114 khu đất có 'hiến đất làm đường' ở Cam Lâm: Thống nhất cho phép tồn tại

18/09/2023

TN&MTBan Cán sự Đảng UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc của UBND huyện Cam Lâm đối với việc xử lý sai phạm tại 114 khu đất có “hiến đất làm đường”. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sau khi xem xét ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép tồn tại các thửa đất này.

Cho phép tồn tại các thửa đất

Theo thống kê của UBND huyện Cam Lâm, 114 khu vực phân lô, tách thửa, hiến đất làm đường giao thông gồm: Thị trấn Cam Đức có 22 khu vực; xã Cam Thành Bắc có 38 khu vực; xã Cam Hải Tây có 35 khu vực; xã Suối Cát có 7 khu vực; xã Suối Tân có 10 khu vực; xã Cam Hiệp Nam có 1 khu vực và xã Cam Hải Đông có 1 khu vực. Tổng diện tích các khu đất đã phân lô hơn 55ha, được tách thành 2.385 thửa. Diện tích hiến tặng để làm đường giao thông hơn 97.400m2. Trong 114 khu vực có 7 khu vực hiến đất để tự làm đường, tách thửa, chuyển nhượng phù hợp với quy hoạch giao thông; 107 khu vực còn lại không có đường, không phù hợp với quy hoạch giao thông, sau đó hiến đất để tự làm đường giao thông.

114 khu đất có 'hiến đất làm đường' ở Cam Lâm: Thống nhất cho phép tồn tại

Một góc khu vực phân lô dọc đầm thủy Triều, huyện Cam Lâm

UBND tỉnh thống nhất, đối với 107 trường hợp hiến đất làm đường không phù hợp với quy hoạch thì cho phép tồn tại các thửa đất theo mục đích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện Cam Lâm hủy văn bản chấp thuận đường giao thông. UBND các xã, thị trấn quản lý diện tích đất đã được hiến theo quy định. Tại đây không cho phép xây dựng cho đến khi phù hợp với quy hoạch xây dựng và đáp ứng các điều kiện hạ tầng hoặc có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lâm có trách nhiệm thông báo cho các bên biết về việc thửa đất đang bị hạn chế việc xây dựng trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với 7 trường hợp hiến đất làm đường phù hợp với quy hoạch giao thông, UBND tỉnh thống nhất cho phép người dân được thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; được cấp phép xây dựng nhà ở nếu người dân có nhu cầu. Đồng thời, cho phép tồn tại các đường giao thông hiện trạng; giao UBND huyện Cam Lâm hủy các quyết định hiến đất làm đường và thực hiện lại các trình tự thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND huyện Cam Lâm phải chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để thống nhất cách thức, nội dung các công việc triển khai thực hiện, xử lý đối với những thửa đất hạn chế trong việc xây dựng nhà ở tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa đảm bảo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

Vướng mắc trong việc hủy quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 10-6-2022, UBND tỉnh ban hành Kết luận số 247 về tình trạng phân lô, bán nền tại huyện Cam Lâm. Thực hiện kết luận, UBND huyện Cam Lâm đã hủy quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và văn bản chấp thuận đầu tư đường giao thông đối với khu đất ở xã Cam Hải Tây của ông Lương Công Dân và ông Vũ Đình Chinh (có 2 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và 1 văn bản chấp thuận làm đường giao thông). Đối với khu đất của bà Trần Thị Phương Hà ở xã Cam Hải Tây có 2 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và 1 văn bản chấp thuận làm đường giao thông, UBND huyện đã hủy văn bản chấp thuận đầu tư đường giao thông, nhưng không hủy các quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lý do, từ thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến nay, khu đất thuộc quy hoạch đất ở và phù hợp với các loại bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã được phê duyệt. Đối với khu đất gồm 6 thửa của ông Lương Công Danh và bà Trần Thị Phương Hà tại thôn Bãi Giếng 1 (thị trấn Cam Đức), UBND huyện Cam Lâm đã ban hành 2 quyết định hủy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 2/6 thửa do phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, nhưng không phù hợp quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025. Đối với 4 thửa đất còn lại, UBND huyện chưa tiến hành hủy, vì từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng đến nay, cả 4 thửa đất này thuộc quy hoạch đất ở và phù hợp với các loại bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện hủy các quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp một số vướng mắc. Cụ thể, đối với khu đất của ông Lương Công Dân và ông Vũ Đình Chinh có một phần diện tích thuộc quy hoạch đất ở rộng hơn 1.800m2 phù hợp tất cả các loại quy hoạch liên quan: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và kế hoạch sử dụng đất. Trên khu đất này có 1 căn nhà cấp 4 đã được xây dựng, hoàn thiện từ năm 2020. Tuy nhiên, UBND huyện đã hủy 2 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với khu đất này, trong đó có diện tích đất hơn 1.800m2. Ngoài ra, khu đất này đã được tách thành 74 thửa đất, được chuyển nhượng nhiều lần, thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở nông thôn tiếp giáp đường nhựa (đường hiến đất). Việc giải quyết các vấn đề tiếp theo hiện nay chưa có văn bản chỉ đạo, trong khi theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 ngày 15-4-2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân.

Đối với khu đất của bà Trần Thị Phương Hà (tách thành 67 thửa và chuyển nhượng nhiều lần), UBND huyện Cam Lâm chưa hủy các quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đã hủy văn bản chấp thuận đầu tư đường giao thông. Vì vậy, việc thể hiện thông tin trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có đường giao thông thì xử lý như thế nào? Đối với khu đất của ông Lương Công Danh và bà Trần Thị Phương Hà cũng đang gặp các vướng mắc tương tự, chưa có hướng để giải quyết các bước tiếp theo.

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cam Lâm. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 247 về tình trạng phân lô, bán nền tại huyện Cam Lâm. Theo kết quả kiểm tra, từ ngày 1-1-2018 đến 30-6-2021, huyện Cam Lâm đã cho phép 114 khu vực hiến đất làm đường để tách thửa và đã tách tổng cộng thành 2.385 thửa. Các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đầy đủ thành phần theo quy định. Luật Đất đai không có khái niệm hiến đất, chỉ có trường hợp Nhà nước thu hồi đất do người khác tự nguyện trả đất. Việc UBND huyện Cam Lâm chấp thuận phương án tách thửa với số lượng lớn, nhưng không xem xét đến quy định về kinh doanh bất động sản, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện việc lập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thửa đất được tách là không phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo baokhanhhoa.vn

Tin tức

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt-Nga là tài sản quý giá, được thử thách qua năm tháng

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Bộ TN&MT đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Tài nguyên

Bộ TN&MT phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bắc Kạn: Lấy ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Môi trường

Kinh nghiệm quốc tế về thị trường các- bon và đôi điều khuyến nghị cho Việt Nam

Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông

Diễn đàn

Gặp mặt Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và Ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Thời tiết ngày 2/10: Mưa dông diện rộng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng

Phát triển

Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT

Video

Đón Anh về - Lời thơ của tác giả Đặng Quốc Khánh

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 5

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 4

Bản tin Bất động sản và Môi trường số 3

Khoa học

Nguy cơ các dòng sông băng biến mất

Phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất và khoáng sản - Hiện trạng và đề xuất

Bản đồ kể chuyện (storymap) - phương thức truyền thông mới!

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Thanh tra 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Phúc: Khẩn trương làm rõ vi phạm của chủ trang trại chăn nuôi ở huyện Bình Xuyên