồn nước...

Rà soát dự thảo luật, tôi nhận thấy dự thảo đã quy định những nguyên tắc chung về yêu cầu quản lý và đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt (Điều 27, Điều 43). Những nội dung cụ thể khác như khai thác, sử dụng, cấp nước cho sinh hoạt (đầu tư xây dựng công trình cấp nước; điều kiện, năng lực của đơn vị cung cấp nước; thẩm quyền cấp nước...) có thể quy định bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành về cấp thoát nước để tránh chồng chéo. 

Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị Ban soạn thảo xem xét kỹ Điều 27 và Điều 43 trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để quy định một cách chặt chẽ, khoa học, hợp lý về yêu cầu quản lý, đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

PV: Để tránh chồng chéo, đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả của công tác quản lý tài nguyên nước, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, từng bộ, ngành liên quan đến tài nguyên nước, trong đó đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi nhất trí cao với đề nghị này. Trong dự thảo mới nhất của Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tôi nhận thấy Ban soạn thảo đã có sự tiếp thu, điều chỉnh theo hướng trên. Dự thảo đã bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ: Tài nguyên và Môi tường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng để tránh chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ về quản lý tài nguyên nước (khoản 1 đến khoản 4 Điều 78).

Dự thảo đã bổ sung thêm trách nhiệm của các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước (khoản 5 đến khoản 8 Điều 78); bổ sung cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ có liên quan; trách nhiệm của UBND các cấp…

Tôi cho rằng, quy định như vậy sẽ tránh bỏ sót và tập trung những vấn đề quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức Chính phủ, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, UBND cấp tỉnh trong quản lý những vấn đề chung, bao quát cho lĩnh vực quản lý tài nguyên nước của các bộ, địa phương.

PV: Ngoài những vấn đề nêu trên, bà còn quan tâm đến nội dung nào nhằm góp ý hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nữa không, thưa bà?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Ngoài những vấn đề trên, tôi còn quan tâm đến vấn đề cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và an ninh nguồn nước đối với những nguồn nước liên quốc gia. Đây là những nội dung khá phức tạp nhưng vô cùng cần thiết, phải được nghiên cứu, quy định cụ thể, đảm bảo tính khả thi để tài nguyên nước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và đảm bảo an ninh nguồn nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà!

Ngọc Thắng (thực hiện)

 

Tin tức

Bám sát thực tiễn, bảo đảm Luật Đất đai được thực thi thông suốt

Hệ thống thông tin là 'chìa khóa' quản trị tài nguyên đất đai

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam

Quyết liệt hơn nữa trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường

Tài nguyên

Đồng Nai: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023

Bộ TN&MT tháo gỡ vướng mắc về quản lý, cấp phép khai thác cát biển của tỉnh Sóc Trăng

Thái Nguyên chốt thời hạn lắp đặt trạm cân, camera giám sát các mỏ khoáng sản

Xác định nguyên nhân khí lạ thoát ra từ giếng, đốt có mùi gas

Môi trường

Ninh Bình: Ra quân dọn rác làm sạch biển Cồn Nổi

Bình Thuận: Lan tỏa làm sạch ven biển

Tái thả động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

Biến rác thải thành vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Video

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 20 năm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và ra mắt kỷ ra mắt chuyên trang tiếng Anh

Tình yêu Môi trường

Thế giới lo sợ vì biến đổi khí hậu đã “Ngoài tầm kiểm soát” và kêu gọi hành động toàn cầu

Khoa học

16/28 ủy viên là thành viên mới tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước

Sinh viên Bách khoa dùng vỏ chuối chế tạo Pin Lithium về nhất thi khởi nghiệp

Bước tiến mới của nhà khoa học gốc Việt tại NUS: Phát triển aerogel làm mát bức xạ và hấp thụ sóng điện từ

Đánh giá hiện trạng cấp nước sạch nông thôn ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Chính sách

“Người sử dụng đất” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Đất đai năm 2024?

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Đất đai năm 2024 là gì?

Hiệu ứng từ quy hoạch quốc gia về năng lượng và khoáng sản

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

Phát triển

Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa

Nền kinh tế báo chí - truyền thông Việt Nam: Toàn cảnh và những nút thắt

Đẩy mạnh chiến lược xanh

Hải Phòng dự kiến xây dựng cụm công nghiệp gần 480 tỉ đồng

Diễn dàn

Thời tiết ngày 13/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt

Bán tín chỉ carbon thu về hàng trăm triệu USD/năm, ai được hưởng?

Cần quy định rõ các hình thức mua bán điện trực tiếp

Thừa Thiên - Huế: Những “Điểm xanh văn hóa” đã xanh