Yên Bái: Điểm đến cho nhà đầu tưTN&MTThời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tập trung mạnh mẽ để CCHC nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Yên Bái đã bám sát các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy về nhiệm vụ CCHC phù hợp với điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến cải cách thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực thi chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể:

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt, ban hành 23 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo thẩm quyền; 29 quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan hành chính thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập. Đã giảm 71 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan nhà nước, 50 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp   

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 52 quyết định công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung. Với tổng số 1.387 TTHC hiện nay (sửa đổi 417; mới ban hành 672; thay thế 38, bãi bỏ 260 TTHC), các TTHC được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thường xuyên cập nhật các TTHC được công bố lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân được làm tốt. Thể hiện qua đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 16/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9/9 huyện, thị xã, thành phố, cũng như trên 100% xã, phường, thị trấn… Theo đó, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 3 ngày làm việc; giảm 40 – 60% thời gian giải quyết TTHC về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu…

Ngày 8/6/2018, tỉnh Yên Bái chính thức đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, tạo bước đột phá về CCHC, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết TTHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó giai đoạn I có 795 TTHC; giai đoạn II có 662 TTHC (được ban hành tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 8/10/2018) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh được thực hiện tại Trung tâm, chiếm gần 80% TTHC cấp tỉnh. Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; 100% hồ sơ, TTHC được số hóa xử lý trên môi trường mạng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1507-QĐ/TU ngày 24/10/2018, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh. UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC tại một số ngành, địa phương.

Công tác CCHC đã được các cấp, ngành địa phương trong tỉnh Yên Bái nỗ lực thực hiện để tạo dựng môi trường kinh doanh công khai minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại tỉnh.

Hiệu quả trong thu hút đầu tư

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các ngành, địa phương và sự chung tay nỗ lực của ngành Kế hoạch và Đầu tư, bức tranh thu hút đầu tư vào tỉnh đã có những khởi sắc. Hiểu rõ những thế mạnh và điểm yếu của mình, Yên Bái đã có những hướng đi mang tính đột phá, phát huy những lợi thế sẵn có nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp

So với cả nước, Yên Bái là một trong những địa phương miền núi thuộc nhóm tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp. Với quan điểm, mục tiêu địa phương phải tìm đến nhà đầu tư, chủ động giới thiệu với nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Do đó, tiếp nối thành công của Hội nghị XTĐT với nhà đầu tư Nhật Bản, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Hội nghị XTĐT với các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội, tạo bước đột phá trong việc thực hiện xúc tiến đầu tư (lần đầu tiên có địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư song phương giữa tỉnh với một quốc gia). Sau đó tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “Yên Bái: Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”, đây có thể coi là bước đi tiên phong đầy sáng tạo của tỉnh Yên Bái trong công tác xúc tiến đầu tư.

Có thể nói, nhờ nỗ lực đổi mới phương pháp thu hút đầu tư, triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư linh hoạt, tập trung thu hút đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư. Làm tốt công tác Xúc tiến đầu tư tại chỗ, quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư đã và đang chuẩn bị đầu tư dự án tại tỉnh trong quá trình lập và trình dự án đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hành chính sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt là nỗ lực của các cấp, các ngành trong cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, thông thoáng do đó hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, số dự án tăng đều qua từng năm.

Trong đó, đã có nhiều dự án lớn được triển khai đầu tư tại tỉnh nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố thương mại Shop – House của tập đoàn VinGroup với số vốn đăng ký đầu tư là 685,3 tỷ đồng; Dự án đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, vốn đăng ký đầu tư 1.050 tỷ đồng; dự án đầu tư công viên văn hóa, thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của thành viên tập đoàn Alphanam với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.980 tỷ đồng; Dự án Khu dụ lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội của Công ty cổ phần phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội (thuộc tập đoàn TH), tổng vốn đăng ký đầu tư 2.700 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của Công cổ phần đầu tư phát triển NEVN, vốn đầu tư đăng ký 1.100 tỷ đồng;…

Nhìn chung các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian gần đây được triển khai tương đối nhanh, lĩnh vực đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho tỉnh Yên Bái và lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư. Từ kết quả hoạt động của các nhà đầu tư đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư.

Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, những kết quả tích cực mà Yên Bái đạt được sẽ tạo đòn bẩy cho công tác thu hút đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội trong hợp tác đầu tư và đón nhận nhiều hơn nữa các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

 

 

Đỗ Hùng

 

There are no comments yet

Tin mới hơn ...