Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021TN&MTPhát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ngày 17/12, Thứ trưởng  Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong năm 2020.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, năm 2020, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được giao thực hiện các nhóm nhiệm vụ như sau: Hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế; Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong hợp tác Mê Công; Thành lập và triển khai hoạt động của tổ chức Lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk; Giúp các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nước và hợp tác quốc tế do Lãnh đạo Bộ giao; và Tăng cường hiệu quả và năng lực hoạt động của Ủy ban và Văn phòng Thường trực.
Các hoạt động để triển khai các nhiệm vụ nêu trên gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế và kết nối với các địa phương thành viên. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ/Ủy ban, Văn phòng Thường trực đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, năm 2020 cũng đánh dấu một bước ngoặt về chức năng nhiệm vụ được giao bằng việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam theo đề xuất của Bộ TN&MT. Với mục tiêu tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012, Ủy ban đã được giao thêm chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức Lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk.
Trong năm qua, Lãnh đạo Văn phòng Thường trực đã chủ động và kiên quyết thực hiện các biện pháp điều hành công việc, định hướng hiệu quả và tăng cường phối hợp thực hiện các chiến lược và chương trình quốc gia, cũng như lồng ghép vào các hoạt động của Văn phòng Thường trực vào trong các hoạt động của Bộ TN&MT; thực hiện tốt công tác hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ công chức của Văn phòng luôn nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới mặc dù ít người, nhiệm vụ được giao nhiều hơn.
Cùng với đó, hoạt động của Văn phòng Thường trực đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị liên quan trong Bộ TN&MT. Các Bộ ngành và địa phương quan tâm nhiều tới hợp tác Mê Công, đặc biệt trong triển khai các hoạt động hợp tác tiểu vùng, hợp tác song phương với các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mê Công quốc tế về tài nguyên nước và tiếp tục nhận được quan tâm và ưu tiên thực hiện. Cộng đồng trong khu vực đã quan tâm đến các hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và các hoạt động phát triển trong lưu vực.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Lê Đức Trung cũng cho biết, việc vận hành một tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam trong bối cảnh các thể chế pháp lý của ngành nước và các lĩnh vực có liên quan vẫn tiếp tục được tăng cường, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên quốc gia được đẩy mạnh, mạng lưới thành viên Ủy ban được mở rộng và đặc biệt vai trò của Chủ tịch Ủy ban đã được nâng cấp mạnh mẽ lên cấp Lãnh đạo Chính phủ đòi hỏi nhiều nỗ lực trong triển khai các bước đi ban đầu của Ủy ban và xây dựng kế hoạch công tác cho thời gian tới, đặc biệt là năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm tới.
Theo đó, trong năm 2021, Văn phòng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; tham gia các hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế; đẩy mạnh công tác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động theo phân công trong hợp tác với Campuchia, Lào, hợp tác Mê Công – Lan Thương, các sáng kiến hợp tác vùng khác;…
Đối với các nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng sẽ tập trung thực hiện các hoạt động về hỗ trợ công tác điều tra cơ bản liên quan đến thu thập thông tin số liệu, tiến hành phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo kỹ thuật cho các Lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk; theo dõi, giám sát và dự báo tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá tác động xuyên biên giới đối với tác động của các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước, phát triển thượng nguồn tới Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện các hoạt động góp ý kiện các văn bản liên quan đến nước và môi trường, hợp tác xuyên biên giới, tăng cường hệ thống thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của Ủy ban, Tiểu ban thông qua các kênh báo, đài và trang mạng điện tử của Ủy ban;.…
Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động thường xuyên của Ủy ban như: Tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2021; Tổ chức các Phiên họp Tiểu ban Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San – Srêpốk năm 2021; Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng Thường trực, chất lượng đội ngũ cán bộ của Văn phòng và mạng lưới giúp việc cho Ủy viên Ủy ban; Hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Ủy ban, nâng cao hiệu quả vận hành. Nâng cấp cơ chế chia sẻ thông tin qua trang thông tin điện tử (web-portal).

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã có những ý kiến đóng góp cụ thể, đề xuất công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 2021 của Văn phòng Thường trực.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Thị Thu Linh cho rằng, trong năm 2021, Văn phòng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai với chức năng nhiệm vụ mới. Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực để hoàn thành các nhiệm vụ chung, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, xây dựng các quy hoạch lưu vực sông, xác định dòng chảy tối thiểu và triển khai những hoạt động thí điểm để khẳng định vai trò kết nối của Ủy ban lưu vực sông với các bộ, ngành, địa phương.
Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Văn phòng trong việc chia sẻ thông tin, số liệu quan trắc phục vụ cho công tác giám sát, dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Sê San – Srêpốk cũng như phối hợp, chia sẻ vận hành kết quả các dự án mà Văn phòng thường trực đã và đang triển khai trên một số lưu vực sông.
Ông Trịnh Xuân Quảng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền cho rằng, Văn phòng cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để có những định hướng tốt cho dư luận về những vấn đề hợp tác chia sẻ tài nguyên nước xuyên biên giới, tham vấn các công trình thủy điện trên dòng chính Mê Công,….

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao đổi với những kết quả mà Văn phòng đã đạt được trong năm 2020. Thứ trưởng cho rằng, trải qua năm 2020 với những thách thức về hạn hán trên lưu vực, dịch bệnh Covid – 19 diễn biễn phức tạp nhưng Văn phòng đã nhanh chóng thích nghi, có những thay đổi để phát huy những mô hình làm việc mới, tăng cường trao đổi, thực hiện các cuộc họp trực tuyến nhằm thành tốt những nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động và điều hành của Ủy ban là một xu thế tất yếu.
Để triển khai hiệu qủa nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực trong năm 2021, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Văn phòng cần chủ động nắm bắt thông tin về tình khai thác sử dụng tài nguyên nước của các quốc gia phía thượng nguồn, tổ chức thực hiện các nghiên cứu đánh giá, kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong công tác hợp tác đối ngoại với các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công và định hướng lồng ghép trong các sáng kiến hợp tác khác. Đồng thời, cần tăng cường kết nối với các Bộ, ngành và địa phương thành viên trong chia sẻ thông tin số liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban.
Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giúp bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả.

Theo monre.gov.vn

There are no comments yet

Tin mới hơn ...